GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Wiara i praca

Słowo redaktora

Moi Drodzy! I nadal, jeżeli macie taką możliwość, proszę Was o wsparcie duchowe i materialne. Jest ono nam bardzo potrzebne. W diecezji jesteśmy jedyną prasą katolicką.

   Dzisiejsze rozważanie poświęcę krótkiej nocie na temat wydarzeń związanych z ewangelizacyjną działalnością gazety z minionych dwunastu miesięcy. Tradycyjnie najwięcej miejsca poświęciliśmy religijnemu życiu wiernych naszej diecezji. Przez ten rok, podobnie jak w latach ubiegłych, kroczyliśmy w kierunku na imię któremu wiara. Towarzyszyliśmy ważnym i wielkim wydarzeniom związanym z życiem religijnym we wszystkich zakątkach naszej diecezji. W tym roku świat ujrzało 24 numery gazety oraz tradycyjnie kalendarz "Słowa Życia" na 2013 rok.
    Wiele rubryk rozpoczęliśmy przede wszystkim z okazji Roku Wiary, aby pomóc naszym Czytelnikom lepiej przeżyć ten czas łaski. Niektóre rubryki już są stałe i cieszą się wielkim powodzeniem, na przykład, słyszę od katechetów jak często na spotkaniach z młodzieżą korzystają z rubryki "Na skrzyżowaniu" albo rozważają Listy pasterskie i naukę Ojca Świętego, którą umieszczamy na stronach naszej gazety.
Cieszy nas także to, że coraz więcej nowych czytelników pisze do nas swoje listy i artykuły związane z życiem religijnym, a wśród autorów nie brakuje także osób duchownych i świeckich, z kraju i z zagranicy. Wywiady oraz wypowiedzi na różne tematy również znalazły swoich odbiorców. Rubryki dla dzieci i młodzieży stały się już tradycyjne. Bardzo pięknie, że wielu z Was pamięta o swoich duszpasterzach, a także swoich bliskich, którzy przeżywają dni urodzin, imienin i inne święta. Umieszczając życzenia na stronach naszej gazety, dzielimy się ciepłym i miłym słowem z ludźmi.
    Chciałbym przekazać także słowa wdzięczności. Przede wszystkim Księdzu Biskupowi Aleksandrowi, który nieustannie trzyma pod swoją pasterską pieczą sprawy redakcji, a w trudnych momentach jego decyzje są bardzo ważne i trafne. Dziękuję Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", która już od wielu lat współpracuje z naszą gazetą. Na jej pomoc zawsze możemy liczyć. Pomimo trudnego okresu ekonomicznego, w tym roku również doświadczyliśmy wsparcia tej dobroczynnej organizacji. Bardzo dziękuję Wam, drodzy Czytelnicy, za Waszą pomoc zarówno duchową jak i materialną. W sposób szczególny słowa głębokiej wdzięczności kieruję do wiernych ze Smorgoni oraz Oszmian, którzy pamiętali o nas przez cały rok. Czujemy się jedną wielką rodziną naszej gazety. Dziękuję też wiernym z Brześcia, którzy już drugi rok pragną otrzymywać naszą gazetę w swoich parafiach. Moi Drodzy! I nadal, jeżeli macie taką możliwość, proszę Was o wsparcie duchowe i materialne. Jest ono nam bardzo potrzebne. W diecezji jesteśmy jedyną prasą katolicką, a na Białorusi jesteśmy jedyną systematycznie ukazującą się prasą katolicką z tak wielkim nakładem. Wspólnie głosząc Ewangelię, mówimy wielkim rzeszom ludzi o Bożej Miłości, o obecności Boga w życiu każdego człowieka.
    Zachęcam również wszystkich do nadsyłania swoich propozycji, aby dzięki naszej gazecie ewangelizacja stawała się coraz skuteczniejsza, aby "Słowo Życia" było żywe i skuteczne w naszych duszach. Poprzez swoją działalność medialną i ewangelizacyjną z naszą gazetą, każdy z Was może śmiało nazwać siebie człowiekiem wiary.
    Na koniec kilka słów o sobie. Jestem redaktorem gazety już od 4 lat. Za ten okres gazeta zmieniła nieco swoją szatę, ale bardzo cieszy mnie to, że z każdym rokiem wzrasta również nakład gazety. Świadczy to o tym, że katolicy na Grodzieńszczyźnie dbają o swoje wychowanie religijne, interesują się życiem Kościoła i chcą poznawać Boga. Niech to będzie wielkie dzieło Boże w naszym współczesnym świecie. W modlitwach każdego dnia pamiętam o Was, drodzy Czytelnicy. Niech Bóg każdemu z Was błogosławi.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.