GRODNO
Wtorek,
05 grudnia
2023 roku
 

Istota i obraz pielgrzyma

Rozważania

Latem na Białorusi organizuje się duża ilość pieszych pielgrzymek do miejsc świętych, takich jak Budsław, Trokiele, Łogiszyn, Brasław, w których bierze udział mnóstwo ludzi z różnych zakątków naszego kraju. Obserwując rozwijający się fenomen pieszego pielgrzymowania, powstaje pytanie o jego sens. W tym materiale proponujemy przeczytać krótkie rozważania nad tym, w czym jest istota pielgrzymki oraz jaki jest prawdziwy obraz chrześcijańskiego pielgrzyma
Między doświadczeniem nadziei a poznaniem wymiaru ludzkiego istnienia są głębokie i wielopoziomowe związki. Ten, kto zachowuje w swoim sercu prawdziwą nadzieję, może zobaczyć przed sobą otwartą, krzyżującą się z różnymi drogami przestrzeń, która zaprasza do ruchu. Stąd właśnie symbolem człowieka, przenikniętego nadzieją, jest obraz pielgrzyma. To on dzięki pokornej ufności, ukierunkowanie i z korzyścią dla siebie wykorzystuje istniejącą przestrzeń.
    Istota polega na tym, że pielgrzym nieustannie dąży do pewnej przyszłości, w której nadzieja ma swój cel. Kiedy to jest potrzebne, nadzieja nie boi się odrzucić od siebie balast przeszłości. Jej sens jest w uporczywym dążeniu. Życie człowieka od samego swego początku jest nieustannym ruchem, rozwojem, wędrowaniem w znaczeniu dosłownym i przenośnym.
Pielgrzym jednocześnie jest człowiekiem, zdolnym brać na siebie ciężar codzienności. Z rzeczywistości, w której znajduje się, wybiera on tylko to, co pomoże mu dojść do określonego celu. Odrzuca wszystko to, co jest niepotrzebne, odmawia się iść skróconą, łatwą i niepewną drogą. Istota duchowa pielgrzyma ściśle związana jest z istotą nadziei, która rodzi wierność i zahartowaność, wielką miłość, samowyrzeczenie się oraz głęboką wiarę.
    Chrześcijanin, który zrozumiał, że życie jest stałym pielgrzymowaniem, rozumie też i to, czym jest konkretna pielgrzymka w czasie do wyznaczonego świętego miejsca. Właśnie takie lokalne wędrowanie jest malutkim odcinkiem w globalnym wędrowaniu do tego, żeby spotkać się z naszym Zbawicielem twarzą w twarz, a także obrazem drogi do ostatecznego celu naszego istnienia.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  27

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.