GRODNO
Piątek,
09 czerwca
2023 roku
 

Rok wiary rozpoczęty

Życie Kościoła

Drodzy Czytelnicy "Słowa Życia"!
Тen, kto pilnie śledzi wydarzenia w życiu Kościoła na pewno zauważył, że każdego roku obecny papież Benedykt XVI od początku swojego pontyfikatu regularnie zachęca wiernych i ludzi dobrej woli do rozwoju swojej wiary, nadania życiu głębokiego wymiaru oraz do ponownego odkrywania piękna chrześcijaństwa. W tym celu Papież ogłasza w Kościele czas, kiedy Bóg szczególnie będzie pomagał swoim dzieciom, tzn. nam, pokochać Go więcej jak naszego Ojca i żyć według Jego przykazań.
    Z woli Ojca Świętego 11 października br. cały Kościół Katolicki wkroczył w Rok Wiary. Przeżywanie Roku Wiary dobiegnie końca w Niedzielę Chrystusa Króla 24 listopada 2013 roku. Dzień 11 października został wybrany przez papieża nieprzypadkowo. Otóż 50 lat temu, 11 października 1962 roku, rozpoczął swoje sesje Sobór Watykański II, gromadząc setki biskupów z całego świata pod przewodnictwem ówczesnego papieża bł. Jana XXIII. Wtedy Kościół dokonał wielkiego odnowienia wiary, doktryny oraz liturgii, przedstawiając je ludziom w sposób dostępny, np. dopiero od tego czasu każdy naród usłyszał sprawowanie Mszy św. w swoim języku ojczystym (dotychczas Msze św. były odprawiane po łacinie). Rok Wiary rozpoczął się również w 20. rocznicę wydania przez bł. Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest niezastąpionym źródłem czerpania wiedzy i pogłębiania wiary w Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj ponownie wielka rodzina Kościoła stoi przed olbrzymimi wezwaniami i problemami, jakie niesie ze sobą współczesna kultura, cywilizacja, postęp techniczny, a przede wszystkim, jak mówi ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, tsunami zeświecczenia i obojętności religijnej zalewające co raz to nowe obszary życia dzisiejszego człowieka.
   
Logo Roku Wiary
zaprezentował abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której powierzono koordynację Roku Wiary. W kwadrat wpisana jest łódź – symbol Kościoła, której masztem jest krzyż. Na żaglu umieszczono chrystogram IHS wpisany w okrąg w kształcie hostii, odsyłający z kolei do Eucharystii. Ożywienie wiary w obecność Jezusa pod postacią chleba, wyrażające się rozbudzeniem w wiernych pragnienia przychodzenia na adorację. Bez adoracji nie da się ani głęboko przeżywać sakramentów świętych, ani też z mocą świadczyć o Chrystusie w świecie. Dlatego troska o rozwój adoracji należy do ważnych kierunków działania w kolejnych tygodniach i miesiącach Roku Wiary.

   
    Dlaczego przez najbliższy rok słowo "wiara" będzie najczęściej słyszalnym słowem podczas kazań niedzielnych w naszych parafiach, w mediach katolickich, w nauczaniu hierarchów kościelnych? Dlaczego Benedykt XVI jest tak głęboko zaniepokojony stanem wiary dzisiejszych chrześcijan i katolików w szczególności? Ponieważ obecnie znaczną część społeczeństwa dotyka potężny kryzys wiary w naukę Chrystusa, co raz więcej Jego wyznawców "troszczy się o pokarm, który ginie" (por. J 4, 14), zapominając o przyjaźni z Bogiem. Wielu chrześcijan boi się przyznać do Chrystusa, uważając wiarę za sprawę prywatną i zapominając, że wiara wymaga zaangażowania i publicznego świadectwa wszędzie tam, gdzie człowiek się znajduje. Z życia wielu ochrzczonych "wyparowała" radość i entuzjazm wynikające ze spotkania z Chrystusem. Pustka duchowa zatacza co raz większy krąg, będąc przyczyną współczesnych chorób duchowych takich, jak depresja, zagubienie sensu życia, budowanie dobrobytu materialnego za cenę porzucenia Bożych przykazań. Ten kruchy stan wiary stwierdza Papież w Liście Apostolskim "Porta fidei", w którym ogłasza rozpoczęcie Roku Wiary.
   
Obrazek Roku Wiary
przedstawia Chrystusa Pantokratora z bazyliki w Cefalù, a na jego odwrocie znajduje się mszalne wyznanie wiary ("Wierzę w jednego Boga…"). Życzeniem papieża Benedykta XVI jest, aby w Roku Wiary "Credo" stało się codzienną modlitwą katolików.

    Ale nie poprzestajemy na stwierdzeniu choroby, lecz szukamy leków, co nas zmobilizują do autentycznego i nowego nawrócenia do Jezusa i Jego nauki. W "Porta fidei" Benedykt XVI przypomina nam, że poprzez wiarę Bóg zaprasza człowieka do przyjaźni ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, który daje nam pełnię życia, za którą wszyscy tak tęsknimy. Wnikliwa lektura Biblii i Katechizmu Kościoła Katolickiego w ciągu Roku Wiary ma pomagać nam "stawać się bardziej świadomymi i ożywiać nasze przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian", jakie przeżywamy obecnie.
   
Rok Wiary – wydarzenia w Kościele powszechnym:
7–28.10.2012 – synod biskupów na temat: "Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej".
    21.10.2012 – kanonizacja sześciu męczenników i wyznawców.
    20.12.2012–01.05.2013 – Rzym. Zamek św. Anioła, wystawa na temat Roku Wiary.
    28.12.2012–02.01.2013 – Rzym. Europejskie Spotkanie Młodych (Wspólnota Taize).
    24.03.2012 - Niedziela Palmowa. W ramach przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży we wszystkich diecezjach odbędą się modlitewne spotkania młodzieży.
    02.06.2013 – uroczystość Bożego Ciała. Jednoczesna na całym świecie adoracja eucharystyczna pod przewodnictwem papieża.
    16.06.2013 – dzień "Evangelium Vitae" (w obronie godności osoby).
    23–28.07.2013 – Rio de Janeiro. Światowy Dzień Młodzieży.
    13.10.2013 – Dzień Maryjny.
    24.11.2013 – Watykan. Uroczystość zamknięcia Roku Wiary.

    Tym samym chcemy rozpocząć cały cykl katechez w naszej gazecie, aby pomóc Wam, drodzy Czytelnicy, w przeżywaniu rozpoczętego Roku Wiary. Będziemy razem rozważać i zastanawiać się nad wielkim darem, jakim jest wiara oraz nad tym, co robić, żeby wiara jak ta sól z przypowieści ewangelicznej nie traciła smaku i uzdolniała nasze serca do wiarygodnego świadectwa życia chrześcijańskiego.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  206

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.