GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (49)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek

Trójca Prze­naj­­świętsza nie jest wytworem ludzkiego rozumowania: jest obliczem, którym sam Bóg się objawił, nie z wysokości katedry, ale krocząc razem z ludzkością. To właśnie Jezus objawił nam Ojca i obiecał nam Ducha Świętego. Bóg kroczył z nami w dziejach ludu Izraela, a Jezus kroczy z nami zawsze, obiecał nam Ducha Świętego, „ogień” nauczający nas tego wszystkiego, czego nie wiemy. Jest On w naszym wnętrzu, prowadzi nas. Daje nam dobre pomysły i natchnienia. Dzisiaj chwalimy Boga nie z powodu jakiejś szczególnej tajemnicy, ale dla Niego samego, „dla Jego niezmiernej chwały”, jak mówi hymn liturgiczny. Chwalimy Go i dziękujemy Mu, ponieważ On jest Miłością, i ponieważ wzywa nas do wejścia w objęcie Jego komunii, którą jest życie wieczne.
   
    Fragment niedzielnego rozważania, 26.05.2013, według białoruskiej sekcji Radio Vaticano


   

Ks. abp Claudio Gugerotti   Ks. abp Claudio Gugerotti
   Nasz obo­wią­zek – nie siedzieć w swoich plebaniach i czuć się gospodarzami części Królestwa Bożego... Kapłani to ci, którzy wiedzą, że drzwi ich domów są zawsze otwarte. Dom kapłana to nie pałac, gdzie mieszkają królowie; jest on podobny do namiotu, który nieustannie przemieszcza się tam, gdzie potrzebują go ludzie.

    Fragment homilii podczas święceń, Grodno, 26.05.2013, według grodnensis.by

 

 
 Ks. bp Antoni Dziemianko
Ks. bp Antoni Dziemianko

   Bóg, którego poszukiwało człowieczeństwo, objawił się nam w historii jako jeden w Trzech Osobach: jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Bóg Duch Święty. Bóg objawił się nam jako wspólnota Osób, która daje siebie człowieczeństwu. Tę najpiękniejszą tajemnicę wiary najlepiej przedstawił Jezus Chrystus. Przedstawił nam Ojca, pokazał siebie jako Syna Bożego, przepowiedział działanie Ducha Świętego w założonym przez siebie Kościele. Różne Osoby Boskie są przedstawiane w świecie poprzez różne działania. Na podstawie Bożego Objawienia Bogu Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia świata, Synu Bożemu – dzieło odkupienia, Duchowi Świętemu – dzieło oświecenia.

    Fragment homilii w Starojelni, 25.05.2013, według Catholic.by

 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.