GRODNO
Niedziela,
29 stycznia
2023 roku
 

24 marca 2013 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania życzymy, by droga, na którą zaprosił Chrystus była drogą ku świętości. Niech w gorliwym i pełnym poświęcenia wypełnianiu pragnień Serca Bożego wspiera moc Ducha Świętego. Niech ta posługa siania ziarna Bożej Prawdy i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym przynosi radość i przyczynia się do budowania jedności Kościoła. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, dobrego zdrowia na długie lata, wielu pięknych i radosnych dni, ciszy w sercu. Niech Chrystus Zmartwychwstały oświeca swą łaską drogę życia, Matka Boża z miłością czuwa, a Anioł Stróż pomaga w trudnych chwilach życia.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Jego Ekscelencji ks. abp. Tadeuszowi Kondrusiewiczowi i Jego Ekscelencji ks. bp. Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg Wszechmogący, któremu uwierzyliście, obdarza Was wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza nieustannie opiekuje się Wami. Niech ogień wiary, nadziei i milości nigdy nie zgaśnie w Waszych sercach, a droga ku niebu, którą nas prowadzicie, będzie zasiana przepięknymi kwiatami.
Z modlitwą Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocy składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Wam błogosławi, niech będzie źródłem radości i spełnienia. Niech Duch Boży mieszka w Waszych sercach i nie pozwoli Wam nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim najważniejsze. Życzymy Wam, aby trud trwania przy Chrystusie został nagrodzony radością Zmartwychwstania.
Pracownicy „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Leonowi Liszykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, sił, wytrwałości i cierpliwości w pracy duszpasterskiej, pomocy Bożej i opieki Matki Najświętszej. Dziękujemy za mądrość i ofiarność w głoszeniu słowa Bożego.
    Biją dzwony o poranku,
    Światu głoszą radość wielką:
    Pan Zmartwychwstał! Alleluja!
    W Nim nadzieję pokładajmy wszelką!
    Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Szańczukowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, pogody ducha i dużo, dużo radości. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Księdza wszelkimi darami i obdarza błogosławieństwem na każdy dzień duszpasterskiej posługi.
Parafianie z Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Szańczukowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia: siły i mocy Ducha Świętego w głoszeniu Dobrej Nowiny, niezachwianej wiary, którą dzielisz się z nami, zdrowia, radości oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Wesołego Alleluja!
Dzieci i młodzież z par. Świętych Piotra i Pawła w Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Pawłowi Cholawkinowi z okazji Urodzin przesyłamy moc serdecznych życzeń: błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia na długie lata, niegasnącego zapału w pracy, siły, pogody ducha, obfitych plonów na Bożej niwie i stałej opieki Matki Najświętszej. Dziękujemy za pracę duszpasterską.
Katechetka i dzieci z par. Trójcy Przenajświętszej we wsi Czarnowczyce
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Pawłowi Białonosowi, Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi i kl. Pawłowi Mazanowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocy życzymy obfitych darów Ducha Świętego, zdrowia na długie lata, radości płynącej ze Świąt Zmartwychwstania Pana oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Włodzimierzowi Hulajowi, Władysławowi Surwile, Józefowi Bogdziewiczowi, Janowi Rejszelowi i Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana, pogody ducha, siły, mocnej wiary, optymizmu i nadziei. Wesołego Alleluja!
Rodzice ks. Wiaczesława
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Gricko z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za przyjęty Sakrament Kapłaństwa. Bóg zapłać za Twoją ofiarność, za oddalenie naszych dusz od grzechu, za prowadzenie nas do Boga. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Cię swoim błogosławieństwem i napełnia serce pokojem, radością i nadzieją. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Z modlitwą parafianie z Pierwomajska
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego, siły, nadziei, mądrości życiowej, radości Bożej, zadowolenia z wykonywanej posługi oraz pięknych plonów na niwie Pana. Dziękujemy Bogu za Księdza, a Rodzicom – za Syna Kapłana.
Wdzięczni parafianie z par. Mścibowo
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Maksymowi Boczarnikowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana, radości, nadziei, pogody ducha oraz wszystkiego co najlepsze. Niech Matka Najświętsza, Matka wszystkich kapłanów, nieustannie ma Cię w swojej opiece i pomaga w przezwyciężaniu trudów codziennego życia. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Młodzież i dzieci z rodzicami z par. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Ernestowi Budynowi, Janowi Etelowi, Maksymowi Boczarnikowowi, Edwardowi Petelczycowi i Aleksandrowi Pietrowiczowi z okazji Dnia Kapłana z całego serca dziękujemy, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, za pracę w naszej parafii, za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty i wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana. Jesteśmy także wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas. Życzymy, abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość! Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pana!
Wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Astukiewiczowi w Dniu Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego, pokoju, radości Bożej, siły w głoszeniu Radosnej Nowiny, opieki Matki Najświętszej oraz pięknych plonów na niwie Pana. Wesołego Alleluja!
Wierni z Indury
◊◊◊
Kochanej s. Janinie Stelmach oraz wszystkim siostrom naszej parafii z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy wielu łask od Zbawiciela świata, dużo radości w posłudze na rzecz Bogu i ludziom, obfitych darów Ducha Świętego, zdrowia, pogody ducha i uśmiechu na co dzień. Chrystus Zmartwychwstał!
Wierni z Indury
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Janowi Rejszelowi i Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy wielu łask Bożych, siły w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi, mocnej wiary, którą dzielicie się z nami oraz opieki naszej Królowej Nieba i Ziemi – Matki Najświętszej. Chrystus Zmartwychwstał!
Wierni ze wsi Skiersi i Zieniuki
◊◊◊
Czcigodnemu o. Leonowi Witkowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia, zdrowia, szczęścia oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień posługi kapłańskiej w naszym kościele.
Parafianie z Łojek
◊◊◊
Czcigodnemu o. Józefowi Makarczykowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, siły w głoszeniu Chrystusa na ziemi i nawracaniu ludzkich serc do Jezusa, opieki Matki Bożej i św. Józefa. Dziękujemy za piękny przykład wiary, chrześcijanina i pasterza ludzkich dusz. Niech Zmartwychwstały Chrystus mocno trzyma Cię za rękę i prowadzi piękną drogą do zbawienia.
Rycerstwo Niepokalanej
◊◊◊
Czcigodnemu o. doktorowi Andrzejowi Szczupałowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszelkich łask od Chrystusa Pana, darów Ducha Świętego, dobrego zdrowia, mocnej wiary, niezachwianej nadziei, dużo radości Bożej oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień posługi wśród ludzi. Chrystus Zmartwychwstał!
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Henrykowi Jabłońskiemu i Pawłowi Łozowskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ogarnięci tą Wielką Tajemnicą, przesyłamy płynące z głębi serca życzenia. Niech Ten, który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość i stanie się dla Księży źródłem pokoju, wyrozumiałości i szacunku. Życzymy opieki Bożej, dobra i radości, pomocy Matki Bożej. Dziękujemy za głoszenie słowa Bożego i obecność wśród nas.
Młodzież parafii św. Wacława
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, opieki Matki Bożej. Dziękujemy za naukę, którą Ksiądz tak szczerze głosi przy ołtarzu. Dziękujemy Bogu za Księdza, a Rodzicom – za Syna Kapłana.
Wierni ze wsi Gineli
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Jerzemu Gricko z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus obdarzał Cię swoją siłą i miłością, oświecał Twoje życie wiarą i nadzieją. Niech Matka Boża nieustannie ma Cię w swojej opiece, a Duch Święty obficie obdarza swoimi darami.
Z modlitwą wierni z kaplicy Miłosierdzia Bożego w Chadziłoniach
◊◊◊
Czcigodnym księżom Józefowi Bogdziewiczowi i Józefowi Makarczykowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił, wszelkich łask od Najświętszej Maryi Panny. Niech dobry Bóg strzeże Was i prowadzi przez długie lata życia, a św. Józef opiekuje się w trudnych chwilach życia.
Z modlitwą rodzina Woronowowych
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Zdzisławowi Wederowi, Józefowi Bogdziewiczowi, Józefowi Makarczykowi, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Dmitryjowi Urbanowiczowi, Aleksandrowi Mietlickiemu, Stanisławowi Krawczence i Stanisławowi Ługowskiemu oraz kochanym siostrom: Marianie Oleszczyk, Aleksandrze Oreszko, Filatei Cichonowicz, Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek, Marii Stasiewicz z okazji Świąt Wielkanocnych składamy z głębi serc płynące życzenia: dobrego zdrowia i optymizmu, słonecznych dni, szczerych i wiernych przyjaciół, miłosierdzia Bożego, opieki Matki Bożej. Niech dobry Bóg pomaga swoimi łaskami w Waszym życiu i służbie Bożej.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi oraz wszystkim kapłanom dekanatu Brzostowica Wielka z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus, Zbawiciel świata, obdarza swoimi łaskami, prawdziwą radością i pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich i Kółko Żywego Różańca im. Maryi z Jodkiewicz Wielkich
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Witoldowi Łozowickiemu, Pawłowi Borysewiczowi oraz księżom pochodzącym z naszej parafii: Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi i Janowi Romanowskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, aby Święta były dla Was czasem wielkiej radości, by Zmartwychwstały Zbawiciel obdarzył Was swoimi darami i zdrowiem, siłą i życzliwością serc ludzkich. Wesołego Alleluja!
Kółko różańcowe, Komitet kościelny i wdzięczni parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Sergiuszowi Angurowi i Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, radości, optymizmu, darów Ducha Świętego, mocnej wiary. Dziękujemy za dar życia Księży. Niech Jezus, który oddał swe życie na krzyżu pomaga Wam we wszystkich sprawach. Z całego serca dziękujemy za troskę o Kościół i o nas.
Komitet kościelny i parafianie z Gieranion
◊◊◊
monumentWyrazy współczucia ks. Andrzejowi Burakowi i jego Mamie Jadwidze z powodu śmierci kochanego Ojca i Męża Jana
składają ks. Michał Łastowski i wierni z Kopciówki
◊◊◊
Wyrazy serdecznego żalu i słowa współczucia ks. proboszczowi Andrzejowi Burakowi i jego Mamie z powodu śmierci kochanego Ojca i Męża
składają, łącząc się w modlitwie parafianie z Łazdun
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarzy Cię dobrym zdrowiem, zapałem i wytrwałością w głoszeniu słowa Bożego i nawracaniu ludzi do Boga. Z siłą i miłością byś godnie kroczył po wybranej drodze. Niech Najświętsza Maryja Panna, Królowa wszystkich kapłanów, ma Cię zawsze w opiece. Niech wokół Ciebie będą tylko życzliwi ludzie, a Twoje serce napełnia radość od wykonywanej posługi duszpasterskiej.
Wierni parafianie z Michaliszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, siły i dużo łask Bożych. Dziękujemy za ofiarną pracę, dobre serce, piękny przykład wiary i mądrości. Życzymy Bożej radości, siły w trudach codziennego życia i w pełnieniu posługi kapłańskiej, pięknych owoców na Bożej niwie, nieustannej opieki Matki Najświętszej i darów Ducha Świętego.
Wdzięczne parafianki z katedry grodzieńskiej Pelagia, Mirosława i Andżela
◊◊◊
Czcigodnemu ks. prał. Józefowi Staniewskiemu z okazji dnia Imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Waszej Magnificencji, aby Bóg dodawał w każdej chwili i w każdym momencie życia swoich łask i błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, radości, spokoju, serdecznych i szczerych ludzi. Niech Najświętsza Maryja Panna otuli płaszczem swojej macierzyńskiej opieki, a św. Józef będzie orędownikiem przed tronem Boga Ojca.
Z pamięcią w modlitwie wspólnota WSD w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Kazimierzowi Żylisowi, Jerzemu Jodzikowi, Waleremu Spirydonowi, Aleksandrowi Rudziewiczowi oraz kl. Jerzemu Sadowskiemu i siostrom pracującym w naszym kościele z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy dużo łask Bożych, siły w głoszeniu słowa Bożego, nieustannej opieki Matki Bożej Kongregackiej oraz dużo zdrowia i radości na każdy dzień życia. Niech Wasz codzienny trud przynosi Wam zadowolenie, a nas kieruje drogą do zbawienia.
Z szacunkiem i modlitwą młodzież katedralna
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Piotrowi Kubelowi z okazji Dnia ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, miłosierdzia Bożego, wytrwania w pracy i tego, czego potrzebuje Twoje serce, a Matka Boża niech zawsze okrywa Cię swym płaszczem.
Parafianie z Krupowa
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Franciszkowi Gałdysiowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz 70. Urodzin pragniemy złożyć serdeczne życzenia: wielu łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich dłoniach, błogosławi na drodze kapłaństwa, a Matka Boża, która powierza swego Syna w Twoje ręce, niech broni macierzyńską miłością i ogarnia swoją opieką. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerp energię z nieskończonego źródła, którym jest serce Jezusa.
Z modlitwą ks. Wiktor, Komitet Kościelny, ministranci i wdzięczni parafianie z Surwiliszek i Żemosławla
◊◊◊
Czcigodnym księżom Wiktorowi Subielowi i Tadeuszowi Kaczanowi z okazji Dnia Kapłana oraz siostrom Annie Szuporowej, Agnieszce Leszko i organistce Janinie Kasperowicz z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, wielu sił, wytrwałości, zapału w głoszeniu słowa Bożego, opieki Matki Bożej i błogosławieństwa Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Wesołego Alleluja!
Z modlitewną pamięcią parafianie z Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Olegowi Żurawskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia: wielu łask Bożych, radości z posługi kapłańskiej, towarzyszenia Chrystusa, zdrowia, uśmiechu, darów Ducha Świętego oraz pomocy Matki Bożej w odnowie kościoła. Niech z pomocą Bożą i dobrych ludzi spełnią się wszystkie szlachetne plany i zamiary. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, modlitwę oraz oddaną służbę Bogu i ludziom. Chrystus Zmartwychwstał! Naprawdę Zmartwychwstał!
Kochająca młodzież z par. Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Stanisławowi Łabanowi, Józefowi Staniewskiemu, Pawłowi Golińskiemu, Aleksandrowi Lebiedziewiczowi oraz Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Dnia Kapłana życzymy mocnego zdrowia, mądrości, opieki Bożej na każdy dzień. Niech Matka Boża będzie Waszą Orędowniczką we wszystkich sprawach posługi kapłańskiej, a Duch Święty pomaga na wszystkich ścieżkach Waszego życia.
Parafianie z par. Bieniakonie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Władysławowi Surwile, Wiaczesławowi Matukiewiczowi, Witalemu Sidorce i kl. Dmitryjowi Lewczykowi z okazji Dnia Kapłana, siostrom: Stanisławie Kuczyńskiej, Agacie Smolskiej oraz wszystkim, kto pracował w naszym kościele z okazji Świąt Wielkanocnych chcemy przekazać najpiękniejsze życzenia: dobrego zdrowia na długie lata, Bożej radości i wielu życzliwych serc ludzkich, gotowych przyjść z pomocą. Niech dobry Bóg błogosławi Was i nieustannie obdarza łaską i pokojem. Niech przedłuży lata Waszego życia i pozwoli owocniej nadal służyć budowie Królestwa Bożego na ziemi.
Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnym księżom Janowi Osipowiczowi i Andrzejowi Agielowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, opieki Zmartwychwstałego Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, a także szczodrych darów Ducha Świetego na każdy dzień posługi kapłańskiej. Wesołego Alleluja!
Parafianie z par. Wniebowzięcia NMP w Lidzie-Industrialnym
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz nadchodzących Świąt Wielkanocnych przesyłamy świąteczne życzenia: pogody ducha i ciepła, dużo sił i wytrwałości, żeby kroczyć niełatwą drogą kapłańską. Niech na drodze, którą Tobie wskazał Bóg, zawsze Ci towarzyszą Jezus i Jego Najświętsza Matka, a żywy ogień Ducha Świętego, który lśni w Twoim sercu, nigdy nie osłabnie, lecz pomaga coraz większej ilości ludzi odnaleźć drogę do wiary i Kościoła. Dziękujemy za szczerą modlitwę, mądre kazania i przykład pobożności.
Parafianie z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rędziłowszczyźnie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi i Pawłowi Oleskiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocy składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dobrego zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i radości. Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia Was swoją mocą, a Najświętsza Maryja Panna czuwa nad Wami na drodze wiary, nadziei i miłości.
Komitet Kościelny z Subotników
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Sergiuszowi Angurowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo zdrowia, radości, szczęścia, długich lat życia oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi duszpasterskiej. Wesołego Alleluja!
Z wdzięcznością i modlitewną pamięcią rodzina Siewko z Subotników
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Martinowiczowi w Dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowanie za obecność. Życzymy Bożej radości, aby towarzyszyła w każdym dniu kapłańskiej posługi, wielu życzliwych serc ludzkich gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny, dużo sił w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych, ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Niech Duch Święty nie opuszcza serca, a Boski Zbawiciel prowadzi po pięknej, choć niełatwej drodze powołania.
Z modlitwą parafianie, młode małżeństwa i młodzież z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grodnie-Południowym
◊◊◊
Czcigodnemu o. Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocy składamy z głębi serca płynące życzenia: wszelkich łask od Zmartwychwstałego Jezusa, dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego oraz dużo sił na kapłańskiej drodze.
Z szacunkiem i modlitwą wdzięczni parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi, Pawłowi Oleskiewiczowi oraz s. Zofii Śmietanko z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy: zdrowia, szczęścia, opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych łask Bożych od Zmartwychwstałego Chrystusa na każdy dzień. Niech miłość i pokój w Waszych sercach gości i nigdy nie zabraknie ludzkiej życzliwości. Wesołego Alleluja!
Z modlitwą rodzina Sewko
◊◊◊
Czcigodnym ojcom Kazimierzowi Jędrzejczakowi i Kazimierzowi Morawskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień posługi duszpasterskiej, dużo zdrowia, pogody ducha, pogodnych dni i tylko życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty obdarzy Was wszelkimi łaskami, a Matka Boża ma w swojej opiece.
Wierni z kaplicy Niemnowo
◊◊◊
Czcigodnemu księdzu Aleksandrowi Szemietowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, obfitych darów Ducha Świętego, powodzenia w pracy na niwie Pana oraz mocnej radości. Wesołego Alleluja!
Wierni z kaplicy Niemnowo
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocy składamy serdeczne życzenia: wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia, sił, życzliwości ludzkiej, niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego, dużo uśmiechu i pogody ducha.
Z szacunkiem parafianie i Kółko Żywego Różańca św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnym księżom: prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Olegowi Dulowi, Henrykowi Jabłońskiemu, Pawłowi Łozowskiemu oraz Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Dnia Kapłana życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, pogody ducha, pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych i niezmierzonej radości serca w spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym.
III Zakon św. Franciszka z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Stanisławowi Staniewskiemu, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Andrzejowi Jodkowskiemu, Waleremu Maziukowi, Waldemarowi Słocie, Wiktorowi Bochanowi, Witoldowi Pietelczycowi, Edwardowi Pietelczycowi, Witalemu Czebotarowi, Dmitryjowi Łabkowowi, Józefowi Bogdziewiczowi i Ignacemu Saniucie z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz długich lat życia w zdrowiu. Wesołego Alleluja!
Z modlitwą Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Wiktorowi Wieliwisowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Pawłowi Sołobudzie, Józefowi Staniewskiemu, Tadeuszowi Krisztopikowi, Olegowi Kononowiczowi, Józefowi Makarczykowi, Janowi Romanowskiemu oraz Andrzejowi Liszce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, mocy Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny.
    Przyjmijcie życzenia, Księża ukochani, bo jesteście przez parafian swoich bardzo szanowani. Gorące modlitwy wznosimy u ołtarza: niech Was Bóg zdrowiem, szczęściem i sto lat życiem obdarza. Szczęść Boże Rodzicom za Synów Kapłanów.
Wdzięczni parafianie z kościoła św. Kazimierza w Putryszkach
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Pawłowi Zwierzyńskiemu, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Urbanowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy życzenia połączone z modlitwą: zdrowia, pogody ducha, pokoju w sercu, błogosławieństwa Bożego w trudnej posłudze kapłańskiej. Niech każdy przeżyty dzień przynosi siłę i radość w wykonaniu pracy duszpasterskiej.
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie

 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  337

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.