GRODNO
Niedziela,
28 maja
2023 roku
 

16 czerwca 2013 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dziemiance z okazji Imienin siły, wytrwałości, pogody ducha, nadziei, dużo łask Bożych oraz obfitych darów Ducha Świętego
życzy redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Romanowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, siły w głoszeniu Ewangelii i prowadzeniu ludu do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Rejszelowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona, dużo łask Bożych i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twoja kapłańska droga będzie szczęśliwa i błogosławiona, a serce niech zawsze raduje się z plonów Twej pracy duszpasterskiej. Bądź kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa i przez przykład swojej wiary nadal uświęcaj ludzi i dawaj świadectwo prawdziwego chrześcijanina. Szczęść Boże.
Wierni ze wsi Skiersie i Zieniuki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich życzymy dużo zdrowia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, niezachwianej wiary, pomocy Ducha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego, obfitego plonu na niwie Pańskiej oraz nieustannej opieki Matki Bożej Kongregackiej. Bądź kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa.
Kochająca siostra Helena z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Łastowskiemu z okazji Urodzin i kolejnej rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, nieustannej radości z pełnienia posługi kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech Pan Bóg hojnie obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża Jasnogórska broni Cię i strzeże w każdym dniu życia.
Parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Igorowi Anisimowowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo łask Bożych, opieki Matki Najświętszej oraz mocnego zdrowia. Niech św. Antoni będzie z Tobą zawsze i wszędzie.
Parafianie kościoła Niepokolanego Poczęcia NMP ze Słonimia
◊◊◊
Czcigodnemu o. Antoniemu Porzeckiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą: obfitych darów Ducha Świętego, wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona, dużo sił i zdrowia w realizacji planów Bożych oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej.
Z szacunkiem Rycerstwo Niepokolanej
◊◊◊
Czcigodny księże Witold Łozowicki! 29 lat życia kapłańskiego – to 29 lat modlitwy, pracy, cierpienia, pójścia za Chrystusem, naśladowania Chrystusa. Jest to dobra okazja do radości i wdzięczności. Dlatego dziękujemy Bogu Najwyższemu za to, że wybrał Ciebie z wielu. Dziękujemy Ci za wierne dawanie świadectwa o Bogu, za to, że tak jak Maryja poszedłeś za Jezusem naszym Panem i Królem. Cieszymy się, że Twoja posługa ludowi Bożemu jest nadal pełna radości, entuzjazmu i optymizmu. Życzymy Ci, Księże Proboszczu, abyś w swojej kapłańskiej posłudze zawsze czerpał moc u Bożego źródła i był dla wszystkich: w każdym słowie – głosem Boga, w każdym czynie – Jego dobrocią, w każdym geście – Jego miłosierdziem. Niech Bóg obdarzy Cię długim życiem w zdrowiu i zawsze wspiera w trudach życia kapłańskiego. Bądź zawsze szczęśliwy i radosny z faktu służby Bogu i człowiekowi.
Wierni z par. MB Różańcowej w Raduniu
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji dnia Urodzin i Imienin z głębi serca życzymy zdrowia, pogody ducha, radości, wielu łask Bożych, życzliwych ludzi, zawsze gotowych przyjść z pomocą, oraz dużo sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą w każdej chwili życia, a Duch Święty dodaje sił w pełnieniu woli Bożej. Z całego serca dziękujemy Mamusi za Syna Kapłana.
Z modlitwą i głębokim szacunkiem wdzięczne parafianki z katedry grodzieńskiej Pelagia, Mirosława i Andżela
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Antoniemu Chańce z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a wykonywana praca przynosi radość i błogosławione owoce. Życzymy zdrowia, siły, pogody ducha oraz życzliwych ludzi obok.
Chórzyści kościoła pobernardyńskiego
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Romanowskiemu z okazji Imienin życzymy zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w posłudze kapłańskiej, wszelkich łask od Trójcy Przenajświętszej, darów Ducha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego oraz Nieustannej opieki Matki Najświętszej.
Chórzyści kościoła pobernardyńskiego
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Łozowskiemu z okazji Urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, dużo sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, dobrych i życzliwych ludzi obok, Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Panny na każdą chwilę życia.
Młodzież z parafii św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi prałatowi Antoniemu Filipczykowi z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom. Niech uśmiech dobroci nie gaśnie na Księdza twarzy, Matka Boża otacza swą opieką, a św. Patron pomaga w każdej chwili życia. Dziękujemy za ofiarną pracę, dobre serce, które zawsze wysłucha każdego i zrozumie. Niech zawsze obok Księdza będą życzliwi ludzie.
Młodzież z parafii św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Gremzie z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej Fatimskiej, radości, optymizmu, życzliwych ludzi, spełnienia planów, mocnego zdrowia i nieustannej opieki św. Patrona.
Z modlitwą czciciele NMP Fatimskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin życzymy zdrowia, szczęścia, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i św. Patrona, darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi obok.
Komitet Kościelny
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, długich lat życia, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona. Niech każdy dzień będzie oświecony Bożą miłością. Dziękujemy za Twoją modlitwę i mądre kazania, dobre serce i życzliwość.
Rodzina Kościuszków z Sopockiń
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Filipczykowi z okazji Imienin i Urodzin z głębi serca składamy życzenia: dobrego zdrowia, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, pogody ducha i uśmiechu. Niech Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą każdy dzień.
III Zakon św. Franciszka z Wołkowyska
◊◊◊
Czcigodny księże proboszczu Antoni Obuchowski! W dniu Ksiedza Imienin dziękujemy Bogu za tak gorliwego Kapłana. Niech dobry ojciec obdarza swą łaską, a płaszcz Maryi osłania i strzeże. Niech każdy dzień życia w kapłaństwie utwierdza w miłości do Boga i w wierze. Dziękujemy Ksziędzu Proboszczowi za troskę o nas, a w modlitwie prosimy o potrzebne łaski Boże dla Księdza.
Dzieci i młodzież z Sopockiń
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności i szacunku. Z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń i zamiarów, a także wytrwałości, dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg Cię błogosławi, Duch Święty obdarza bogactwem duchowym, a każdy dzień Twej posługi duszpasterskiej będzie napełniony radością i pokojem.
Parafianie ze wsi Malinowaja
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji dnia Urodzin składamy moc najpiękniejszych życzeń: zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa, prowadzi Cię przez życie i pomaga w pokonywaniu wszelkich trudności.
Kółko Różańcowe MB Trokielskiej z Juraciszek oraz życzliwi parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Oleskiewiczowi z okazji dnia Imienin życzymy mocnego zdrowia, siły, pogody ducha oraz obfitych darów Ducha Świętego w pracy kapłańskiej. Niech Bóg, któremu zaufałeś, pomaga w przekonywaniu wszelkich trudności, które mogą się spotkać na Twojej drodze, a słowo Boże, które zasiewasz w naszych sercach, przyniesie stukrotny plon.
Z ofiarną codzienną modlitwą III Zakon św. Franciszka z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji 26-lecia kapłaństwa składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Bóg, który wskazał Ci drogę do posługi kaplańskiej, nieustannie umacnia Cię w powołaniu, obdarza wszelkimi łaskami i błogosławi w każdej chwili życia, a Matka Najświętsza trzyma w swej macierzyńskiej opiece. Szczęść Boże.
Z szacunkiem Janina, Walery, Weronika i Jana
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji dnia Imienin i Urodzin składamy serdeczne życzenia: pogody ducha, mocnego zdrowia, wiary, nadziei oraz życzliwych ludzi na drodze życia. Życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz darów Ducha Świętego. Z całego serca dziękujemy za modlitwę, wsparcie duchowe i moralne, oraz za miłość i cierpliwość do nas.
Z miłością i szacunkiem grupa modlitewna z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu i drogiemu ks. proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu z okazji dnia Imienin składamy serdeczne życzenia i podziękowanie za troskę o naszą parafialną wspólnotę, o rozwój wiary, nadziei i miłości w sercach dzieci, młodzieży, starszych – każdego parafianina powierzonego duszpasterskiej trosce Księdza Proboszcza. Życzymy Tobie, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga, niż ludzi, a On pokaże Tobie prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.
Z darem modlitwy wdzięczni parafianie z Sopockiń
◊◊◊
Czcigodnej s. Antoninie Wojcieszczuk z okazji Imienin i Urodzin Bożego błogosławieństwa, nieustannej opieki Matki Bożej, radości, pogody ducha i wytrwałości w powołaniu
życzą wierni z par. Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Piotrowi Kubielowi z okazji Imienin z całego serca życzymy szczęścia, radości i pogody ducha. Niech Pan Bóg zawsze obdarza Cię dobrym zdrowiem, błogosławieństwem, mocą i wytrwałością oraz posyła na Twoją drogę dobrych i życzliwych ludzi. Życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień posługi duszpasterskiej.
Z modlitwą i wdzięcznością Komitet Kościelny z Bolciszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, radości, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a szczególnie siłą i wytrwałością. Szczęść Boże.
Parafianie z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji 8. rocznicy święceń kapłańskich i dnia Imienin życzymy zdrowia, radości, pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Matka Boża strzeże Księdza w każdym dniu życia, a św. Patron niech prowadzi ścieżką, która będzie miła Panu Bogu, Kościołowi i ludowi wiernemu. Życzymy odwagi, by przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, strzec to, co zostało powierzone Kościołowi.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z par. Szydłowice
◊◊◊
Czcigodnemu księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, zdrowia, spokojnych i jasnych dni w życiu kapłańskim oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg i Matka Najświętsza wynagrodzą Cię za wszystko. Dziękujemy Bogu za dar Twojego życia, za piękne głoszenie słowa Bożego, dobre serce, miłość i cierpliwość do nas. Niech Bóg, któremu zaufałeś, pomaga przeżywać wszystkie trudności. Bądź kapłanem wedlug Serca Jezusowego, bądź mądrym i świętym. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień. Szczęść Boże.
Wierni ze wsi Sołtaniszki, par. Nacza
◊◊◊
Czcigodnej p. Annie Sipowicz z parafii Zabłocie serdecznie dziękujemy za złożone ofiary na rzecz gazety „Słowo Życia”.
Redakcja

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  218

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.