GRODNO
Poniedziałek,
04 grudnia
2023 roku
 

7 kwietnia 2013 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Wierni parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na os. Południowy w Grodnie serdecznie dziękują p. Lechowi Popiakowi i całej jego rodzinie za przekazane w darze dla naszej parafii organy, które będą służyły dla Bożej chwały. Ofiarodawcy życzymy niegasnącego zapału w sercu, łask z Bożej ręki i radości istnienia na tym świecie.
Księża z parafii i wierni
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia i sił na długie lata życia, radości i pokoju na każdy dzień, życzliwych ludzi obok oraz wielu łask Bożych i opieki Najświętszej Maryi Panny.
Komitet kościelny z parafii Ejsmonty Wielkie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. prałatowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Urodzin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, cierpliwości, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego i prowadzeniu ludzi do Boga. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami i pozwoli cieszyć się z pięknych owoców swojej posługi.
Kochająca mama z całą rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu ks. prałatowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Urodzin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, siły, zdrowia, radości, obfitych plonów na niwie Pana oraz błogosławieństwa Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny.
Z modlitwą i wdzięcznością Irena Obuchowska z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Andrzejowi Roubie z okazji Dnia Kapłana życzymy wielu łask Bożych, darów Ducha Świętego, zdrowia na długie lata, błogosławieństwa Zmartwychwstałego Jezusa oraz obfitych plonów na niwie, na którą posłał Cię Pan.
Komitet kościelny
◊◊◊
Czcigodnym księżom Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy zdrowia, siły, radości, pomocy Bożej we wszystkich trudach pracy duszpasterskiej. Niech dobry Bóg obdarza Was łaskami, a Matka Boża okrywa płaszczem macierzyńskim i opiekuje się Wami każdego dnia. Niech kielich goryczy Was omija.
Z modlitwą wierni z par. Szydłowice
◊◊◊
Czcigodnym księżom Andrzejowi Żylewiczowi i Andrzejowi Łysemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, dużo sił, radości i pogody ducha. Niechaj dobry Bóg wynagrodzi Wam za lata ciężkiej pracy, a Najświętsza Maryja Panna okryje płaszczem macierzyńskiej opieki.
Rodzina Gajdzis
◊◊◊
Czcigodnym księżom Sergiuszowi Angurowi i Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy: błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, opieki Jego Matki, mocnego zdrowia na długie lata życia oraz wielu sił dla tak potrzebnej pracy duszpasterskiej.
Rodzina Gajdzis i wierni z kaplicy Suraż
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi i Pawłowi Oleskiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, sił w kapłańskiej posłudze, nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech dobry Bóg błogosławi Was, obdarza swą łaską i pokojem, a Duch Święty opromienia swym światłem. Dziękujemy Bogu, że jesteście z nami.
Wdzięczni i pamiętający w modlitwie członkowie III Zakonu św. Franciszka w Sobotnikach
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Łazarewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, mocnej wiary, nadziei i wytrwałości, błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, mocy Ducha Świętego. Niechaj Najświętsza Maryja Panna, Matka kapłanów, opiekuje się Tobą, łagodząc wszelki ból, a światło Chrystusa niech oświeca promieniami miłosierdzia Twoją posługę. Zawsze będziemy pamiętać o mądrym i hojnym Kapłanie w swoich modlitwach różańcowych. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie i dzieci z kościoła Świętych Piotra i Pawła Apostołów w Graużyszkach
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Janowi Puzynie, Waleremu Abroszce, Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, owocnej pracy duszpasterskiej, darów Ducha Świętego i jak najwięcej nawróceń ludzkich dusz do Jezusa. Niechaj Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was swoim błogosławieństwem i strzeże w trudnych chwilach życia. Dziękujemy za opiekę nad naszą parafią.
Dzieci i parafianie z Graużyszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Piotrowi Kubielowi z okazji Zmartwychwstania Pana życzymy wesołych Świąt, zdrowia, radości, sił w budowaniu parafii i prowadzeniu ludzi do Boga. Dziękujemy za słowo Boże, za nauczanie młodzieży, pomoc chorym, pracowitość, wyrozumiałość do nas, a nade wszystko za Twoje wielkie serce. Dziękujemy Bogu, że jesteś z nami, a Twojej Mamie – za Syna Kapłana.
Rodziny Straczyńskich i Więskiewiczów
◊◊◊
Czcigodnemu o. dr. Andrzejowi Szczupałowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy obfitości darów Bożych, zdrowia, sił, błogosławieństwa Zbawiciela świata, opieki Matki Najświętszej, radości oraz pięknych owoców na niwie, na którą zostałeś posłany. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Rodzina Zając
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Janowi Gaweckiemu, Witalemu Czurganowi i Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, optymizmu, miłosierdzia Bożego. Niechaj dobry Bóg będzie dla Was źródłem pokoju i szacunku.
Z radosnym Alleluja wdzięczna rodzina Jezierskich z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Wiktorowi Wieliwisowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi Kononowiczowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Andrzejowi Liszce i Pawłowi Sołobudzie z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy wielu łask Bożych, obfitości darów Ducha Świętego, sił w realizacji swoich szlachetnych zadań, cierpliwości oraz dużo radości płynącej z powołania do służby Pańskiej. Chrystus Zmartwychwstał!
Wierni z Grandzicz
◊◊◊
Czcigodnemu ks. prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Imienin, Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń oraz wyrazy wdzięczności i uznania. Życzymy wielu łask Bożych, dobrego zdrowia na długie lata, życzliwych ludzi, potrzebnych sił w głoszeniu Ewangelii i prowadzeniu ludu Bożego do portu zbawienia.
Serdecznie dziękujemy za autentyczną kapłańską postawę, kierownictwo duchowe, głębokie kazania i przykład wiary. Niech Chrystus Pan wspomaga w codziennym dążeniu do świętości, a św. Józef wyprasza potrzebne łaski i dary na długie lata służby Kościołowi Chrystusowemu i naszej parafii.
Wdzięczni parafianie, młode małżeństwa wraz z dziećmi i młodzież z par. Południowy oraz klerycy Aleksander i Jerzy
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wielu łask Bożych, mocnego zdrowia, powodzenia w pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za słowo Boże i dobre serce.
Parafianie kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
◊◊◊
Czcigodnym księżom: prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Henrykowi Jabłońskiemu i Pawłowi Łozowskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ogarnięci tą Wielką Tajemnicą, przesyłamy płynące z głębi serca życzenia: niech Ten, który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość i stanie się dla Księży źródłem pokoju, wyrozumiałości i szacunku. Życzymy opieki Bożej, wielu dobra i radości, pomocy Matki Bożej. Dziękujemy za głoszenie słowa Bożego i obecność wśród nas.
Młodzież parafii św. Wacława
◊◊◊
Czcigodnym księżom Kazimierzowi Murawie i Kazimierzowi Walczukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana i Dnia Kapłana życzymy wszystkich łask Bożych, mocnego zdrowia, codziennej radości, uśmiechu, darów Ducha Świętego. Niech Chrystus błogosławi Waszą drogę kapłańską, a Matka Boża otuli płaszczem macierzyńskiej miłości. Żyjcie długo i bądźcie zdrowi, żebyście i nadal ogłaszali słowo Boże i wspierali wiernych duchowo. Wesołych Świąt!
Z wdzięcznością byli parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Ignatowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa pragniemy życzyć spokoju i pogody ducha, zdrowia, udanej współpracy z ogółem wiernych, do których zostałeś posłany. Niech Bóg Jedyny prowadzi prostymi drogami, Matka Boża otula płaszczem macierzyńskiej opieki, a Duch Święty nieustannie mieszka w Twoim sercu i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim najważniejsze.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Wiktorowi Subielowi, Czesławowi Pawlukiewiczowi, Andrzejowi Radziewiczowi, Wiktorowi Myślukowi z okazji Dnia ustanowienia sakramentu Eucharystii oraz Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, radości, płynącej ze Świąt, darów Ducha Świętego, wielu sił i wytrwałości w prowadzeniu ludzi do Chrystusa. Niech Najświętsza Maryja Panna otula Was swą opieką i miłością. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Z modlitwą i głębokim szacunkiem Swietłana Wasilewska z rodziną z Sankt-Petersburga
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Olegowi Żurawskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, szczodrych darów Ducha Świętego, siły i wytrwałości w powołaniu, niegasnącego ognia wiary, pokoju oraz mocnego zdrowia. Niech Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielska Chrześcijan, broni od pokus i dodaje odwagi w kroczeniu do Chrystusa. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni wierni z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnym księżom Mikołajowi Cichonowiczowi i Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy Bożej miłości, dużo łask od Jezusa Chrystusa, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia, mocnej wiary, cierpliwości, wytrwałości w powołaniu. Niech Wasze życie będzie napełnione radością, światłem, optymizmem, dobrymi i życzliwymi ludźmi.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Witalemu Wnorowskiemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkiejnocy życzymy siły, wytrwałości, niezachwianej wiary, nadziei, a także zdrowia, radości, szczęścia i powodzenia we wszystkich poczynaniach. Niech Chrystus Zmartwychwstały wskazuje Ci słuszną drogę do zbawienia.
Rodzina Marculewiczów z Grzebieni
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Gienadiowi Romaszce, Andrzejowi Witkowi i Stanisławowi Skrydalewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej na każdy dzień kapłańskiej posługi. Niech Najświętsza Maryja Panna przygarnia Was do swego macierzyńskiego serca i pomaga w trudnych chwilach życia. Serdecznie dziękujemy Księżom przyjeżdżającym do naszej parafii z pomocą duszpasterską. Wesołego Alleluja!
Wierni parafianie z Hermaniszek
◊◊◊
Czcigodnemu o. Piotrowi Morcińcowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy dużo zdrowia, sił, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, jak najmniej smutku i żadnych zmartwień. Niech dobry Jezus Zmartwychwstały błogosławi Cię, opromienia swym światłem i zawsze ma w swej opiece.
Z wdzięcznością parafianie z kościoła pw. Jezusa Króla w Jeziorach
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Witalemu Wnorowskiemu, Algisowi Paulukasowi oraz kl. Aleksandrowi z okazji Dnia Kapłana życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych oraz wszystkiego co w życiu jest najważniejsze. Życzymy wszelkich łask od Najwyższego Kapłana Pana Jezusa Zmartwychwstałego, wesołych i radosnych Świąt Wielkanocnych oraz obfitych plonów na duszpasterskim żniwie.
Z modlitwą wierni z par. Odelsk
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech na drodze, którą wskazał Ci Bóg zawsze Ci towarzyszy Matka Najświętsza, niech Jezus Zmartwychwstały trzyma Cię przy swoim sercu i obdarza błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie nieskończenie hojny na swoje dary. Dziękujemy Bogu za Twoje życie, za oddaną służbę Bogu i ludziom, dobre serce i miłość do nas. Niech Twoja praca wyda plony bogate, a w sercach i duszach ludzkich zapłoną kwiaty miłości.
Z modlitwą i wdzięcznością panie Jadwiga i Janina z rodzinami
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi, Andrzejowi Radziewiczowi i Wiktorowi Myślukowi, a także wszystkim pracującym u nas kapłanom i rekolekcjonistom z okazji Wielkiego Czwartku życzymy świętości, która wyraża się w gorliwości i poświęceniu, by wspierała Was moc Ducha Świętego i miłość do Eucharystii, abyście się starali być wiarygodnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Życzymy, abyście mocą Ducha Świętego otwierali wieczernik Waszego kapłaństwa i odważnie głosili ewangeliczną sprawiedliwość, abyście w zbawczych tajemnicach Chrystusa rozpoznawali piękno Waszego kapłaństwa, aby w tajemnicach kapłańskiego życia Chrystus stał się widzialny i słyszalny. A nade wszystko, abyście wzorem Chrystusa byli dobrymi pasterzami i osiągnęli świętość!
Z chrześcijańskim pozdrowieniem parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najlepszych życzeń: zdrowia, pogody ducha i opieki Matki Bożej. Niechaj nigdy nie zgaśnie zapał do głoszenia słowa Bożego, a radość niesienia Chrystusa ludziom przepełnia Twoje serce.
Wierni z kaplicy w Wierdomiczach
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Gremzie z okazji Dnia Kapłana oraz radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy dużo zdrowia, opieki Matki Bożej Fatimskiej, darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego, mocnej wiary i zadowolenia z pracy duszpasterskiej.
Z modlitwą czciciele NMP Fatimskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha, wszelkich łask Bożych oraz nieustannej opieki Maryi Panny.
Byli parafianie ze wsi Nowijanka
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Sergiuszowi Angurowi, Jerzemu Martinowiczowi, Andrzejowi Łysemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy wielu łask Bożych: zdrowia, radości na dalsze lata posługi kapłańskiej. Dziękujemy za piękny przykład wiary i pobożności.
Kółka różańcowe i wierni ze wsi Wincuki i okolic
◊◊◊
Kochanej s. Jadwidze Miecielicy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana z głębi serc życzymy dużo zdrowia, obfitych łask Bożych. Niech dary Chrystusa Zmartwychwstałego: pokój, radość i nadzieja napełnią Twoje serce, pomogą w przezwyciężaniu trudności i staną się źródłem świętości w dzisiejszym świecie. Bóg zapłać za dobre serce i mądre słowa.
Ks. Henryk Jabłoński oraz Komitet kościelny
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Henrykowi Jabłońskiemu i Witalemu Bielenikowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy wiązankę życzeń płynących z głębi serc: mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego, sił oraz opieki Matki Kapłanów. Dziękujemy za ofiarną pracę, za piękny przykład wiary i pobożności.
Z pamięcią w modlitwie wdzięczni parafianie z Zabłocia
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Piotrowi Kubielowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, obfitych łask Bożych, mocy Ducha Świętego. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą i błogosławi każdy dzień. Niech na Twojej drodze będą tylko życzliwi ludzie, a dobry Bóg czuwa nad Tobą i prowadzi przez długie lata życia.
Z modlitwą rodzina Ombrożuk z Bolciszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Załodze z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, szacunku od ludzi, obfitych łask Bożych oraz opieki Matki Bożej na drodze kapłaństwa. Z całego serca dziękujemy Ci za przeprowadzone w naszej kaplicy rekolekcje.
Z modlitwą parafianie z Wołdaciszek
◊◊◊
Czcigodnemu o. Zenonowi Romejce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana składamy moc najserdeczniejszych życzeń: niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi każdy dzień posługi kapłańskiej, napełnia serce radością i pokojem, Matka Boża niech chroni i opiekuje się w każdej chwili życia, a Duch Święty hojnie obdarza swoimi darami. Życzymy w tym szczególnym czasie przeżywania Roku Wiary głębokiego zanurzenia w miłości Bożej, aby móc z nadzieją kroczyć przez codzienność, w której nie brakuje przeszkód, wystawiających naszą wiarę na próbę. Wesołego Alleluja!
Z serdeczną pamięcią i duchową łącznością w modlitwie parafianie z Ostryny
◊◊◊
Czcigodnym ojcom: Witoldowi Pietelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi oraz Witalemu Słuce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy obfitych łask naszego Pana Jezusa Chrystusa, mocy Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Przenajświętszej na każdy dzień posługi kapłańskiej.
Z radością i wdzięcznością parafianie i Koło Biblijne ze Szczuczyna
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji 30. Urodzin, Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana z całego serca życzymy zdrowia, sił, opieki Matki Bożej i św. Patrona, darów Ducha Świętego. Niech Pan Jezus obdarzy Cię swoją mocą i miłością, a Anioł Stróż zawsze będzie obok. Dziękujemy za bezgraniczną miłość i szczerą modlitwę, które niesiesz do naszej parafii.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z kościoła Świętych Piotra i Pawła w Iwju
◊◊◊
Czcigodnemu o. Jerzemu Sakowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, radości, niech promienie Bożego miłosierdzia oświecają drogę posługi kapłańskiej, a Duch Święty obficie wynagrodzi swoimi darami.
Wdzięczni parafianie z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, a także mocnego zdrowia na całe życie, wytrwałości, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej w służeniu Bogu i ludziom. Dziękujemy Ci za Twoją pracę oraz dobre serce.
Wdzięczni parafianie z Iwja
◊◊◊
Czcigodnym księżom Aleksandrowi Lebiedziewiczowi i Janowi Gaweckiemu, opiekunom Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg broni Was i obdarza wszelkimi łaskami, a Matka Boża otula swym płaszczem i darzy pokój. Z całego serca dziękujemy za troskę o nas.
Wierni ze wsi Golimszczyna, Wiguszki, Sokowicze, Kazińce
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Łastowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki Jego Matki, mocnego zdrowia na długie lata życia oraz dużo sił w tak potrzebnej posłudze duszpasterskiej.
Wdzięczni parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Zaniewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Wielkiejnocy przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wytrwałości, radości i błogosławieństwa w apostolskiej działalności, dobrego zdrowia, sił, nieustannej opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego i wszelkich łask Bożych. Życzymy, by Twoje życie było napełnione światłością, wiarą, nadzieją i optymizmem. Niech Boski Zbawiciel prowadzi Cię po pięknej, lecz niełatwej drodze powołania.
Z wdzięcznością chór kościelny i parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Rusznickiemu składamy gorące życzenia: Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy, Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, Tego świata Odkupiciel. Zdrowia, radości i powodzenia - To są najszczersze życzenia.
Rodziny Steckiewiczów i Wasiliewych
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy prawdziwego szczęścia, radości, miłości, wiary i nadziei. Niechaj Zmartwychwstały Pan napełnia Cię zawsze szczęściem i obdarza obfitością swoich łask!
Komitet parafialny z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Franciszkowi Gałdysiowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy opieki Matki Bożej, nadziei, obfitych darów Ducha Świętego i spełnienia marzeń. Niechaj Pan Jezus obdarza Cię swoją siłą i miłością, a Anioł Stróż zawsze będzie obok. Niechaj światłem Twojej miłości do Boga będzie oświetlone także nasze życie. Dziękujemy za bezgraniczną dobroć, szczerą modlitwę, mądre rady, a także za światło, które niesiesz nie tylko do wiernych, ale także do wszystkich potrzebujących.
Z modlitwą i wdzięcznością członkowie ruchu «Equipes Notre Dame» z Żymosławla i Subotników
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi i Pawłowi Oleskiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wielu łask Bożych, zdrowia, siły, pogody ducha, stałej opieki Matki Najświętszej i ludzkiej życzliwości. Niechaj Bóg, któremu zaufaliście pomoże pokonać wszystkie trudności, a słowo Boże, które zasiewacie w naszych sercach, przyniesie stokrotny plon.
Z modlitwą i wdzięcznością członkowie ruchu «Equipes Notre Dame» z Żymosławla i Subotników
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu i Jerzemu Powajbie oraz siostrom: Eucharii, Pauli i Goretti z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana z całego serca życzymy dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, pogody ducha i radości na każdy dzień życia. Niech Wasz codzienny trud przynosi zadowolenie, a nas kieruje drogą do zbawienia. Wesołego Alleluja!
Z modlitwą rodzina Kościuszków z Sopoćkiń
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Krzysztofowi Janasowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy zdrowia i sił, błogosławieństwa Bożego i opieki Panny Maryi. Niechaj Twoja posługa na Bożej niwie przynosi zadowolenie i dobry plon w nauczaniu wiernych. Niechaj Bóg pomaga Ci w pracy. Dziękujemy za wszystkie starania i troskę o ludzi, za nauczanie naszych dzieci Prawd wiary. Jesteśmy Księdzu bardzo wdzięczni.
Wierni ze wsi Wiejszycze, rodziny Dowkszów i Sawków
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, radości, nieustannej opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego oraz dużo sił w głoszeniu Dobrej Nowiny. Wesołego Alleluja!
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana składamy wiązankę życzeń: dobrego zdrowia na długie lata, szczęścia, powodzenia, optymizmu, siły, nadziei, uśmiechu oraz obfitych łask od Zmartwychwstałego Pana.
Cała rodzina
◊◊◊
Kochani Sybiracy! W tak piękno Święto Zmartwychwstania Pana życzę Wam tak bardzo potrzebnej radości, miłości bliskich, zdrowia, sił, pogody ducha i wszystkiego, co najlepsze. Niech Matka Najświętsza ma Was zawsze w swojej opiece.
Prezes Halina Jakołcewicz
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Radziewiczowi, kapelanowi Stowarzyszenia Sybiraków przy ZPB z okazji Świąt Wielkanocnych dziękujemy za opiekę nad Sybirakami, za słowo Boże, które do nas głosi. Życzymy dużo zdrowia, radości i mocnej wiary. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza Księdza miłością i opieką.
Halina Jakołcewicz wraz z Sybirakami
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Dnia Kapłana i Wielkanocy przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: nieustannej opieki Maryi Panny na niełatwej drodze kapłańskiej posługi, darów Ducha Świętego dla oddanej służby Bogu i ludziom, obfitych łask Bożych, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału do głoszenia słowa Bożego, zdrowia i długich lat życia.
Z modlitwą wierni z par. Łukonica
◊◊◊
Czcigodnym ojcom: proboszczowi Witoldowi Żelwetro i Wiktorowi Borysiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, szczęścia, powodzenia w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej oraz ludzkiej życzliwości. Niech Wasze życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Bóg obdarza swoimi łaskami.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Lipniszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Gaweckiemu z okazji Urodzin, Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z serca życzymy zdrowia, długich lat życia, radości w pracy. Niech duszę Księdza sam Bóg wypełnia łaskami i darami, niech nadal błogosławi w codziennych trudach i pozwoli się radować owocami kapłańskiej pracy.
Parafianie z Iwja
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Rusznickiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha i wdzięczności od ludzi, które są obok. Niech Boże miłosierdzie ogarnia Ciebie, a opieka Matki Najświętszej pomaga z pewnością iść po tej drodze, którą Ci wskazał Pan. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami.
Parafianie z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Witalemu Czurganowi z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech droga, którą codziennie idziesz będzie szczęśliwa i błogosławiona. Niech zdrowie będzie mocne, a radość codzienna. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą. Chrystus Zmartwychwstał!
Kółko Żywego Różańca Matki Bożej Trokielskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca składamy szczere życzenia. Niech wybraną przez Ciebie drogę zawsze oświeca Matka Najświętsza, dobry Jezus trzyma i obdarza swoim błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie nieskończenie hojny na swoje dary. Życzymy też mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, dobra, radości, powodzenia i orędownictwa Matki Bożej.
Wdzięczni parafianie ze wsi Malinowaja
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Denisowi Szmyginowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz wiele radosnych chwil na ciężkiej, lecz najpiękniejszej drodze, którą przygotował Ci Pan. Niech Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, modlitwę, otwarte serce i oddaną służbę Bogu i ludziom.
Wdzięczni parafianie z Międzyrzecza
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Wielkanocy z głębi serca życzymy wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, pogody ducha, powodzenia w niełatwej pracy duszpasterskiej, życzliwych ludzi obok oraz nieustannego błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. Wesołego Alleluja!
Chór kościelny ze wsi Nacza
◊◊◊
Czcigodnemu o. Leonowi Witkowi z okazji Urodzin i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, wytrwałości, obfitych łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Cię Pan Bóg ma w swojej opiece. Bóg zapłać Ci, Ojcze, za wszystko.
Wierni ze wsi Szembielowce
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Władysławowi Surwile z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, siły, cierpliwości, opieki Matki Bożej, szczodrych darów Ducha Świętego oraz życzliwych ludzi obok. Dziękujemy Tobie za naukę, którą tak szczerze głosisz, za ciepły uśmiech i dobre słowa, za wszystko, co robisz dla ludzi.
Z szacunkiem i modlitwą byli parafianie z Południowego
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Steckiewiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, opieki Zmartwychwstałego Pana i Jego Najświętszej Matki, a także obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień posługi kapłańskiej. Radosnego Alleluja!
Wierni z par. Rohotno
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Aleksandrowi Bakłażcowi, Janowi Bołtrukiewiczowi, Aleksandrowi Sosnowskiemu oraz klerykom naszej parafii z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy gorące życzenia: zdrowia, pogody ducha, optymizmu, mocnej wiary, siły w głoszeniu słowa Bożego oraz obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wierni z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Franciszkowi Gałdysiowi z okazji 70. Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego, nieustannej opieki Maryi Panny oraz wszelkich darów Ducha Świętego na każdy dzień kapłańskiej posługi, zdrowia, pogody ducha, ludzkiej życzliwości. Dziękujemy Księdzu za mądre rady, pomoc w potrzebie, opiekę nad chorymi i samotnymi. Niechaj nikt nie zaciemnia światła promieniującego z Księdza dobrego serca.
Z wdzięcznością III Zakon Świeckich i parafianie z par. św. Władysława w Sobotnikach
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Jerzemu Gricko, Tadeuszowi Krisztopikowi i Igorowi Anisimowowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień kapłańskiej posługi, nieustannej opieki Maryi Panny, zdrowia, długich lat życia oraz życzliwych ludzi obok.
Wierni z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Pierwszomajsk
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Konopielce oraz wszystkim kapłanom pomagającym w pasterskiej posłudze w par. Mścibowo z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana z głębi serca życzymy dużo zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i miłosierdzia Bożego na każdy dzień. Życzymy służyć wiernie Bogu i ludziom, wytrwałości i pomocy Ducha Świętego. Wesołego Alleluja!
Wierni z par. Bortniki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkiejnocy przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, tak bardzo potrzebnego do realizacji wszystkich zamiarów, wszelkich łask Bożych, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego. Niechaj każdy dzień upływa w radości, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Wierni z par. Kiemieliszki
◊◊◊
Czcigodnym ojcom: Witoldowi Petelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi, Witalemu Słuce oraz kl. Aleksandrowi z okazji Zmartwychwstania Pana życzymy dużo zdrowia, sił, wytrwałości, obfitych darów Ducha Świętego oraz pięknych owoców na Bożej niwie. Chrystus Zmartwychwstał!
Kółko różańcowe św. Maksymiliana w Szczuczynie
◊◊◊
Czcigodnemu o. Witoldowi Petelczycowi w dniu Urodzin składamy moc najgorętszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, niegasnącej nadziei, opieki Matki Najświętszej, dużo sił w szerzeniu Królestwa Bożego oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Kółko różańcowe św. Maksymiliana w Szczuczynie
◊◊◊
Czcigodnym ojcom: proboszczowi Waldemarowi Słocie i Andrzejowi Jodkowskiemu oraz wszystkim kapłanom z dekanatu Brzostowica Wielka z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana życzymy wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, niekończącego się zapału do pracy oraz dużo radości z pełnionej posługi. Wesołego Alleluja!
Wierni z kościoła Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Kazimierzowi Murawie z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, opieki Najświetszej Maryi Panny. Niechaj Jezus zawsze obdarza Księdza swoimi łaskami i błogosławieństwem.
Z modlitwą wdzięczni wierni z par. Żuprany
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy wielu łask od Zbawiciela świata, siły, radości, zdrowia na długie lata życia, nadziei, optymizmu oraz wytrwałości na wybranej drodze życia. Chrystus Zmartwychwstał!
Komitet kościelny z par. Nacza
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Ryszardowi Jakubcowi, Ryszardowi Perczakowi i Gienadiowi Romaszce w dniu Imienin życzymy zdrowia na długie lata życia, siły, optymizmu, niegasnącej nadziei, dużo radości, opieki Matki Bożej i św. Patronów oraz pięknych plonów na niwie Pana.
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
◊◊◊
Czcigodnym księżom Janowi Sarele i Leonowi Liszykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana życzymy pięknych owoców w posłudze kapłańskiej, zadowolenia z wybranej drogi życia, zdrowia, radości, sił i optymizmu. Niech Matka Najświętsza nieustannie ma Was w swojej opiece.
Parafianki ze wsi Gledniewicze i Tupiczany
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Krzysztofowi Janasowi z okazji Urodzin życzymy dużo zdrowia, długich lat życia, błogosławieństwa Bożego. Niech Matka Boża nieustannie ma Księdza w swojej opiece.
Rodziny Jaskiewiczów i Komiakiewiczów ze wsi Podbłocie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Franciszkowi Gałdysiowi z okazji 70-lecia Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: wielu łask Bożych oraz mocnego zdrowia na długie lata życia. Niech Serce Jezusa Chrystusa będzie niewyczerpalnym źródłem, z którego Ksiądz czerpie energię.
Z modlitwą parafianie z par. Sobotniki, ul. Pierwszomajska
◊◊◊
Kochanej Mamie, Babci i Prababci Marii Urbanowicz z okazji 90-lecia Urodzin życzymy dużo zdrowia, uśmiechu na każdy dzień, aby smutek i kłopoty na zawsze znikły. Niechaj Bóg zawsze ma Cię w swojej opiece, a Aniołowie zawsze będą obok. Kochamy Ciebie, nasza miła Mamusiu i Babciu! 100 lat!
Dzieci, wnuki i prawnuki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Krzysztofowi Janasowi z okazji Imienin przesyłamy moc gorących życzeń: mocnego zdrowia, siły w szerzeniu królestwa Bożego na ziemi. Dziękujemy za głoszone słowo Boże, nauczanie dzieci, odwiedzanie chorych. Niechaj każdy dzień kapłańskiej posługi będzie przepełniony radością i pokojem, a praca na rzecz Bogu i ludzi przynosi obfity plon.
Wierni ze wsi Wiejszycze, rodziny Łudziczów i Kuźmiczów
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji uroczystości Miłosierdzia Bożego życzymy obfitości łask Bożych i potrzebnych darów w posłudze kapłańskiej.
Wierni par. Miłosierdzia Bożego z Dociszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Ryszardowi Jakubcowi z okazji Imienin życzymy wielu łask Bożych, mocnego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg zawsze Ci błogosławi, a Matka Najświętsza ma w swojej opiece.
Parafianie z Mikielewszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Edwardowi Sinkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Bożego miłosierdzia, Duch Święty obdarza mądrością, wytrwałością i pokojem, a każdy dzień pracy duszpasterskiej przynosi radość i zadowolenie.
Klerycy
◊◊◊
Kochanej s. Agnieszce, naszej organistce, z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, sił i wytrwałości w codziennej pracy, niezachwianej wiary, niezawodnej nadziei i doskonałej miłości. Niech Twój wdzięczny śpiew zawsze raduje nasze serca, a Twój piękny uśmiech nigdy nie schodzi z Twojej twarzy.
Parafianie św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Jerzemu Fiedukowi, Jerzemu Kuźmiczowi i Jerzemu Świsłockiemu w dniu Imienin życzymy dużo zdrowia, radości, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona.
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Burakowi z powodu śmierci Ojca składamy wyrazy głębokiego współczucia połączone z modlitwą.
Rodziny Sareło, Urbanowiczów, Kuklińskich, Barkowskich

 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  28

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.