GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

Kościół na Białorusi chce brać czynny udział w przeżywaniu wiary

Życie Kościoła

radio vaticanaW jaki sposób na Białorusi obchodzi się początek Roku Wiary?
    Na początku Roku Wiary, który 11 października rozpoczął się w Kościele katolickim, chce się przekazać jak najwięcej informacji o nim duchowieństwu i wiernym Białorusi oraz białoruskiej społeczności. W kościołach czyta się List apostolski "Porta Fidei", trwają modlitwy o dobre wyniki Roku dla całego Kościoła powszechnego, wierni modlą się o pomnożenie wiary. W inicjatywach publicznych poprzez możliwe środki masowego przekazu – telewizję, radio i Internet – szkicowane są główne aspekty wiary i jej znaczenie dla człowieka wierzącego.
    Moja obecność na otwarciu Roku Wiary jest dowodem duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i całym Kościołem powszechnym oraz tego, że Kościół na Białorusi chce brać czynny udział w przeżywaniu wiary.
 
   Czym jest nowa ewangelizacja w kontekście Kościoła na Białorusi?
    Nowa ewangelizacja dla Kościoła na Białorusi jest przede wszystkim wezwaniem do tego, aby zauważyć znaki czasu i odpowiedzieć na współczesne wezwania społeczne. Dzisiaj da się zauważyć przejście od okresu wiosny – odrodzenia Kościoła po wielu latach prześladowań – do okresu duchowej formacji i chrześcijańskiego formowania społeczności.
    Do zadań nowej ewangelizacji będzie należeć działalność duszpasterska oraz dialogi z różnymi warstwami społeczności białoruskiej. Aktualne jest dzisiaj ukazanie tego, że dzięki przeżywaniu wiary i poznaniu nauki Kościoła można znaleźć rozwiązanie ogólnoludzkich kryzysów: moralności, ekonomii, wartości. Dzisiaj jest bardzo ważne, aby autorytet Kościoła poprawnie kształtował ludzkie myślenie i sumienie wiernych.
   
    Jakie inicjatywy na Rok Wiary zostały zaplanowane przez Konferencję Katolickich Biskupów Białorusi?
    Biskupi katoliccy zwrócili się do kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych w specjalnym posłaniu na Rok Wiary, w którym zaznacza się główne kierunki działalności duszpasterskiej. Będą to wspólne inicjatywy dla 4 diecezji z okazji 400-lecia przybycia do Budsławia obrazu Matki Bożej: peregrynacja jego kopii, peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a także wspólna organizacja i udział w sympozjach.
    Wszyscy biskupi podkreślili niezbędność ustanowienia, gdzie jest to możliwe, krzyżów i znaków wiary. Chcemy odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI i dołożyć starań, aby wiara w naszym społeczeństwie miała nie tylko osobisty, wewnętrzny, ale też zewnętrzny wymiar. W związku z tym będą organizowane wspólne pielgrzymki, konferencje otwarte dla wszystkich, kto pragnie wziąć w nich udział, a szczególnie dla przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich i ludzi nauki.
   
    Jakie inicjatywy na Rok Wiary są w Diecezji Grodzieńskiej?
    Oprócz wspólnego programu na Rok Wiary, każda diecezja na Białorusi na poziomie lokalnym włączy się w przeżywanie Roku Wiary. Tak w Diecezji Grodzieńskiej planowana jest większa aktywność kapłanów i katechetów w przygotowaniu kazań i katechez dla dorosłych o znaczeniu Apostolskiego symbolu wiary. W celu podkreślenia niezbędności świadectwa wiary, dla osób dorosłych i młodych wiernych chcemy stworzyć grupy ewangelizacyjne. Na zakończenie Roku Wiary na znak wdzięczności za jego przeżycie w Diecezji Grodzieńskiej planowana jest diecezjalna pielgrzymka kapłanów i wiernych do Rzymu.
    Te wszystkie inicjatywy trzeba zakładać na mocnym fundamencie modlitwy. W Diecezji Grodzieńskiej w każdą niedzielę Roku Wiary będzie się odbywać modlitwa o pomnożenie wiary, poprzez którą chcemy uświadomić wiernym, że dobre owoce Roku Wiary zależą od naszej duchowej łączności z Bogiem. Dzisiaj niezbędna jest prawdziwa duchowość chrześcijańska, aby innych przekonać do tego, że warto jest wierzyć i dzielić wiarą z innymi.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.