GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

„Abyście byli pasterzami...”

Życie Kościoła

Miesiąc maj jest nieco inny niż pozostałe miesiące całego roku, a tej jego wyjątkowości można doświadczyć na różne sposoby. Dla kogoś maj jest ostatnim miesiącem roku katechetycznego i szkolnego, dla innych wiąże się z pięknym nabożeństwem Maryjnym, dla ludzi mieszkających na wsi jest to czas intensywnej pracy na roli, lecz jedno jest pewne - każdy przeżywa ten miesiąc inaczej.
Ten czas jest wyjątkowy także dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, a szczególnie dla pięciu jego absolwentów, którzy w sobotę, 25 maja, w bazylice katedralnej o godz. 12.00 z rąk Nuncjusza Apostolskiego na Białorusi ks. abpa Claudia Gugerottiego przyjęli święcenia diakonatu i prezbiteratu. Kościół Grodzieński powiększył się o nowych diakonów i kapłanów. Są nimi: dk. Paweł Biezlapowicz (par. Znalezienia Krzyża św. w Ostrowcu), dk. Jerzy Górski (par. Wniebowzięcia NMP w Nowym Dworze), ks. Jerzy Jasiewicz (par. św. Jana Chrzciciela w Bieniakoniach), ks. Jan Kuziuk (par. Trójcy Przenajświętszej w Berdówce), ks. Paweł Ejsmont (par. Miłosierdzia Bożego w Grodnie), a także absolwent Seminarium Duchownego Księży Michalitów ks. Jan Juszko (par. Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach).
Przed uroczystością święceń kapłańskich kandydaci uczestniczyli w rekolekcjach w Sopoćkiniach. Rekolekcje poprowadził ks. Andrzej Radziewicz. Ksiądz rekolekcjonista pragnął wskazać kandydatom na radość życia kapłańskiego, przybliżyć postawę kapłana wiernego Chrystusowi aż do końca, a także przypomniał o obowiązkach i zadaniach kapłana. Każdy dzień rekolekcji był poświęcony konkretnemu tematowi, dotyczącemu bezpośrednio życia i posługi kapłańskiej. W piątek 24 maja podczas uroczystych nieszporów w kaplicy seminaryjnej kandydaci złożyli na ręce ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza deklaracje przed święceniami.
    W dniu święceń, mimo niezbyt dobrej pogody, podzielić radość z przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu swoich synów, wnuków, kolegów i przyjaciół przybyli goście z różnych miejscowości naszej diecezji, a także z Polski i Litwy. Na tę uroczystość licznie przybyli księża, proboszczowie przyszłych diakonów i prezbiterów, księża z parafii, gdzie kandydaci odbywali praktyki roczne, a także przełożeni ze Zgromadzenia Księży Michalitów, klerycy i siostry zakonne.
    Na rozpoczęcie liturgii rektor seminarium ks. prałat Józef Staniewski przedstawił kandydatów przewodniczącemu liturgii, oznajmiając, że uznano ich godnymi, aby przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu po czasie formacji seminaryjnej.
    W homilii ks. abp Claudio Gugerotti zwrócił się do wszystkich obecnych kapłanów ze słowami zachęty, aby przyjmując nowych księży do swojej wspólnoty, stanowili oni jedną rodzinę, bowiem wszyscy niosą odpowiedzialność za siebie nawzajem. Nuncjusz Apostolski zaznaczył także, że młodzi kapłani powinni w swoim życiu i posłudze kapłańskiej być pasterzami i nie szukać możliwości do budowania kariery, gdyż służba kapłańska różni się od zajmowania jakiegoś ważnego stanowiska w społeczeństwie. Szczególnie zaś podkreślił, że już nie trzeba się oglądać, ale patrzeć przed siebie.
    Kolejne momenty liturgii: Litania do Wszystkich Świętych, leżenie krzyżem, włożenie rąk, modlitwa święceń, ubieranie szat liturgicznych były wielkim przeżyciem nie tylko dla samych kandydatów, ale także dla ich rodziców i bliskich, którzy z radości i wzruszenia nie mogli powstrzymać łez. Po obrzędzie święceń diakoni po raz pierwszy posługiwali przy ołtarzu, a neoprezbiterzy – stali w koncelebrze. Na zakończenie całej uroczystości nowo wyświęceni diakoni i kapłani podziękowali wszystkim, kto przybył na uroczystość, aby razem z nimi dzielić radość tego wydarzenia, a w sposób szczególny ks. abp. Claudiu Gugerottiemu i ks. bp. Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, rodzicom - za dar życia i wiarę, wychowawcom i wykładowców seminarium - za trud wychowania, klerykom - za braterską postawę i pomoc.
    Na zakończenie liturgii przemówił Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej Jego Ekscelencja Ks. Bp Aleksander Kaszkiewicz, który podziękował Nuncjuszowi Apostolskiemu za przybycie i udzielenie sakramentu święceń, a nowych diakonów i kapłanów zachęcił do wiernego trwania przy Chrystusie.
    Być kapłanem we współ­czesnym świecie nie jest łatwo. Coraz większe grono wierzących odrzuca wartości chrześcijańskie, a wiara w Boga często staje się tylko przywiązaniem do tradycji. Przed kapłanami stoi wielkie wezwanie - swoim życiem dawać świadectwo o Chrystusie. Dlatego gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji nowych diakonów i kapłanów, aby sprostali oni temu zadaniu i potrafili być pasterzami, którzy, jak powiedział Ojciec Święty Franciszek „będą pachnąć owcami”.

   
   
Fragment homilii ks. abpa Claudia Gugerottiego
    «W tym dniu Bóg dał nam szczególne błogosławieństwo: dar dwóch diakonów i czterech kapłanów – dar na tyle ogromny dla Kościoła, że dzisiaj mogliście zapytać: „Boże, co uczyniliśmy, aby otrzymać taki dar?” Często nie zauważamy, na ile ważny jest ten gest miłości Boga. Jest to nie tylko szczególna historia miłości Boga i każdego z kandydatów – biorą w niej udział wszyscy, kto jest bliski tym młodym ludziom».

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.