GRODNO
Wtorek,
27 lutego
2024 roku
 

Rok wiary: młodzież contra kryzys wiary

Życie Kościoła

"Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary" (Łk 17,5). Prośba uczniów Chrystusa odnosi się dzisiaj do wszystkich wierzących na całym świecie, do mnie i do Ciebie. Wiele się dzisiaj mówi o kryzysie gospodarczym. Jednak mało kto zwraca uwagę na to, że za szyldem kryzysu ekonomicznego kryje się jeszcze większy i groźniejszy problem – kryzys wiary i moralności chrześcijan XXI wieku. Biskupi Katoliccy Białorusi zauważają: "Z powodu małej i niestałej wiary w wielu krajach o wieloletniej historii chrześcijaństwa, ludzie trwają w religijnej i moralnej bylejakości, daleko od Bożego słowa, życia sakramentalnego i praktyk chrześcijańskich. Żyją tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał, stają się nawet niewierzącymi. W niektórych miejscach, w tym wypadku na Białorusi, po entuzjazmie lat 90. minionego stulecia, pojawia się zmęczenie i strach przed obliczem złożonych wyzwań współczesności".
W dzisiejszym świecie, także i w naszym kraju, decydującą rolę zaczyna odgrywać młodzież wchodząca w życie dorosłe. Ludzie młodzi stawiają wiele pytań, na które nie potrafią znaleźć trafnych odpowiedzi. "Po co mam chodzić do kościoła i wierzyć, jaki to ma sens? Jak mam przeżywać swoją wiarę? Dlaczego wiele rzeczy mi się wali, wymyka spod kontroli? Gdzie mam szukać szczęścia?" Brak odpowiedzi na naglące pytania powoduje niedosyt, frustrację, zniechęcenie w życiu wielu współczesnych przedstawicieli młodzieży. Czy wszystko jest aż tak źle? Czyżby nikt nie potrafił odpowiedzieć na te aktualne pytania?
    Naprzeciw dzisiejszym wyzwaniom wychodzi Ojciec Święty Benedykt XVI, który przypomina wiernym: "Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte" (PF 1). Odpowiedzi na nurtujące serca milionów młodych ludzi pytania może udzielić jedynie Ten, który stał się Człowiekiem, aby objawić ludziom prawdę usłyszaną od Ojca (por. J 8,26), i wybawić nas z ciemności grzechu przez dzieło Odkupienia dokonane na Krzyżu. Jezus Chrystus w Kościele i przez Kościół udziela nam najważniejszej "odpowiedzi" – daje nam zbawienie przez wiarę w Niego (por. J 3,36). Dlatego też Następca św. Piotra w Liście Apostolskim w formie motu proprio "Porta Fidei" ogłosił, że 11 października 2012 r., w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, w całym Kościele Katolickim rozpocznie się Rok Wiary, który potrwa do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Będzie to "czas zintensyfikowanej refleksji na temat wiary" (PF 8), który ma służyć temu, aby wszyscy wierni, w tym także młodzi, stawali się bardziej świadomymi wyznawcami Chrystusa poprzez pogłębianie Ewangelii.
    Dlaczego dzisiejsza młodzież zadaje pytania? Przecież ona jest wykształcona, posiada najbardziej aktualną informację o rzeczywistości, w której żyje, umie korzystać z ogromnych intelektualnych zasobów internetu? Pytania rodzą się wtedy, gdy zaistnieje jakiś problem. Młodzież obecnego stulecia niepokoi wiele problemów. Zadaniem Roku Wiary w stosunku do młodzieży jest odnalezienie drogi, która by pomogła odpowiedzieć na pytania stawiane przez młodych i pokonać dojmujące ich problemy. Przyjrzyjmy się przynajmniej niektórym z nich:
   
    1. Młodzież traktuje życie jako wielką zabawę. W środowisku młodzieżowym istnieje powszechna tendencja do szukania rozrywek i przyjemności i unikania trudu, nauki, słuchania starszych, cierpienia. W hałaśliwych rozrywkach młodzież stara się uciec przed cierpieniem i wyrzutami sumienia, do których odczuwa lęk. Słowo Boże czytane w Roku Wiary ma ich przekonać o wielkiej wartości i konieczności pracy i cierpienia dla wzrostu duchowego, nawet dla zbawienia.
   
    2. Młodzi szukają swego szczęścia, dążąc do niewłaściwie rozumianej wolności. Młodzi pojmują wolność jako brak jakichkolwiek ograniczeń. Z tej przyczyny stają się materialistami, wyznającymi kult pieniądza, szykownej odzieży i markowych gadżetów. Jezusowy styl życia młodzież traktuje jako coś ograniczającego, krępującego. Stąd coraz mniej osób poświęca się służbie Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu zakonnym. W Roku Wiary młodzi powinni poznać, że służba jest czymś bardzo pięknym. Przez postawę służenia oni upodobnią się do Chrystusa-Sługi, i w tym znajdą prawdziwe szczęście.
   
    3. Wielu młodych ludzi uczy się tylko tego, co się przyda na dziś. Młodzież, żyjąc chwilą teraźniejszą, troszczy się o wypracowanie potrzebnych w życiu umiejętności, dostanie się na studia czy na dobrą pracę, o materialny dobrobyt. Owszem, trzeba żyć teraźniejszością, ale warto też umieć patrzeć w przyszłość, a nawet "zaglądać" w wieczność, by rozważyć, co czeka nas w przyszłym życiu. Dlatego okres refleksji nad wiarą ma służyć młodzieży do tego, aby zachęcić ją do zadbania o czystość swojej duszy oraz o życie zgodne z moralnością chrześcijańską. W Roku Wiary młodzież ma poznać, czym jest niezafałszowana miłość i jak się ją przeżywa.
   
    4. Młodość jest czasem paradoksów. "Młodzieżowymi" paradoksami są gotowość do poświęceń i zarazem egoizm, dążenie do ideałów i doświadczanie własnej słabości, marzenie o pięknym i czynienie zła. W czasie sprzeczności młodzi nie powinni zrażać się nimi, ale "wykraczać" ponad życie i uczyć się wybierać dobro. W realizacji tego pomoże im cnota wiary i łaska Boża.
   
    5. Młodość nie znosi próżni, nie jest cierpliwa. Młode pokolenie usprawiedliwia się, że nie ma czasu na wartościowanie, dlatego daje się prowadzić przez sekty, ruchy przeciwne chrześcijaństwu, różnych pseudonauczycieli. Wiara jednak podpowiada, że życie jest jedno, jest ono darem i powołaniem. Młodzi muszą nauczyć się rozeznawać swoje powołanie życiowe. Nie ma innego mistrza, tylko Jezus, i On ma nas prowadzić do źródła życia.
   
    6. Większość młodych ludzi żyje w wirtualnej rzeczywistości. Młodzi obecnej doby "mieszkają" na portalach społecznościowych, mają wielu znajomych o zakrytych twarzach. Wirtualni przyjaciele wysłuchują, akceptują, nie krytykują. Ale również nie kochają. W Roku Wiary młodzież powinna przypomnieć sobie, że naszym najlepszym Przyjacielem jest Jezus, rzeczywista Osoba Boża. Nikt z ludzi nie kocha nas bardziej, niż On, bo Jezus oddał za każdego z nas własne życie. Przyjaźń z Nim wyzwala i przynosi szczęście.
   
    7. Kryzys wiary młodych ma swoje źródło w nieznajomości przez nich prawd wiary. Młodzieży często trudno jest wymienić Przykazania Dekalogu, a o Symbolu Apostolskim wielu słyszy po raz pierwszy. Przeważna liczba młodych nie żyje życiem Kościoła, bo ono ich nie dotyczy. Niektórzy z nich potrzebują uzasadnienia swojej religijności. Aby sprostać tym problemom, Ojciec Święty daje młodym do ręki YOUCAT, katechizm Kościoła wydany w ubiegłym roku, który jest napisany w języku zrozumiałym dla młodzieży. Oprócz niego zostanie wydany kalendarz kieszonkowy YOUCAT na 2013 rok, który wyjaśni młodym ludziom większe święta kościelne i okresy liturgiczne, zaoferuje cytaty z Biblii i popularnych piosenek, śmieszne fotografie oraz liczne ilustracje. Na tzw. Facebooku będą przedstawione sylwetki świętych.
    "Wy jesteście przyszłością Kościoła" – mówili do młodych wielcy papieże. Często jednak dorośli narzekają, że dzisiejsza młodzież jest zła. Młodzi odzwierciedlają świat taki, jaki on jest. To nie młodzież jest zła, lecz świat jest taki, jaki prezentuje go współczesna młodzież. Jak dorośli, tak i młodzi dzisiaj potrzebują pogłębienia wiary, aby na co dzień stawać się coraz lepszymi i, pokonując problemy, dążyć do świętości, która jest najważniejszym celem ludzi wierzących. Niech ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary pomoże im w dążeniu do osiągnięcia tego celu.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  309

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.