ГРОДНА
Панядзелак,
15 красавіка
2024 года
 

16 чэрвеня 2013 года

Ад шчырага сэрца

◊◊◊
Яго Эксцэленцыі ксяндзу біскупу Антонію Дзям’янку з нагоды Імянін сілы, стойкасці, душэўнага супакою, надзеі, мноства Божых ласкаў і шчодрых дароў Святога Духа
жадае рэдакцыя “Слова Жыцця”
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Яну Раманоўскаму з нагоды Імянін ад усяго сэрца жадаем моцнага здароўя, сілы ў абвяшчэнні Евангелля і вядзенні людзей да нашага Пана, Езуса Хрыста, а таксама апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і св. Заступніка.
Рэдакцыя “Слова Жыцця”
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Яну Рэйшалю з нагоды Імянін перасылаем сардэчныя пажаданні: штодзённай апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і св. Заступніка, шмат Божых ласкаў і шчодрых дароў Святога Духа. Няхай Ваш святарскі шлях будзе шчаслівы і бласлаўлёны, а сэрца няхай заўсёды цешыцца з плёну душпастарскай працы. Будзьце святаром па прыкладзе Езуса Хрыста і праз прыклад сваёй веры надалей асвячайце людзей і давайце сведчанне сапраўднага хрысціяніна. Шчасці Божа.
Вернікі з вёсак Скярсі і Зенюкі
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Яўгену Учкуронісу з нагоды чарговай гадавіны святарскіх пасвячэнняў жадаем шмат здароўя, стойкасці ў душпастарскай працы, непахіснай веры, дапамогі Святога Духа ў абвяшчэнні Божага слова, шчодрага плёну на ніве Пана і няспыннай апекі Маці Божай Кангрэгацкай. Будзь святаром па прыкладзе Хрыста.
Любячая сястра Лена з сям’ёй
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Міхалу Ластоўскаму з нагоды Дня нараджэння і чарговай гадавіны святарскіх пасвячэнняў перасылаем букет найлепшых пажаданняў: здароўя, душэўнага супакою, няспыннай радасці ад выканання святарскай паслугі і добразычлівых людзей навокал. Няхай Бог шчодра адорвае Вас сваімі ласкамі, а Маці Божая Яснагурская штодзённа абараняе і засцерагае.
Парафіяне з Капцёўкі
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Ігару Анісімаву з нагоды Імянін ад усяго сэрца жадаем шмат Божых ласкаў, апекі Найсвяцейшай Маці і моцнага здароўя. Няхай св. Антоній будзе з Вамі заўсёды і ўсюды.
Парафіяне з касцёла Беззаганнага Зачацця НПМ са Слоніма
◊◊◊
Паважанаму айцу Антонію Пажэцкаму з нагоды Імянін перасылаем сардэчныя пажаданні, спалучаныя з малітвай: шчодрых дароў Святога Духа, усіх Божых ласкаў, няспыннай апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і св. Заступніка, шмат сіл і здароўя ў рэалізацыі Божых планаў, а таксама добразычлівых людзей на святарскім шляху.
З пашанай Рыцарства Беззаганнай
◊◊◊
Паважаны ксёндз Вітольд Лазавіцкі! 29 гадоў святарскага жыцця – гэта 29 гадоў малітвы, працы, цярплівасці, крочання за Хрыстом, пераймання Хрыста. Гэта добрая нагода для радасці і ўдзячнасці. Таму мы дзякуем Найвышэйшаму Богу за тое, што выбраў Вас з многіх. Дзякуем Вам за вернае сведчанне аб Богу, за тое, што Вы, як Марыя, пайшлі за Езусам – нашым Панам і Валадаром. Мы цешымся, што Ваша паслуга Божаму люду надалей напоўнена радасцю, энтузіязмам і аптымізмам. Жадаем Вам, каб у Вашай святарскай паслузе Вы заўсёды чэрпалі моц з Божай крыніцы і былі для ўсіх: у кожным слове – голасам Бога, у кожным учынку – Яго дабрынёй, у кожным жэсце – Яго міласэрнасцю. Няхай Бог адорыць Вас доўгім жыццём у здароўі і заўсёды падтрымлівае ў цяжкасцях святарскага жыцця. Заўсёды будзьце шчаслівыя і радасныя ад службы Богу і чалавеку.
Вернікі з пар. Маці Божай Ружанцовай у Радуні
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу пробашчу Яну Кучынскаму з нагоды Дня нараджэння і Імянін ад усяго сэрца жадаем здароўя, душэўнага супакою, радасці, шмат Божых ласкаў, добразычлівых людзей, заўсёды гатовых прыйсці на дапамогу, шмат сіл і стойкасці ў душпастарскай паслузе. Няхай Маці Божая апекуецца Вамі ў кожную хвіліну жыцця, а Святы Дух дадае сіл у выкананні Божай волі. Ад усяго сэрца дзякуем Маме за Сына Святара.
З малітвай і глыбокай павагай удзячныя парафіянкі з гродзенскай катэдры Пелагея, Міраслава і Анжэла
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу пробашчу Антонію Ханько з нагоды Імянін перасылаем сардэчныя пажаданні. Няхай кожны дзень будзе напоўнены Божай любоўю, а выконваемая праца прыносіць радасць і бласлаўлёны плён. Жадаем здароўя, сілы, душэўнага супакою і добразычлівых людзей побач.
Харысты з пабернардынскага касцёла
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Яну Раманоўскаму з нагоды Імянін жадаем здароўя, цярплівасці, стойкасці ў святарскай паслузе, усіх ласкаў ад Найсвяцейшай Тройцы, дароў Святога Духа ў абвяшчэнні Божага слова, а таксама няспыннай апекі Найсвяцейшай Маці.
Харысты з пабернардынскага касцёла
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Паўлу Лазоўскаму з нагоды Дня нараджэння перасылаем сардэчныя пажаданні: моцнага здароўя, шмат сіл і стойкасці ў душпастарскай працы, добрых і зычлівых людзей побач, Божага бласлаўлення і апекі Марыі Панны на кожную хвіліну жыцця.
Моладзь з пар. св. Вацлава ў Ваўкавыску
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу пробашчу прэлату Антонію Філіпчыку з нагоды Імянін перасылаем мноства сардэчных пажаданняў: моцнага здароўя і стойкасці ў службе Богу і людзям. Няхай добрая ўсмешка не знікае з Вашага твару, Маці Божая ахінае сваёй апекай, а св. Заступнік дапамагае ў кожную хвіліну жыцця. Дзякуем за ахвярную працу і добрае сэрца, якое заўсёды выслухае кожнага і зразумее. Няхай вакол Вас заўсёды будуць добразычлівыя людзі.
Моладзь з пар. св. Вацлава ў Ваўкавыску
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Антонію Грэмзу з нагоды Імянін перасылаем сардэчныя пажаданні: Божага бласлаўлення, дароў Святога Духа, апекі Маці Божай Фацімскай, радасці, аптымізму, добразычлівых людзей, здзяйснення ўсіх планаў, моцнага здароўя і няспыннай апекі св. Заступніка.
З малітвай прыхільнікі НПМ Фацімскай
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Яну Кучынскаму з нагоды Дня нараджэння і Імянін жадаем здароўя, шчасця, сіл і стойкасці ў душпастарскай працы, апекі Маці Божай і св. Заступніка, дароў Святога Духа, а таксама добрых і зычлівы людзей навокал.
Касцёльны камітэт
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Антонію Абухоўскаму з нагоды Імянін перасылаем сардэчныя пажаданні: шмат здароўя, доўгіх гадоў жыцця, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і св. Заступніка. Няхай кожны дзень будзе асвечаны Божай любоўю. Дзякуем за Вашу малітву і мудрыя казанні, добрае сэрца і зычлівасць.
Сям’я Касцюшка з Сапоцкіна
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Антонію Філіпчыку з нагоды Імянін і Дня нараджэння складаем сардэчныя пажаданні: моцнага здароўя, добразычлівых людзей на святарскім шляху, душэўнага супакою і ўсмешкі. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя апекуецца Вамі кожны дзень.
III Ордэн св. Францішка з Ваўкавыска
◊◊◊
Паважаны ксёндз пробашч Антоній Абухоўскі! З нагоды Вашых Імянін мы дзякуем Богу за такога выдатнага святара. Няхай добры Бог адорвае Вас сваімі ласкамі, а Марыя ахінае сваім плашчом і асцерагае ад зла. Няхай кожны дзень жыцця ў святарстве ўзмацняе Вас у любові да Бога і ў веры. Мы дзякуем Вам за клопат пра нас, а ў малітве просім аб патрэбных Божых ласках для Вас.
Дзеці і моладзь з Сапоцкіна
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу пробашчу Антонію Казлоўскаму з нагоды Імянін перасылаем сардэчныя пажаданні, словы падзякі і павагі. Ад усяго сэрца жадаем моцнага здароўя, душэўнага супакою, спаўнення ўсіх мар і намераў, а таксама стойкасці, добрых і зычлівых людзей побач. Няхай добры Бог бласлаўляе Вас, Святы Дух адорвае духоўнымі багаццямі, а кожны дзень Вашай душпастарскай паслугі будзе напоўнены радасцю і супакоем.
Парафіяне з в. Малінавая
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу пробашчу Віталію Чургану з нагоды Дня нараджэння перасылаем мноства сардэчных пажаданняў: здароўя, радасці, добрых і зычлівых людзей побач, Божага бласлаўлення, апекі Найсвяцейшай Маці і шчодрых дароў Святога Духа. Няхай Бог, які паказаў Вам шлях да святарства, вядзе Вас праз жыццё і дапамагае пераадольваць усе цяжкасці.
Ружанцовае кола Маці Божай Тракельскай з Юрацішкаў і зычлівыя парафіяне
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Паўлу Аляскевічу з нагоды Імянін жадаем моцнага здароўя, сілы, душэўнага супакою і шчодрых дароў Святога Духа ў святарскай працы. Няхай Бог, якому Вы даверыліся, дапамагае пераадольваць усе цяжкасці, якія могуць сустрэцца на Вашым шляху, а Божае слова, якое Вы засяваеце ў нашых сэрцах, выдасць стакротны плён.
З ахвярнай штодзённай малітвай III Ордэн св. Францішка з Суботнікаў
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Казіміру Енджэйчаку з нагоды 26-годдзя святарства перасылаем мноства сардэчных пажаданняў. Няхай Бог, які ўказаў Вам шлях да святарскай паслугі, няспынна ўзмацняе Вас у пакліканні, адорвае ўсімі ласкамі і бласлаўляе ў кожную хвіліну жыцця, а Найсвяцейшая Маці трымае ў сваёй мацярынскай апецы. Шчасці Божа.
З павагай Яніна, Валерый, Вераніка і Яна
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу пробашчу Яну Кучынскаму з нагоды Імянін і Дня нараджэння перасылаем сардэчныя пажаданні: душэўнага супакою, моцнага здароўя, веры, надзеі і добразычлівых людзей на жыццёвым шляху. Жадаем Божага бласлаўлення, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і дароў Святога Духа. Ад усяго сэрца дзякуем за малітвы, духоўную і маральную падтрымку, за любоў і цярплівасць да нас.
З любоўю і павагай малітоўная група з Аўгустоўка
◊◊◊
Паважанаму і дарагому ксяндзу пробашчу Антонію Абухоўскаму з нагоды Імянін складаем сардэчныя пажаданні і падзяку за клопат аб нашай парафіяльнай супольнасці, аб развіцці веры, надзеі і любові ў сэрцах дзяцей, моладзі і старэйшых – кожнага парафіяніна, даверанага Вашаму душпастарскаму клопату. Жадаем Вам, каб праз усё сваё жыццё Вы з верай і надзеяй імкнуліся за Панам. Усё, што Вы робіце, рабіце з юнацкім запалам. Радуйцеся свету і людзям, якіх сустракаеце, а Вашае сэрца няхай перапаўняе любоў, якой Вы падзеліцеся з патрабуючымі. Аберагайце сваю ўсмешку, ніколі не губляйце пачуцця гумару. Старайцеся больш слухаць Бога, а не людзей, а Ён пакажа Вам праўду і адорыць сваім бласлаўленнем.
З дарам малітвы ўдзячныя парафіяне з Сапоцкіна
◊◊◊
Паважанай сястры Антаніне Вайцешчук з нагоды Імянін і Дня нараджэння Божага бласлаўлення, сталай апекі Маці Божай, радасці, душэўнага супакою і стойкасці ў пакліканні
жадаюць вернікі з пар. Перамянення Пана ў Вялікай Бераставіцы
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Пятру Кубелю з нагоды Імянін ад усяго сэрца жадаем шчасця, радасці і душэўнага супакою. Няхай Пан Бог заўсёды адорвае Вас добрым здароўем, бласлаўленнем, сілай і стойкасцю, а таксама пасылае на Ваш шлях добрых і зычлівых людзей. Жадаем шчодрых Божых ласкаў, дароў Святога Духа і апекі Найсвяцейшай Маці на кожны дзень душпастарскай паслугі.
З малітвай і ўдзячнасцю Касцёльны камітэт з Больцішкаў
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу пробашчу Яну Рушніцкаму з нагоды Імянін жадаем шмат здароўя, радасці, шчодрых дароў Святога Духа і апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і св. Заступніка. Няхай добры Бог адорвае Вас усімі ласкамі, а асабліва сілай і цярплівасцю. Шчасці Божа.
Парафіяне з Каробчыцаў
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Пятру Вішнеўскаму з нагоды 8-й гадавіны святарскіх пасвячэнняў і Дня імянін жадаем здароўя, радасці, поспехаў у душпастарскай працы. Няхай Маці Божая аберагае Вас у кожны дзень жыцця, а св. Заступнік няхай вядзе сцежкай, прыемнай для Бога, Касцёла і вернага люду. Жадаем Вам адвагі, каб адкрываць перад людзьмі скарб Божых таямніц і сцерагчы тое, што было даручана Касцёлу.
З малітвай і ўдзячнасцю парафіяне з пар. Шылавічы
◊◊◊
Паважанаму ксяндзу Аляксандру Адамовічу з нагоды Дня нараджэння перасылаем сардэчныя пажаданні: шчасця, здароўя, спакойных і ясных дзён у святарскім жыцці, а таксама добрых і зычлівых людзей побач. Няхай добры Бог і Найсвяцейшая Маці ўзнагародзяць Вас за ўсё. Мы дзякуем Богу за дар Вашага жыцця, за прыгожае абвяшчэнне Божага слова і добрае сэрца, за любоў і цярплівасць да нас. Няхай Бог, якому Вы паверылі, дапамагае перажываць усе цяжкасці. Будзьце святаром паводле сэрца Езуса, будзьце мудрым і святым. Няхай Святы Дух апраменьвае сваім святлом кожны Ваш дзень. Шчасці Божа.
Вернікі з в. Салтанішкі з пар. Нача
◊◊◊
Паважанай спадарыні Анне Сіповіч з парафіі Забалаць сардэчна дзякуем за складзеную на карысць газеты “Слова Жыцця” ахвяру.
Рэдакцыя

Актуальны нумар

 

Каляндар 2022

Каляндар
«Слова Жыцця»
на 2022 год

Літургічны каляндар

 
red
Адзначаем імяніны:
Да канца года засталося дзён:  261

Чакаем Вашай падтрымкі

skarbonkaДарагія Чытачы!
Просім Вас аб дапамозе ў абвяшчэнні Добрай Навіны. Мы чакаем Вашых лістоў, артыкулаў, здымкаў і падтрымкі ў фінансаванні газеты. Як адна сям’я “Слова Жыцця” мы прагнем несці Божае слова, гаварыць аб Хрысце і Касцёле ўсё большай колькасці людзей у Беларусі і па-за яе межамі.