GRODNO
Sobota,
09 grudnia
2023 roku
 

Na czym polega moja wiara? (23)

Myśl chrześcjańska

Z portalu teologia.pl
    W autentycznej wierze można wyróżnić dwa ważne aspekty: przylgnięcie do Boga jako Osoby oraz przyjęcie objawionej przez Niego prawdy (por. Deklaracja Dominus Iesus 7). Wiara jest zatem przyjęciem osobowego Boga, zaufaniem Mu, zawierzeniem, uznaniem Go za najwyższy autorytet w swoim życiu. To przylgnięcie do osobowego Boga-Miłości ujawnia się między innymi w modlitewnym obcowaniu z Nim. Wierzący człowiek ufa Ojcu niebieskiemu, zachowuje Jego przykazania, wypełnia Jego wolę, przekonany, że Pan pragnie tylko jego szczęścia.
   

    Z portalu idziemy.com.pl
    Chociaż wiara jest osobistą i indywidualną decyzją człowieka, to jednak dokonuje się we wspólnocie Kościoła. „Tak więc «wierzyć» to znaczy przyjmować za prawdę to, co Bóg objawił i z kolei to, co Kościół podaje do wierzenia. Chrześcijaństwo wkroczyło w świat ze świadomością uniwersalizmu powierzonego mu zadania. Już od pierwszej chwili wierzący w Jezusa Chrystusa czuli się zobowiązani do przekazywania swej wiary wszystkim ludziom; widzieli w wierze dobro, które nie należało tylko do nich, lecz do którego mieli prawo wszyscy. Wiara powinna być przeżywana w sposób wspólnotowy, a to znaczy, że jest ona z natury misyjna.

    Z forum młodzieżowego
    Dziś moja wiara przejawia się w moim zachowaniu, czynach czy nawet postępowaniu względem drugiego człowieka. Uczestniczenie w niedzielnych mszach czy też Różańcu majowym oznacza silną więź z Bogiem. Czyli silną wiarę. Pomaganie innym, gdy jestem do tego zdolny. Przede wszystkim spełnianie, czy staranie się spełniać za wszystkich sił Dziesięcioro Przykazań Bożych oznacza, że nam zależy na kontakcie z Bogiem w komunii podczas mszy.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  22

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.