GRODNO
Czwartek,
28 wrzesnia
2023 roku
 

Czego młodzież grodzieńska życzyła Jego Ekscelencji?

Życie Kościoła

Tradycyjne dzielenie się opłatkiem w okresie Bożego Narodzenia odbyło się w duszpasterstwie akademickim „OPEN” w kościele Pobrygidzkim. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się uroczystą Mszą św. na czele z ks. bp. Aleksandrem Kaszkiewiczem i inscenizacją teatru cieni. W homilii Jego Ekscelencja wzywał do tego, aby nie bać się wierzyć w Chrystusa, odnajdywać swoje szczęście w jedności z Bogiem i przynależności do Niego oraz dzielić się wiarą z innymi.
„Nieście Dobrą Nowinę!...” – wzywał pasterz. Ks. biskup niejednokrotnie podkreślał, że bez miłości do bliźniego nie może istnieć miłość do Boga.
    Młodzież przeczytała Modlitwę Wiernych w trzech językach – białoruskim, polskim i angielskim – i przyniosła do ołtarza dary: świecę – symbol gorących serc, girlandę – znak radości i światła, gazetę – symbol współpracy z Bogiem w stworzeniu świata, pustą tacę jako znak pustej duszy, pragnącej się napełnić nadzieją i pokojem, kwiaty – symbol piękna, chleb, wodę i wino – owoce ziemi i pracy rąk ludzkich.
Po raz pierwszy młodzież z DA „OPEN” historię Narodzenia Zbawcy opowiadała wystawiając teatr cieni.
    „Dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy każdego roku? A może trzeba je świętować każdego dnia?” – tymi słowami rozpoczęło się przedstawienie-rozważanie o przyjściu Chrystusa na świat. Opowieść o Miłości, która przyszła na świat na ziemi, zakończyła się zaproszeniem: „Nie czekaj na cuda! Stwarzaj cuda każdego dnia w swoim sercu!”
    Dzieleniu się opłatkiem towarzyszyło składanie życzeń, podziękowania i przeprosiny za miniony rok. Jego Ekscelencji w Roku Wiary młodzież życzyła mocnej wiary w Boga, zdrowia – fizycznego i duchowego, radości, dalszego głoszenia Ewangelii i prowadzenia innych do Nieba.
   
Jego Ekscelencji w Roku Wiary młodzież życzyła mocnej wiary w Boga, zdrowia – fizycznego i duchowego, radości, dalszego głoszenia Ewangelii i prowadzenia innych do Nieba.
Ksiądz biskup życzył młodzieży cieszyć się z daru, jakim jest chrześcijaństwo, i tą radością dzielić się z innymi.
    Ks. Walery Bykowski, jeden z inicjatorów duszpasterstwa „OPEN”, uważa, że życzenia otwierają to, na co nasza dusza czeka od innego człowieka. „Na pewno, dla mnie ważne były życzenia związane z moim kapłaństwem” – przyznał się ks. Walery. „Jest to spełnienie misji kapłańskiej, towarzyszyć człowiekowi w drodze życia sakramentalnego – życia słowem Bożym i Eucharystią, jednać człowieka z Bogiem, pomagać ludziom w odnajdywaniu porozumienia we wzajemnych stosunkach”. Życzenia się spełniają, uważa ks. Walery, jeśli współpracujemy z łaską Bożą, a nie pasywnie czekamy na ich spełnienie.
    Dowodem na to, że duszpasterstwo wypełnia swoją misję, uważa ks. Walery, jest pojawienie się ponad 10 katolickich rodzin, które wiedzą, czego potrzebują w życiu, realizują swoje powołania jako małżonków i rodziców, a także obecność nowych młodych ludzi na czwartkowych spotkaniach. Duszpasterz uważa, że „OPEN” kształtuje światopogląd zgodny z nauką Kościoła.
    Ks. Antoni Gremza, duszpasterz „OPEN”, uważa, że życzenia młodzieży były bardzo otwarte i konkretne, co świadczy o wzajemnej bliskości młodych osób. „Młodzież życzyła, na przykład, aby ksiądz mógł więcej odpoczywać – uśmiecha się kapłan, - a ja z kolei życzę, aby młodzież nie odpoczywała, a działała”.
    Kapłan opowiedział, że miniony rok był bardzo obfity w wydarzenia, mimo iż duszpasterstwo wymaga od młodych ludzi dużo czasu, którego zawsze brakuje. Wśród różnych uroczystości i akcji duszpasterz na pierwszym miejscu wymienia modlitwę. „Modlitwa pomaga nam być mocnymi – mówi, - bez modlitwy będzie to akcja dla akcji, jeśli nie ma Chrystusa, nie ma Pana Boga”. Ks. Antoni cieszy się z tego, że powiększyło się Koło adoracyjne, lecz jednocześnie jest zaniepokojony tym, że młodzież chętniej bierze udział w spotkaniach niż we Mszy św. Do planów księdza należy stworzenie Koła ewangelizacyjnego, jednak jest on zaniepokojony tym, że aktywnej młodzieży, pragnącej coś robić dla innych na razie jest bardzo mało. Do „kośćca” dołącza się też nowa młodzież. Zdaniem ks. Antoniego, zadaniem wspólnoty jest pomagać młodzieży w poszukiwaniu swojej drogi, ukierunkowywać ją do dobrych zamiarów, stwarzać mocną rodzinę.
    Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  95

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.