GRODNO
Sobota,
04 lutego
2023 roku
 

Wyniki sondy o "prawdziwości" małżeństwa

Rozważania

Dwa tygodnie czytelnicy portalu grodnensis.by mieli możliwość zastanowić się nad pytaniem o prawdziwość małżeństwa. Zaproponowany temat wywołał zainteresowanie u naszych czytelników – swoją odpowiedź pozostawiło 162 internautów. Wyniki sondy tradycyjnie komentuje socjolog religii ks. Walery Abroszko.
   
   
Czy jest Pan/i/ zdania, że, aby małżeństwo było, jak to się mówi „prawdziwe”, wystarczy dziś ślub cywilny, czy też należy zawrzeć również ślub kościelny?

° Naprawdę ważny jest ślub cywilny (3,7%)

° Ślub cywilny nie wystarcza, trzeba mieć także ślub kościelny (30,2%)

° Naprawdę ważny jest ślub kościelny, ślub cywilny to formalność (59,9%)

° Trudno powiedzieć (6,2%)

«Bóg - jak jest zapisane w Księdze Rodzaju - stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem» (Mk 10, 6-7; por. Rdz 1,27; 2,24). I Jezus dodał: «A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela» (Mk 10, 8-9).

    Zawarcie sakramentu małżeństwa ma dla chrześcijan szczególne znaczenie, gdyż jest ono – jak uczy Sobór Watykański II – ustanowionym przez Boga przymierzem osób, które poprzez nieodwołalną osobistą zgodę z woli Bożej stają się trwałą instytucją czysto ludzką, chociaż na przestrzeni wieków ulegało licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych czy postawach duchownych, oraz że „szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej”.
    Uzyskane dane empiryczne ukazują, że znaczna większość respondentów uznaje potrzebę zawarcia ślubu kościelnego (90.3%). W adhortacji apostolskiej «Familiaris consortio» błogosławiony Jan Paweł II napisał, że «sakrament małżeństwa (...) czyni małżonków i rodziców chrześcijańskich świadkami Chrystusa «aż po krańce ziemi», prawdziwymi i właściwymi «misjonarzami» miłości i życia». W swoim przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI powiedział: „Dzisiaj szczególnie potrzeba ich świadectwa. Potrzeba rodzin, które nie dadzą się ponieść współczesnym nurtom kulturalnym, inspirowanym hedonizmem i relatywizmem i będą gotowe przede wszystkim do pełnienia z wielkodusznym oddaniem swego posłannictwa w Kościele i w społeczeństwie”.
    Znikomy procent respondentów stwierdziło, że dla nich ważny jest ślub cywilny (3.7%), a co piętnasty stwierdził, że „trudno powiedzieć” (6.2%). Wiadomo, że ciało znacznie szybciej dojrzewa do małżeństwa, aniżeli duch. Tymczasem o jedności małżonków decyduje nie ciało, ale duch. Chodzi o dojrzałość i odpowiedzialność za wzajemną miłość.
    Życzę, aby ci, którzy się wahają i nie zawarli sakramentalnego związku małżeńskiego, potrafili w przyszłości wziąć odpowiedzialność za siebie i współmałżonka, i wypowiedzieć słowa przysięgi małżeńskiej. «Ślubuję ci wierność», zaangażowanie w rozwój tylko tej jednej miłości. Świadomie rezygnuję z każdego nowego spotkania. «Ślubuję ci uczciwość», to znaczy, możesz na mnie polegać, ja cię nie zawiodę. Uczciwość jest fundamentem zaufania; gdzie się pojawia nieuczciwość, czyli kłamstwo, tam znika zaufanie. «Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci», możesz na mnie liczyć do końca mojego życia.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  331

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.