GRODNO
Niedziela,
01 października
2023 roku
 

29 września 2013 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, wszelkich darów Ducha Świętego oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień niełatwej posługi. Życzymy też zdrowia, pogody ducha, szczęścia, mocy i radości.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Urodzin składamy życzenia, połączone z modlitwą. Niech Pan Jezus, Matka Najświętsza i Duch Święty opiekują się Księdzem Biskupem, dają dużo sił i zdrowia w realizacji planów Bożych. Niech uśmiech zawsze gości na twarzy Księdza Biskupa, a każdy dzień niełatwej posługi duszpasterskiej będzie wypełniony radością i pokojem.
Z modlitwą i szacunkiem Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodny księże prałacie Józefie Trubowicz! Przyjmij od wszystkich parafian najserdeczniejsze życzenia z okazji 57. rocznicy święceń kapłańskich. Życzymy dużo zdrowia, siły, nadziei, optymizmu, dobrych ludzi obok. Dziękujemy za piękny przykład godności i pobożności, za naukę i wiarę, za owocną pracę. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze będzie z Księdzem, łagodząc wszelki ból, a Jezus obdarza swoimi łaskami i błogosławieństwem. Niech nasza wspólna modlitwa będzie wdzięcznością naszego Kościoła za Księdza, którego nam posłał Bóg.
Parafianie z kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP z Południowego
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, radości i wytrwałości na każdy dzień życia. Niech Pan Bóg obdarza Księdza wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Najświętsza otacza swoją opieką, a Duch Święty oświeca drogę i darzy pokojem.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, powodzenia we wszystkich sprawach, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech św. Patron opiekuje się Księdzem na każdy dzień życia, a Duch Święty obdarza swoimi darami i dodaje sił w pełnieniu posługi kapłańskiej.
Z modlitwą członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym Diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Urodzin składamy gorące życzenia mocnego zdrowia, szczęścia, radości, pogody ducha, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Niech Najświętsze Serce Jezusa pomaga Tobie na drodze kapłańskiej. Z całego serca dziękujemy za codzienny trud na korzyść naszego kościoła, za cierpliwość i życzliwość do ludzi. Dziękujemy rodzicom za syna kapłana.
Wdzięczni parafianie z Ostrowca
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Rusznickiemu oraz p. Stanisławowi przesyłamy serdeczne podziękowania za organizację pielgrzymki do Częstochowy. Dziękujemy za wspólną modlitwę, przyjazną atmosferę oraz ciepłe uśmiechy. Życzymy dużo szczęścia, radości i zdrowia na długie lata życia. Niech Matka Boża Częstochowska opiekuje się Wami i pomaga w każdej sprawie. Szczęść Boże!
Teresa Batura z rodziną oraz wszyscy pielgrzymi z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Konopielce z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy zdrowia, optymizmu, słonecznych dni i radości. Niech Twoja posługa na Niwie Pańskiej daje satysfakcję i obfite owoce. Dziękujemy za wszystkie wysiłki, troskę o ludzi, mądre słowa, dobre serce, ofiarną pracę w naszym kościele oraz za modlitwy, które wznosisz za nas. Serdecznie dziękujemy rodzicom za syna kapłana.
Wdzięczni parafianie z kościoła św. Jana Chrzciciela w Mścibowie
◊◊◊
Czcigodnemu o. proboszczowi Bogusławowi Wójtowiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: radości, pomyślności, siły i wytrwałości, mocnego zdrowia na długie lata życia, a także błogosławieństwa Bożego oraz opieki Maryi Panny. Z całego serca dziękujemy Ojcu za cierpliwość, dobroć i wielkość serca.
III Zakon św. Franciszka oraz Komitet Kościelny z Holszan
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich dłoniach, błogosławi na drodze kapłańskiej, a Matka Boża, która powierza swojego Syna w Twoje ręce, niech otacza Cię swoją macierzyńską miłością i opieką.
Parafianie z Wiercieliszek i Torfobrykietnego
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji 10. rocznicy kapłaństwa życzymy mocnego zdrowia, słonecznych dni, napełnionych światłem radości i dobroci. Niech Twoje serce nigdy nie dozna smutku i trwogi. Dziękujemy Ci za cierpliwość, ofiarność, troskę i każdy przejaw życzliwości, z którym się spotykamy. Niech Jezus Chrystus obdarzy Cię swoją siłą, cierpliwością i da niegasnące męstwo w walce przeciwko złu, a Maryja - Matka Kapłanów - niech otacza macierzyńską opieką i pomaga zawsze i wszędzie.
Parafianie z kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP z Południowego
◊◊◊
Szanownej p. Alicji Woronowej ze Smorgoń serdecznie dziękujemy za złożoną ofiarę na rzecz gazety „Słowo Życia”.
Redakcja
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych: zdrowia, radości, nadziei, mocnej wiary, gorącej miłości do Boga i bliźnich oraz życzliwych ludzi obok. Niech św. Patron opiekuje się Tobą na co dzień, a Duch Święty obdarza swoimi darami, żebyś mógł cieszyć się każdą chwilą życia i posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Parafianie z kościoła św. Elżbiety Węgierskiej i Miłosierdzia Bożego w Podorosku
◊◊◊
Kochanej Krystynie Pieśniak z okazji Imienin i Urodzin pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności, radości na co dzień, a przede wszystkim nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i wszelkich łask Bożych.
Brat Teofil z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, dużo pogodnych dni i dobrych ludzi obok. Niech Bóg wszechmogący obdarzy Cię wszelkimi łaskami, a św. Michał i Najświętsza Maryja Panna Jasnogórska nieustannie się Tobą opiekują.
Wdzięczni parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Steckiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia, połączone z modlitwą: obfitych darów Ducha Świętego, wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona, dużo sił i zdrowia w realizacji Bożych planów oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej.
Parafianie z Rohotnej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Ignatowiczowi z okazji 10-lecia kapłaństwa życzymy pokoju i pogody ducha, zdrowia, satysfakcji z pracy z wiernymi, do których zostałeś posłany. Niech dobry Bóg prowadzi prostymi drogami, a Duch Boży nieustannie mieszka w Twoim sercu i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim najważniejsze; niech Matka Boża otula płaszczem macierzyńskiej opieki.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Bołtrukiewiczowi z powodu śmierci Ojca przesyłamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu, połączone z modlitwą.
Parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodny ks. Aleksandrze Pietrowicz! Z powodu śmierci kochanego Ojca przesyłamy, łącząc się w modlitwie, wyrazy serdecznego żalu i słowa współczucia.
Komitet Kościelny i parafianie z Wiśniowca
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Pietrowiczowi wyrazy współczucia, połączone z modlitwą, i kondolencje z powodu śmierci Taty
składają wierni z parafii oszmiańskiej

 

 

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  92

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.