GRODNO
Wtorek,
06 czerwca
2023 roku
 

Dni wypełnione wiarą i radością

Życie Kościoła

XX Diecezjalne Dni Młodzieży w Wołkowysku
Jaki jest fenomen Dni Młodzieży w naszej diecezji? Dlaczego ponad 1000 osób już od kilku lat przyjeżdża na spotkanie młodych diecezji grodzieńskiej? Z kim spotkali się młodzi w Wołkowysku?
W tym roku było to jubileuszowe spotkanie, bowiem po raz 20. młodzież naszej diecezji zgromadziła się razem. Spotkania młodych biorą swój początek w 1993 roku, kiedy ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, za przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II, postanowił poświęcić szczególną uwagę w diecezji wychowaniu młodych ludzi. Odtąd w różnych zakątkach naszej diecezji młodzież gromadzi się razem. Diecezjalne Dni Młodzieży z roku na rok wędrują po różnych miastach i miasteczkach naszego województwa. Już po raz drugi spotkanie młodych odbyło się w Wołkowysku, młodzieżowej stolicy naszej diecezji. Tradycyjnie Diecezjalne Dni Młodzieży rozpoczynają się modlitwą i są wypełnione radością i młodzieńczym entuzjazmem wyznawanej wiary.
    Młody powiew Kościoła na Grodzieńszczyźnie można było odczuć 10 – 12 maja w parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku. „Bardzo się raduje moje serce widzieć Was tu, w tej świątyni” – tymi słowami wszystkich obecnych przywitał proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Oleg Dul. I się zaczęło...

   I dzień, 10 maja
    Wspólną modlitwą rozpoczęły się XX Diecezjalne Dni Młodzieży. Około 1200 młodych osób przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, śpiewając hymn do Ducha Świętego skierowało do Boga swoje prośby o owocne przeżycie tego świętego czasu.
    Po nabożeństwie majowym główny organizator ks. Antoni Gremza przywitał młodzież, która ofiarowała swój czas, aby przyjechać do tego miejsca i wspólnie przeżyć radość swojej wiary. Ks. Antoni przywitał także młodzież z Mohylewa i dalekiej Nigerii.
    Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii ks. Oleg Dul, a homilię wygłosił ks. Antoni, który podkreślił: „Zebraliśmy się tutaj, aby poczuć się jedną Bożą rodziną. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” – to hasło Światowych Dni Młodzieży, mających się odbyć w Kościele Powszechnym, którego cząstką my również jesteśmy”.
    Program pierwszego dnia spotkania przewidywał konferencję, którą wygłosił proboszcz parafii w Gieranionach ks. Sergiusz Angur TChr. Na podstawie fragmentów Ewangelii kapłan starał się pokazać młodzieży wartość wiary i zachęcić do tego, aby w każdym młodym sercu narodziło się „to pragnienie – chcę zobaczyć Jezusa”.
    Słowa Pontyfika „Nigdy nie bądźcie smutni!” przyczyniły się do tego, że młodzi uczestnicy spotkania pożegnali pierwszy dzień w atmosferze muzyki i tańców, pomógł temu zespół „MAJ” z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kwasówce.
   
    II dzień, 11 maja
    Początek dnia był tradycyjny. Po wspólnej modlitwie w kościele odbyła się katecheza. Młodzież w sześciu tematycznych grupach rozważała główne prawdy wiary. Wyniki tych rozważań zostały przedstawione w formie prezentacji.
    W tym dniu do Wołkowyska zawitali pasterze Kościoła na Białorusi. Na spotkanie młodzieży przybył nuncjusz apostolski na Białorusi ks. abp Claudio Gugerotti. Arcybiskupa serdecznie przywitali ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, proboszcz parafii i młodzież. Kulminacją dnia była Eucharystia, której przewodniczył ks. abp Claudio Gugerotti wraz z ordynariuszem diecezji grodzieńskiej ks. bp. Aleksandrem Kaszkiewiczem. Młodzież w sposób szczególny wzruszyły słowa przedstawiciela Stolicy Apostolskiej o tym, że „... serce każdego człowieka jest najpiękniejszą świątynią samego Boga”, przy tym ksiądz arcybiskup przypomniał, że „... człowiek nigdy nie będzie czuł się samotny, jeśli obok znajduje się kochający Ojciec”. Przemówienie przedstawiciela Ojca Świętego kilkakrotnie przerywały oklaski młodzieży, która z zachwytem słuchała każdego słowa arcypasterza. W drugiej połowie dnia przedstawiciel Ojca Świętego, a także biskup Aleksander Kaszkiewicz odpowiedzieli na pytania uczestników spotkania. Podczas dialogu arcypasterzy z młodzieżą, brzmiały dość trudne pytania, na które były dane szczere i proste odpowiedzi.
    Mówiąc, kim dla nuncjusza apostolskiego jest Jezus Chrystus, ksiądz arcybiskup odpowiedział: „Jezus jest powietrzem, którym oddycham. Znamy się od dawna, nie możemy żyć bez siebie... Dla mnie Jezus jest cząstką mnie, i ja – cząstką Jego”.
    Biskup Kaszkiewicz, odpowiadając na pytanie, jak wzmocnić swoją wiarę, zauważył, że wiarę „powinniśmy zawsze pogłębiać”.
    „Myślę, że sens życia to miłość” – odpowiedział abp Claudio Gugerotti na pytanie, co dla nie niego jest sensem życia. Młodzież interesowała się także, jak rozpoznać swoje powołanie, jak pokonać strach wyznawania przed Chrystusem swoich grzechów.
    Także w tym dniu odbyła się prezentacja grup młodzieżowych na temat „Wiemy, komu uwierzyliśmy”. Tak, na przykład, młodzież ze Smorgoń zaprezentowała życie swojej parafii w rysunkach, a grodzieńska parafia katedralna podzieliła się swoim świadectwem wiary.
    Podczas nabożeństwa misyjnego młodzi chrześcijanie zaufali Bogu i wyznali swoją wiarę i przynależność do Kościoła. Siostra Renata Gregorczuk, obecnie pracująca w Afryce, podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu na misjach. Każdy uczestnik otrzymał krzyżyk misyjny, który podczas błogosławieństwa wręczali kapłani.
    Centralnym punktem drugiej połowy dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta. Kulminacją drugiego dnia był koncert młodzieżowego zespołu „Miłość” z lidzkiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
    Kolejny dzień spotkania młodzieży w Wołkowysku przyniósł nowe, przepełniające młode serca emocje i wrażenia. Był on całkowicie poświęcony rozmyślaniom na temat krzyża, symbolu odkupienia człowieczeństwa.
   
    III dzień, 12 maja
    W ostatnim dniu młodzi spotkali się w świątyni na wspólnej porannej modlitwie. Na zakończenie Dni Młodzieży uroczystej Mszy Świętej przewodniczył rektor WSD w Grodnie ks. prałat Józef Staniewski. W homilii ks. prałat zachęcił młodych do bycia apostołami Chrystusa i dawania o Nim świadectwa. „Dzisiaj nieść Chrystusa nie jest łatwo, bo świat żyje swoimi marzeniami, ale on pragnie Chrystusa, może nie tyle Waszym słowem, bowiem może Was nikt nie będzie słuchać, ale przede wszystkim przykładem swojego życia trzeba mówić o Chrystusie” – zaznaczył kaznodzieja. Ksiądz prałat porównał trud pielgrzymki młodych ludzi w wierze do alpinisty, który, pokonując poszczególne trudności, wspina się na szczyt. Dla młodego człowieka szczytem jest sam Chrystus.
    Prezentem na zakończenie XX Diecezjalnego Dnia Młodzieży był koncert seminaryjnego zespołu „Ave”. Z modlitwą i pięknym śpiewem, z radością i krzyżem każdy uczestnik tych młodzieżowych dni powracał do swoich parafii, do swoich bliskich, aby już tam dzielić się wspomnieniami i przeżyciami, dzielić się żywym Bogiem.
   
    Zakończenie
    Te dni weszły już do historii, pozostały miłym wspomnieniem. Ktoś sobie nabył koszulkę albo nowe zdjęcie, otrzymał może trochę słońca na twarzy, poznał nowy kościół i miasto, doświadczył kolejnych wrażeń, ale na pewno wszyscy młodzi uczestnicy rozeszli się w duchu modlitwy i radości na cały świat, aby głosić Ewangelię.
    Kolejne Dni Młodzieży odbędą się za rok. Młodzież czeka na nie z og­rom­­ną niecierpliwością.
   

Materiał zebrany przy pomocy catholic.by i grodnensis. by

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  208

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.