GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (46)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   
    Kiedy ktoś zna naprawdę Jezusa Chrystusa i wierzy w Niego, doświadcza Jego obecności w życiu i mocy Jego Zmartwychwstania, nie może powstrzymać się od przekazywania tego doświadczenia. A jeśli napotyka niezrozumienie czy też przeciwności, zachowuje się tak, jak Jezus podczas swojej Męki: odpowiada z miłością i mocą prawdy. Modląc się wspólnie modlitwą «Królowo Nieba», prośmy o pomoc Najświętszej Maryi Panny, aby Kościół na całym świecie głosił szczerze i odważnie Zmartwychwstanie Pana, i dawał temu solidne świadectwo przez znaki braterskiej miłości.
   
    Fragment rozważań Regina Caeli, 14.04.2013, według wiara.pl

Abp Tadeusz Kondrusiewicz


   Abp Tadeusz Kondrusiewicz
   Przyjmując ten krzyż ofiary – bycie Matką Zbawiciela, - Maryja pozwoliła krzyżowi Jej Syna być bliżej człowieczeństwa. A przez ten krzyż zostaliśmy zbawieni. Fakt ten jest bardzo ważny, jest on duchową zasadą, której należy się trzymać. Każda bowiem ofiara i każdy krzyż, który przyjmujemy zgodnie z wolą Bożą, niesie duchowe owoce. Być może nie natychmiast, jednak przynosi. Jest to prawo duchowe. Tam, gdzie nie ma krzyża ofiary, nie ma tam też krzyża zwycięstwa. Tego uczą nas Chrystus i Maryja. Ofiara Maryi, przyjmując wolę Bożą i przez to dając możliwość Synowi Bożemu przyjść na ten świat jako człowiek, prowadzi do wieczności.

    Fragment homilii w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, według catholic.by

 

 
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

   W pierwszych słowach skierowanych do wiernych tuż po wyborze na Stolicę Apostolską, papież Franciszek prosił o modlitwę. Odpowiadając na to wezwanie, pragniemy dzisiaj zawierzyć osobę Ojca Świętego i jego posługę na Stolicy Piotrowej Chrystusowi Zmartwychwstałemu, który żyje i prowadzi swój Kościół. Niech Jezus Chrystus ma w swej opiece i wspiera potrzebnymi łaskami papieża Franciszka, by w mocy Ducha głosił współczesnemu światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.

    Fragment przemówienia podczas Mszy św. w katedrze w Mińsku 16.04.2013

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.