GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

List pasterski Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi na X Krajowy Dzień «Caritas»

Słowo Pasterskie

(fragmenty)
[...] W naszym kraju obok przeróżnych organizacji rządowych, których zadaniem jest pomoc najbardziej potrzebującym, istnieje również kościelna Caritas. Czym jest organizacja Caritas? Caritas to katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno na Białorusi, jak i na całym świecie. I choć jest to organizacja charytatywna, to pierwszym jej zadaniem jest niesienie Chrystusa tam, gdzie jeszcze Go nie znają. Bo pierwszym Lekarzem samotności, choroby jest Chrystus i Jego Ewangelia. Ale przecież „wiara bez uczynków jest martwa”, pisze św. Jakub. Dlatego też organizacja podejmuje zadania związane z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym, czyli chorym, starszym, bezdomnym, dzieciom z rodzin ubogich. Na Białorusi istnieje Caritas Krajowa, która koordynuje pracę Caritas w poszczególnych czterech diecezjach Kościoła katolickiego na terenie naszego kraju. W każdej z diecezji istnieje odrębna jednostka Caritas, która podejmuje zadania wynikające ze statusów organizacji. Są także Caritas parafialne, czyli ten najniższy szczebel struktury. Parafialne Caritas mają najwięcej możliwości dotarcia do tych, którzy potrzebują pomocy.
Caritas na Białorusi organizuje sympozja, szkolenia dla młodzieży, integracyjne wyjazdy do innych krajów. W Mińsku prowadzony jest Dom socjalno-rehabilitacyjny, w którym dzieci z nowotworami i ich rodziny mają możliwość zakwaterowania na czas leczenia. Prowadzone są także wielorakie projekty, takie jak: pomoc dzieciom z wioskowych regionów, rehabilitacja młodych inwalidów w Wilejce, program wsparcia młodych talentów w Nieświeżu, socjalna szkoła, przygotowanie młodych inwalidów do pracy. Grodzieńska Caritas od 1996 r. finansuje kuchnię dla biednych, którą założyły siostry nazaretanki przy kościele Pobrygidzkim w Grodnie. Za pomocą Caritas kuchnia otrzymuje niezbędne artykuły żywnościowe dla przygotowania bezpłatnych posiłków, na które przychodzą bezdomni, biedni emeryci i samotni, którym brakuje pieniędzy na codzienne gorące obiady. Jednym z najważniejszych projektów Caritas można uważać projekt „Socjalny punkt Caritas”. W punktach tych wolontariusze przyjmują i wydają potrzebującym pomoc humanitarną: paczki żywnościowe, ubranie i inne niezbędne rzeczy. Caritas prowadzi też punkty apteczne, gdzie wykwalifikowani specjaliści, lekarze i aptekarze wydają bezpłatne leki. W Łohiszynie czynny jest „Dom miłosierdzia” dla chorych i osób w podeszłym wieku. [...]
    kościelna charytatywna organizacja Caritas podejmuje wiele działań, które służą wszystkim potrzebującym pomocy. Działalność ta potrzebuje wolontariuszy oraz środków materialnych, które zdobywane są dzięki dobroczyńcom z zagranicy oraz z kraju. Pragniemy dziś wyrazić naszą wdzięczność, wszystkim tym, którzy angażują się na rzecz drugiego człowieka poprzez pracę w Caritas. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Caritas ofiarami pieniężnymi. Jest naszym wspólnym zadaniem, by w rodzinie, jaką jest Kościół, nie było nikogo, kto cierpiałby z powodu braku rzeczy najbardziej niezbędnych. [...]
    Wszystkim, kto nie jest obojętny na potrzeby innych i jest gotowy do udzielenia pomocy, z serca błogosławimy.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.