GRODNO
Środa,
08 lutego
2023 roku
 

Oszmiana (kaplice)

Parafii i świątynie

Kaplica w Polanach

Dekanat Oszmiana

   Bołtup
Majątek znany jest od XVI w. jako własność Staszkiewiczów, potem Malejewiczów, Wiłomiwiczów, Wiereszczaków i innych. W 1806 r. właścicielem Bołtupia został Jędrzej Śniadecki (+1838), znany działacz naukowy, lekarz, chemik, filozof. Wzmianka o tym, że miejscowa kaplica należy do parafii oszmiańskiej pochodzi z lat 1910-ych. Być może mieściła się ona w pałacu Śniadeckich.

   Duch Święty (od 1949 r. Budzionowka)
Od XVIII w. (możliwa data powstania – 1782 r.) znana była tu kaplica od parafii oszmiańskiej, ale już w końcu stulecia wspomina się o niej jako o „nadrujnowanej”. Potem wiadomości o niej zupełnie gi­­ną.

   Wojniewicze
Od I poł. XIX w. znana tu była kaplica należąca do oszmiańskiej parafii. Została skasowana na fali represji po powstaniu 1863 r. i w 1866 r. rozebrana.

   Horodniki
Kaplica na miejscowym cmentarzu znana jest od pierwszej trzeciej XIX w., do 1830 r. była tu kapelania od franciszkańskiego klasztoru z Oszmiany Starej. Nowa świątynia na tym miejscu została pobudowana w 1864 r. jako grobowiec rodzinny miejscowych ziemian Śniadeckich i przypisana do oszmiańskiej parafii. Kaplica została poświęcona pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
    Po remoncie w 1990 r. kaplica jest ponownie czynna. Jest to prostokątna w planie świątynia z trzyścienną częścią ołtarzową. Kaplica przykryta dwuspadowym dachem i uwieńczona niedużą czterościenną wieżą nad fasadą główną. Prawdziwą ozdobą wnętrza jest cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny, ustanowiony w ołtarzu głównym. W lewym ołtarzu bocznym mieści się obraz św. Alojzego, w prawym – obraz Pana Jezusa niosącego krzyż (w tym ołtarzu została założona deska z napisem po łacinie o tym, że wraz ze świętymi relikwiami została ona przekazana z Wilna do oszmiańskiego kościoła 3 października 1836 r.). Nad wejściem znajduje się chór na dwóch słupach. Pod kaplicą - grobowiec Śniadeckich. Obok kaplicy znajduje się ciekawy nagrobek Jędrzeja Śniadeckiego. Ma on formę urny pogrzebowej pod krzyżem na wysokim postumencie.

   Mostwiliszki
Nazwa wsi pochodzi od nazwiska pana Wojciecha Mostwiły, który posiadał te miejsca od 1620 r. W 1747 r. ówczesne właściciele Jerzy Baranek i jego małżonka Teresa z Pruszyńskich podarowali folwark bazyliańskiemu klasztorowi w Borunach. Lecz w 1795 r. Mostwiliszki (lub tylko ich część) figurują jako własność oszmiańskiego regenta Onufrego Masiewicza. W tym też roku została pobudowana kaplica od oszmiańskiej parafii. Świątynia została zniszczona podczas represji po powstaniu 1863 r., a po trzech latach w ogóle rozebrana.
    Obecnie miejscowi katolicy ponownie mają własną kaplicę, która została poświęcona 15 listopada 1997 r. pw. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia przez biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza (na uroczystości obecny był biskup radomski Edward Materski). Pod kaplicę od 1996 r. dostosowano budynek byłej nieczynnej szkoły.

   Nowopole
Miejscowa kaplica pw. św. Jana Nepomucena została wzniesiona na pańskim dworze w 20-ych latach XX w. i zaliczona do oszmiańskiej parafii. Zniszczona została wraz z siedzibą w okresie powojennym.

   Polany
Polany znane są jako rodowa siedziba Jankowskich. Drewniana kaplica pw. św. Anny na miejscowym cmentarzu została pobudowana w 1810 r. (data na cegle podłogi). Jest to bezapsydowa świątynia w stylu klasycyzmu, fasada główna ma kształt czterokolumnowego portyku, w lewym interkolumnium wisi dzwon. Wnętrze przykryte płaskim podszywanym sufitem, podłoga – ceglana, nad wejściem znajduje się chór oparty na dwóch słupach. Kaplica jest czynna także dziś.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  326

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.