GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (45)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   
    Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra musi dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia, w naszym codziennym życiu. Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości do Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i co nam daje.
   
    Fragment wielkanocnego orędzia 2013 r.


   Ks. abp Claudio Gugerotti
   Ta wieść brzmi jednakowo także na ziemi białoruskiej, która jeszcze w tych dniach pod swoją śnieżną pokrywą chowa w sobie niezliczone ofiary. Wszystkie one w śmierci zostali braćmi, ponieważ zostali bez wyróżnienia zabici ślepą nienawiścią: katolicy, prawosławni, protestanci, a także liczni żydzi razem z tymi, kto nie należał do żadnej religii, lecz w dobrym sumieniu szukał drogi do prawdy. Ta wieść napełnia Białoruś nadzieją, otwiera ją ku przyszłości, mówi jej, że Bóg nigdy jej nie zostawiał, a także obiecuje jej narodowi szczęście, które Ojciec zachowuje swoim ukochanym dzieciom.

    Fragment życzeń wielkanocnych 2013, według Catholic.by

 

 
 Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

   Wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa jest potwierdzeniem Jego nauki, że prawda i dobro zawsze otrzymują ostateczne zwycięstwo, że prawdy i dobra nie można podeptać, ukrzyżować, zabić. Dla każdego wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstanie jest wołaniem do nowego, przemienionego życia na ziemi.

    Fragment homilii na Wielkanoc 2013 w katedrze grodzieńskiej

 

 
Ks. bp Antoni Dziemianko

   We wspólnocie Kościoła powszechnego wraz z papieżem Franciszkiem wyznajemy, że Zbawca żyje. Wspólnie się cieszymy z obecności Chrystusa w sobie i wokół siebie. Wspólnie wychwalamy Go i dziękujemy, że On jest zawsze. Niechaj światło paschalnej nocy oświeca nasze życie, napełnia je radością, rozpala w sercach miłość i wzmacnia wiarę, aby razem z Apostołami mogliśmy nieść całemu światu Radosną Nowinę.

    Fragment życzeń wielkanocnych 2013, według catholic.by

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.