GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Dlaczego jest potrzebne bierzmowanie?

Pytania i odpowiedzi

Jezus Chrystus ustanowił siedem sakramentów, aby przy ich pomocy człowiek miał możliwość otrzymywać łaskę i rozwijać swoją więź z Bogiem. Każdy z siedmiu sakramentów jest ważny, i każdy katolik powinien postarać się, aby jak najczęściej przystępować i korzystać z tych sakramentów.
    Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej wiele osób, które jeszcze nie przyjęły sakramentu bierzmowania, pytały mnie, dlaczego jest im potrzebny ten sakrament i co on daje. A więc przypomnijmy, czego uczy Kościół o sakramencie bierzmowania.
    Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należą do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Dopełnia on łaskę chrztu. Poprzez ten sakrament wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem. Przez bierzmowanie wierni otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i są zobowiązani do tego, aby jako prawdziwi świadkowie Chrystusa szerzyli wiarę słowem i uczynkiem oraz bronili jej (por. KKK 1285).
Warto także wspomnieć, że bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego. Umacnia naszą więź z Kościołem, coraz bardziej włącza nas do jego posłania i pomaga w świadczeniu o chrześcijańskiej wierze słowem, któremu towarzyszą czyny (por. KKK 1316). Także ten sakrament, podobnie jak chrzest, wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego przyjmuje się go tylko raz w życiu (por. 1317).
    Należałoby wspomnieć, że przyjęcie sakramentu bierzmowania obdarza człowieka darami Ducha Świętego, które pomagają człowiekowi w jego różnych życiowych sytuacjach dokonywać prawidłowych wyborów. Kto przyjmuje ten sakrament, można powiedzieć, w pewien sposób jest uzdolniony do bycia rycerzem Chrystusa, nie boi się swej wiary, a także nie boi się bronić jej i wartości z nią związanych. Jednak, niestety, w rzeczy­wistości bardzo często przyjęcie bierzmowania, jako jednej z części wychowania chrześcijańskiego, jest zaniedbywane. Człowiek mówi, że nie ma czasu, że jest na razie zajęty, że wystarczy mu już tych sakramentów, które przyjął. A to oznacza, że z własnego zaniedbania nie daje on Bogu możliwości pomocy i większego działania w życiu. Każdy chrześcijanin, jeżeli rzeczywiście uważa siebie za człowieka wierzącego, powinien się starać przyjmować sakramenty święte, aby być coraz bliżej Boga.
    A więc, jeżeli jeszcze ktoś nie przyjął sakramentu bierzmowania, to czas najwyższy, aby to uczynić.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  225

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.