GRODNO
Poniedziałek,
05 czerwca
2023 roku
 

Przygody z Duchem Świętym, albo czy sakrament bierzmowania jest naprawdę ważny

Rozważania

Kilka tygodni temu Kościół katolicki przeżywał kończącą okres wielkanocny uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Bardzo często wielu z nas nie może w pełni zrozumieć znaczenia i sensu tego wydarzenia, ponieważ tak niewielu wie o Duchu Świętym i Jego roli w życiu chrześcijanina. Kiedy Chrystus odchodził do nieba, powiedział do swoich uczniów, że pośle im Ducha Świętego, który będzie ich uczyć i zarządzać nimi. Ale czego On będzie uczyć?
Przede wszystkim, jak należy rozumieć główne prawdy wiary, jak dawać świadectwo wiary w życiu codziennym i nie wstydzić się tego. Po tym wydarzeniu uczniowie odważnie i radośnie rozeszli się, aby głosić to, czego sami byli świadkami.
    Takie przesłanie Chrystus kieruje także do każdego z nas, a zwłaszcza do tych, którzy otrzymali lub otrzymają w najbliższym czasie sakrament bierzmowania.
Już stało się tradycją, że w okresie wielkanocnym, bliżej uroczystości Zesłania Ducha Świętego lub podczas niej, wielu wiernych przystępuje do sakramentu, który napełnia darami Ducha Świętego i jeszcze bardziej otwiera serce człowieka na obecność Boga w jego życiu.
    Chrystus ustanowił ten sakrament i dał go nam, jako możliwość bycia bliżej Boga. Ale niektórzy w pełni nie rozumieją jego znaczenia, dlatego uważają, że nie jest on bardzo ważny. Z drugiej strony, Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że sakrament ten uzupełnia łaskę sakramentu chrztu i jeszcze ściślej łączy z Kościołem. Również dzięki niemu otrzymujemy szczególną moc Ducha Świętego, która pomaga stać się prawdziwymi świadkami Chrystusa, swym słowem i uczynkiem odważnie świadczyć o wierze i bronić jej (por. KKK 1285).
    Bierzmowanie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było połączone z chrztem, te dwa sakramenty były przyjmowane razem. Z czasem ich przyjęcie zostało podzielone i dziś sakrament bierzmowania udziela się po 14. roku życia chrześcijanina, kiedy on może sam analizować prawdy wiary i rozumieć, na ile wiara jest ważna w jego życiu.
    Niestety, w życiu niektórych wiernych jest tak, że po otrzymaniu tego sakramentu „Kościół w ich życiu odchodzi na odpoczynek do następnego razu”, kiedy trzeba będzie przyjść, żeby rozwiązać niektóre własne sprawy, na przykład, wziąć ślub.
    Należy również przypomnieć, że po otrzymaniu sakramentu bierzmowania, a poprzez niego i darów Ducha Świętego, człowiek bardziej otwiera się na Boga i daje mu możliwość działania w swoim życiu. Niestety, ci, którzy nie otrzymali tego sakramentu, jakby nie do końca dają Bogu taką możliwość. Ten, kto jeszcze nie otrzymał sakramentu bierzmowania, niech uczyni to jak najszybciej, aby w jeszcze większym stopniu poczuć obecność Boga w swoim życiu.
    Sakrament bierzmowania nie jest tylko jakimś duchowym obowiązkiem. Jest to raczej kolejna przygoda w życiu chrześcijańskim, przygoda z Duchem Świętym, którego obecność pomaga nam zupełnie inaczej przeżywać naszą wiarę. Należy wierzyć w to. Być chrześcijaninem – wcale nie znaczy odmawiać sobie we wszystkim. Być chrześcijaninem – to znaczy żyć, czując obecność prowadzącego nas różnymi drogami Boga.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  210

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.