GRODNO
Środa,
06 grudnia
2023 roku
 

O. Karol Barnaś odznaczony medalem Pro Ecclesia et Pontifice

Życie Kościoła

O. Karol Barnaś CSsRO. Karol Barnaś CSsR otrzymał papieskie odznaczenie krzyżem zasługi Pro Ecclesia et Pontifice, przyznane przez Ojca Świętego Benedykta XVI na wniosek biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza w dowód uznania za gorliwą pracę apostolską na Białorusi. W ten sposób ks. biskup chciał docenić jego 20-letni wkład w życie diecezji grodzieńskiej, podkreślając, że powierzone mu zadania o. Karol wypełniał z wielkim zaangażowaniem.
Ojciec Barnaś pracował jako proboszcz w Ejsmontach Wielkich i Zaniewiczach na Białorusi przez 20 lat. Był również dziekanem dekanatu Brzostowica Wielka. Tak wspomina on początki swojej posługi na ziemi grodzieńskiej: „Przyjechałem 27 maja 1990 r. do szlacheckiej parafii Ejsmonty Wielkie, położonej 50 km na południe od Grodna. W plebanii znajdował się szpital, więc zamieszkałem u cioci Kamili. Miałem 2 pokoje – sypialnię i pokój przyjęć. Dotychczas przyjeżdżał ksiądz z sąsiedniej parafii. Kilka dni później otrzymałem jeszcze dwie parafie: Zaniewicze i Brzostowicę Wielką – powiatowe miasteczko. Te trzy parafie przejechać wzdłuż to ponad 60 km. Katolików na tym terenie było około 3500. Do tego trzeba doliczyć jeszcze dwie kaplice dojazdowe, gdzie odprawiały się nabożeństwa w każdą niedzielę i święto. (...) Parafie Ejsmonty Wielkie i Zaniewicze są parafiami szlacheckimi, to znaczy ludzie czują się Polakami, rozmawiają po polsku, są przywiązani do Kościoła, zachowują zwyczaje i tradycje narodowe”.
Już po roku pracy o. Karol wybudował plebanię w Ejsmontach, zaś parafię w Brzostowicy Wielkiej objął o. Roman Cieślak jako nowy proboszcz. Warto dodać, że obydwie parafie obsługiwane przez o. Karola są bogate w powołania. W ciągu 20 lat pracy o. Barnaś urządzał osiem prymicji. Z parafii Ejsmonty pochodzi kilku kapłanów, zaś z parafii Zaniewicze, która obecnie nie ma nawet 200 osób, wywodzi się 10 kapłanów. Największą radością dla parafii i dla o. Karola były święcenia kapłańskie i prymicje o. Andrzeja Jodkowskiego, redemptorysty, pochodzącego z Zaniewicz.
    W lecie 2010 r. ukończywszy 75 lat życia, 50 lat kapłaństwa i po 20 latach gorliwej i owocnej pracy w diecezji grodzieńskiej o. Karol Barnaś powrócił do Polski. Od tego czasu pracuje we wspólnocie redemptorystów w Tuchowie.
    Krzyż zasługi Pro Ecclesia et Pontifice został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 roku listem apostolskim Quod Singulari Dei Concessu. Jest to najwyższe odznaczenie, które Ojciec Święty może przyznać osobie konsekrowanej, nie przyjmującej tytułów kanonika czy prałata z powodu stanu zakonnego. Odznakę tę mogą otrzymać także siostry zakonne i osoby świeckie.
    Serdecznie gratulujemy o. Karolowi tak zacnego wyróżnienia!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  26

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.