GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Pasterskie słowo Ks. Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na początek nowego roku katechetycznego

Słowo Pasterskie

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
Wspólnie rozpoczynając nowy rok szkolny, akademicki i katechetyczny 2013/2014, pragniemy ogarnąć pasterską miłością, modlitwą i błogosławieństwem wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów naszej diecezji. W Roku Wiary z naszą gorącą troską zwracamy się do Boga w Trójcy Jedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby pomnożył w Was łaskę wiary i udzielił Wam swojego błogosławieństwa. Najpierw polecamy Bożej opiece wszystkich uczniów – Was kochane dzieci i młodzieży, wszystkich uczęszczających do szkół ogólnokształcących.
Niech Pan Bóg będzie z Wami w zdobywaniu nowej wiedzy. Niech Pan Bóg szeroko otworzy Wasze umysły i serca na dobro i prawdę, które pochodzą od Niego samego. Pochłaniajcie wszystko to, co pomaga wam być ludźmi mądrymi i zatroskanymi o dobro drugiego człowieka. Nie dajcie się zwieść złu i ułudzie tego świata. Starajcie się przez udział w systematycznej katechizacji osiągnąć jedność z Panem Bogiem i waszymi rówieśnikami. Poznawajcie z radością serca prawdy o Bogu i Jego tajemnice na lekcjach religii i katechezie. Im bardziej poznacie Pana Boga, tym bardziej będziecie ludźmi mądrymi i radosnymi. Pan Bóg niech będzie z wami w szkole i na salach katechetycznych. Pamiętajcie o Jego stałej obecności z wami i o Jego pomocy, którą okazuje wtedy, gdy zwracacie się do Niego w swojej ufnej modlitwie. Kochane dzieci i młodzieży szkolna, Pan Jezus szczególnie Was umiłował i prosił starszych, aby nie zabraniali Wam przychodzić do Niego. Idźcie z radością na spotkanie z Panem Jezusem w kościele i na sali katechetycznej. On czeka na Was w każdą niedzielę i podczas każdej godziny katechezy! Ogarniamy Was naszą szczerą modlitwą, abyście się nauczyli żyć z Panem Jezusem w zażyłej przyjaźni.
    Polecamy Opatrzności naszego Ojca w Niebie wszystkich Rodziców, którym Pan Bóg powierzył pierwszą troskę przez rodzinę o wychowanie swoich dzieci. W tym miejscu, kochani rodzice, na początku nowego katechetycznego roku przywołujemy do waszej świadomości prawdę o tym, że sam Bóg wybrał Was do bycia rodzicami. Zachowując odpowiedzialność o wychowanie, objawiajcie dzieciom wychowawczą Miłość Ojca Niebieskiego. Podczas Chrztu świętego, udzielanego waszym dzieciom, Pan Bóg powierzył Wam troskę o ich życie w Łasce Uświęcającej.
    Zatroszczcie się o to, by Wasze dzieci miały dostęp do poznania prawd wiary podczas lekcji religii i katechezy. Dzięki Waszej odpowiedzialnej trosce i współpracy z księżmi i katechetami o religijne wychowanie młodego pokolenia zapewnicie sobie błogosławieństwo Boże na przyszłe lata. Nie łudźcie się tym, że stworzenie waszym dzieciom jedynie dogodnych warunków materialnych, przyniesie im szczęście. Jako mądrzy i pierwsi wychowawcy umiejcie z miłością stawiać wymagania swoim dzieciom. Same instytucje - Szkoły i Kościoła nie zapewnią pełnego rozwoju waszym dzieciom bez waszego świadomego i rodzicielskiego zaangażowania w duchowy rozwój młodego pokolenia.
    Wypraszamy u Chrystusa Najlepszego Nauczyciela dary Bożej łaski dla całej rzeszy katechetów, sióstr zakonnych, wychowawców i nauczycieli. Stajecie Siostry i Bracia, jako słudzy prawdy wobec uczniów i wychowanków. Od waszej posługi tak wiele zależy w sprawie kształtowania umysłów i sumień. Miejcie wrażliwe serca i budujcie własny autorytet na zgodności głoszonych przez Was prawd z własnym życiem. Dzisiaj potrzeba jest waszej odwagi, aby świadectwo wiary i miłości chrześcijańskiej, były drogowskazami dla błądzących i niestałych w wierze. Nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra. W procesie wychowania liczy się nie natychmiastowy sukces, ale proces stopniowego kształcenia. Miejcie ufność, że wasze wychowawcze wysiłki przyniosą owoce dobra. Niech wasza posługa wobec uczniów i wychowanków będzie cierpliwa i wyrozumiała.
    Umiłowani kapłani, których Chrystus obdarzył charyzmatem nauczania i głoszenia Ewangelii, otoczcie swoją ojcowską duchową opieką grono dzieci i młodzieży. Proszę Was, zatroszczcie się o to, aby z waszej winy, żadne dziecko nie było pozbawione pasterskiej troski i miało możliwość przychodzenia do Pana. Wraz z katechetami i osobami odpowiedzialnymi za katechizację dzieci i młodzieży w waszych parafiach realizujcie program katechetyczny. Stosownie do wieku każdej klasy wykorzystujcie metody najbardziej odpowiednie dla przekazu Ewangelii. Módlcie się wspólnie z dziećmi i młodzieżą. Prowadźcie swoich podopiecznych przez pasterskie nauczanie i własny przykład życia do głębokiego zrozumienia sensu wiary i osobistej więzi z Chrystusem. Zwracam się do Was, drodzy kapłani, słowami św. Pawła Apostoła z listu do Tymoteusza: „Błagam cię, wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego objawienie się i na Jego królestwo: głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, karć i zachęcaj, nauczając z wielką cierpliwością” (2 Tm 4, 1-2). Chrystus posyła Was głosić prawdę Bożą zgodną z nauczaniem Ewangelii i Kościoła. Zachowujcie wierność Chrystusowi i Kościołowi. Od tego będzie zależeć Wasza skuteczność pasterskiego oddziaływania w kościele i w sali katechetycznej.
    Świadomość wspólnej odpowiedzialności wszystkich za katechizację niech wyzwoli w nas ducha modlitwy. Niech ułatwi zbliżenie do Jezusa wszystkim i wyda owoce mocnej oraz świadomej wiary, która prowadzi do powszechnego zbawienia w Chrystusie.
    Przyzywając łask Bożych i Bożego błogosławieństwa wszystkim z całego serca błogosławię

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.