GRODNO
Czwartek,
23 maja
2024 roku
 

Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze

Życie Kościoła

Od lewej: ks. Antoni Gremza, o. Aleksander Chombak, o. Włodzimierz Tatarnikow

Nabożeństwo ekumeniczne z przedstawicielami różnych wyznań odbyło się 27 stycznia w katedrze grodzieńskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego Kościołów oraz Cerkwi Prawosławnej i Luterańskiej.
Nabożeństwu przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Jego Ekscelencja zwrócił się do wszystkich ze słowem powitania, w którym zachęcał wiernych do wspólnej modlitwy. Na rozpoczęcie nabożeństwa ksiądz biskup zaśpiewał kolektę – modlitwę, w której wierni wyrażali swoje pragnienia, z których najgłówniejsze – to pragnienie jedności wszystkich chrześcijan. Następnie rozpoczęła się liturgia słowa, podczas której został przeczytany fragment z Księgi Proroka Micheasza. Słowa z tego czytania stały się przedmiotem rozważań ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza i o. Andrzeja Krota. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii według św. Łukasza swoje pasterskie słowa skierowali do wiernych przedstawiciele różnych Kościołów.
Przedstawiciel Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej protojerej Aleksander Chombak zwrócił się do obecnych wiernych z następującymi słowami:
    – Drodzy Bracia i Siostry, chciałbym się pomodlić o to, żeby Pan dał nam radość i siłę do odnalezienia tych, kto potrzebuje naszych chrześcijańskich darów, by z radością i jednością trwaliśmy w miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa.
    Pasterz wspólnoty luterańskiej w Grodnie Włodzimierz Tatarnikow podziękował Kościołowi katolickiemu w osobie księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza za możliwość wspólnego zebrania przedstawicieli tradycyjnych wyznań chrześcijańskich po to, aby pomodlić się w jedności: – Modlimy się dzisiaj wspólnie jako jedna duża rodzina. Ponieważ my rzeczywiście jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie przez sakrament chrztu świętego. Jak w każdej rodzinie nie może być wszystko równo, tak również dzisiaj wśród naszych wyznań chrześcijańskich istnieją rozbieżności dogmatyczne. Jednakże my, Kościoły chrześcijańskie, spróbujemy dzisiaj szukać dróg ich rozwiązania.
    Pasterz Włodzimierz wzywał do wspólnego przeciwstawiania się grzechowi w różnych jego przejawach w tym świecie, a także wspólnej pomocy ludziom w potrzebie, „niech Bóg pomoże wszystkim chrześcijanom szukać i odnaleźć to, co nas jednoczy, a nie dzieli”.
    Duszpasterz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Grodnie o. Andrzej Krot zwrócił uwagę na słowa z Księgi Proroka Micheasza:
    – Na mnie wywarły wrażenie słowa, które są tematem naszej dzisiejszej modlitwy – słowa z Księgi Proroka Micheasza: „Czegoż żąda Pan od ciebie?” Zastanowiłem się: czego rzeczywiście Pan od nas oczekuje. Żebyśmy się zjednoczyli – może nie dzisiaj czy jutro, ale żebyśmy się chociaż przybliżyli o jeden krok do tego momentu, kiedy wszyscy chrześcijanie będą jednym Kościołem, kiedy nie będzie zgorszenia, które wywołują u niewierzących nasze podziały. Pan potrzebuje dziś od nas odwagi. Powinniśmy odważnie zacząć działać w tym kierunku, na drodze osiągnięcia jedności wśród chrześcijan. Nie powinniśmy się bać trudnych pytań, które nas dzielą.
    Na zakończenie nabożeństwa ze słowem pasterskim do obecnych wiernych zwrócił się ks. bp Aleksander Kaszkiewicz:
    – Czas wspólnej modlitwy o jedność chrześcijan to czas, kiedy możemy zastanowić się nad tym, jak dzisiaj dołożyć wspólnych sił, by chrześcijaństwo było znakiem odrodzenia duchowego i moralnego, żeby było ono mocą przeciwko współczesnemu grzechowi oraz duchowej obojętności, które niszczą współczesny świat. Bardzo się cieszę z waszej obecności i wzywam do poszukiwania konkretnej jedności między nami poprzez rozważanie słowa Bożego, które jest dla nas Bożym przesłaniem. W tym roku hasłem modlitw są słowa z Księgi Proroka Micheasza: „Czegoż żąda Pan od ciebie?” Słowa ze Starego Testamentu nie są wybrane przypadkowo, lecz żebyśmy wspólne poszukiwali odpowiedzi na pytania: jaka droga współistnienia jest najlepsza dla wszystkich chrześcijan? Co dziś musi nas wspierać? Jak się oprzeć współczesnym wyzwaniom grzechu i wrogości wobec wartości chrześcijańskich?
    Ks. bp Aleksander przypomniał także osobę proroka Micheasza i jego historię ewangeliczną. Po modlitwie uwielbienia wszyscy zwrócili się do Boga Ojca we wspólnej modlitwie „Ojcze nasz”. Później odbyło się przekazanie znaku pokoju i obrzęd światła: ksiądz biskup zapalił świece od Paschału i przekazał ich światło przedstawicielom każdego Kościoła.
    Na zakończenie nabożeństwa Jego Ekscelencja udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  223

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.