GRODNO
Piątek,
02 czerwca
2023 roku
 

5 lat po powrocie do Ojczyzny

Życie Kościoła

Księże Arcybiskupie, od ostatniej naszej rozmowy na stronach gazety "Słowo Życia" minął rok. Za ten czas w życiu Kościoła na Białorusi zostało przekartkowanych dużo nowych stron. Powstało dużo pytań na nowe tematy, ale warto też wspomnieć i o starych.
O mediach…
   - Wasza Ekscelencja jest odpowiedzialny za rozwój mediów. Bardzo proszę wystawić ocenę pracy mediów katolickich na Białorusi w ciągu ostatnich lat. Czy można mówić o rozwoju mediów? Jeśli tak, to jakie nowe kierunki rozwoju mediów katolickich pojawią się u nas?
   - Ostatnio jest bardzo widoczny rozwój mediów katolickich w naszym kraju. To potwierdził także I Kongres Katolickich Mediów, który niedawno odbył się w Grodnie. Gazety, czasopisma, książki, wśród których są takie ważne, jak Dokumenty Soboru Watykańskiego II, Kompendium Katechizmu i Społecznego Nauczania Kościoła, Internet i jego szerokie wykorzystanie w duszpasterstwie są najlepszymi dowodami na to.
    Jednocześnie trzeba zauważyć, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia w tej dziedzinie. Mocno zasygnalizował to wyżej wymieniony Kongres. W związku z powyższym, Konferencja Biskupów Białorusi utworzyła specjalną roboczą grupę do rozwoju strategii katolickich mediów na Białorusi.

   - Jak toczy się sprawa dotyczącą powstania białoruskiej sekcji Radia Maryja?
   - Obecnie jesteśmy na etapie opracowania i podpisania umowy ze światową redakcją Radia Maryja, która znajduje się we Włoszech.

    O młodzieży…
   - Jak Ekscelencja ocenia pracę duszpasterską z młodzieżą? Czy Kościół na Białorusi wykorzystuje wszystkie możliwe do tego środki?
   - Młodzież jest nadzieją świata i Kościoła. Praca z młodzieżą jest nowym, bardzo wielkim wezwaniem dla odradzającego się Kościoła na Białorusi. Zrobiono niemało, ale wciąż nie dostatecznie. Trzeba przejmować dobre doświadczenia innych Kościołów, więcej wykorzystywać media, pielgrzymki, różnego rodzaju spotkania, jubileusze w celu formacji młodzieży. Widoczna także jest niedostateczna aktywność duszpasterzy w wykorzystaniu stwarzanych przez Kościół możliwości, przede wszystkim w organizacji udziału młodych osób w spotkaniach młodzieżowych.

   - Jakie są według Księdza Arcybiskupa owoce spotkań młodzieży w Iwieńcu, Lidzie i Brasławiu?
   - Są to bardzo ważne z punktu widzenia formacji i wzajemnej integracji spotkania. Trzeba tylko poszerzyć ich geografię, aby w nich brała udział młodzież z innych diecezji. Dobrze, że one odbywają się w różnych terminach, co daje więcej możliwości udziału w nich.

   - Światowy dzień młodzieży odbędzie się w Rio de Janeiro. Czy będą tam przedstawiciele Białorusi?
   - Tak. Rio de Janeiro znajduje się bardzo daleko i podróż kosztuje drogo, ale mimo to planuje się uczestnictwo delegacji młodzieży z Białorusi.

   - Ksiądz Arcybiskup bardzo dużo otrzymuje pytań od młodzieży. O co najczęściej pytają młodzi ludzie? Jakie pytanie było najtrudniejsze?
   - Spotykam się z różną młodzieżą. Studenci najczęściej zadają pytania dotyczące stosunku wiara - nauka. Uważam to za bardzo ważne zjawisko, bo młodzież chce wierzyć świadomie i wykorzystywać zasób wiedzy dla potwierdzenia i wzmocnienia swojej wiary. Najczęściej zadawane pytania odpowiadają tendencjom współczesności, a mianowicie o sens życia, o przekazanie Bożego daru życia, o jedność i nierozerwalność małżeńską, o seksualną etykę, o zmianę płci.
    Najtrudniejsze? On i ona zawarli małżeństwo. Czy ich małżeństwo pozostanie ważne, jeżeli jedna ze stron zmieni płeć?

    O kościołach…
   - Jak wygląda sprawa z budową świątyń? Czy łatwo dostać pozwolenie na budowę nowej świątyni?
   - Na konkretne pytanie w konkretnym miejscu może dać odpowiedź konkretny biskup. Co do archidiecezji mińsko - mohylewskiej, to bardzo narzekać nie możemy. Tylko w samym Mińsku w ciągu ostatnich 5 lat otrzymaliśmy 7 placów pod budowę nowych kościołów. Obecnie w stolicy buduje się 4 kościoły.

   - Czy wierni świeccy pomagają kapłanom w organizacji nowych parafii?
   - Tak, ale entuzjazm początku lat 90-ch ubiegłego stulecia niestety przygasł albo przygasa, chociaż niemało jest miejsc, gzie ludzie aktywnie włączają się w organizację parafii i budowę nowych kościołów.

   - Jaka liczba kościołów jest potrzebna dla kilkuset osób, aby dobrze objąć je opieką duszpasterską?
   - Przy organizacji parafii trzeba wychodzić z tego, ilu jest wiernych, a także z konkretnych warunków i możliwości. Obecnie w czasie bardzo szybkiego rozwoju miast, trzeba starać się, aby każda dzielnica miała swój kościół.

    Pytania i myśli z Internetu…
   - Na stronach niektórych portali trwa gorąca dyskusja na różne tematy, na przykład, dlaczego na Białorusi nie ma specjalnych Mszy św. za Ojczyznę? Wielu wiernych chce, aby odbyło się poświęcenie naszego kraju Niepokalanemu Sercu Maryi. Wielu młodych ludzi modli się w tej intencji w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Co Metropolita o tym sądzi?
   - Nieścisłością będzie twierdzenie, że Kościół się nie modli za Ojczyznę. Wystarczy wyraźnie posłuchać intencji modlitw powszechnych i nie tylko. Poza tym każdy biskup diecezjalny w każdą niedzielę odprawia Mszę św. w intencji diecezji. A nasze cztery diecezje znajdują się w naszej Ojczyźnie. Wobec tego w każdą niedzielę biskupi modlą się w intencji Ojczyzny. Podczas ostatniego modlitewnego spotkania młodzieży w Iwieńcu odbyło się uroczyste poświęcenie młodzieży Niepokalanemu Sercu Maryi. Mam nadzieję, że w swoim czasie, i to nie za długo, odbędzie się także poświęcenie kraju.

   - W wielu miejscach można przeczytać też słowa Arcybiskupa, że katolicy i prawosławni powinni działać razem. Proszę kilka słów na ten temat. Jaki to ma być sposób działania? I jak wygląda sytuacja na Białorusi?
   - W obecnych czasach postępującego sekularyzmu przed chrześcijaństwem stoi szekspirowskie pytanie: "To be or not to be"- "Być albo nie być" chrześcijaństwu? Katolików i prawosławnych łączy znacznie więcej niż dzieli. Musimy wykorzystać ten ogromny potencjał dla głoszenia Ewangelii, także dla obrony i promocji wartości chrześcijańskich. Dlatego powinniśmy działać wspólnie. Ważne jest także wspólne świadectwo, którego potrzebuje współczesny świat. Na Białorusi mamy dobrą współpracę pomiędzy naszymi Kościołami, uczestniczymy wzajemnie w nabożeństwach i konferencjach, mamy wspólne projekty charytatywne, razem zajmujemy się sprawą obrony życia i rodziny itd.

    O udziale w Synodzie Biskupów…
   - Ekscelencja weźmie udział w pracach Synodu Biskupów, który odbędzie się w Watykanie i poświęcony będzie Nowej Ewangelizacji. Na czym polega zadanie Księdza Arcybiskupa na tym Synodzie?
   - Będzie to mój siódmy Synod. Tematem tegorocznego Synodu jest "Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary". Każdy biskup, uczestnik Synodu, nazywa się Ojcem Synodalnym, powinien on brać udział we wszystkich jego posiedzeniach. On także powinien wygłosić referat na temat, który wybierze według opracowanego wcześniej przez specjalną komisję Roboczego dokumentu. To wystąpienie trwa tylko 5 minut, dlatego powinno być bardzo zwięzłe. Biskup powinien także brać udział w pracy grup językowych, które wyłaniają najbardziej ważne problemy i przedstawiają propozycje. Zadaniem Synodu jest fundamentalne studium tematu i przedstawienie Ojcu Świętemu propozycji, które on wykorzystuje przy opracowaniu Adhortacji Apostolskiej.

   - O czym Ksiądz Arcybiskup będzie mówić?
   - Według obowiązujących zasad tekst wystąpienia biskupa nie publikuje się przed jego oficjalnym przedstawieniem na Auli Synodu. Potem zostanie opublikowany on również i w naszych kościelnych mediach.

   - Czy będzie możliwość spotkania się z Papieżem? Co Metropolita powie Jego Świątobliwości?
   - НNa pewno będzie, ponieważ podczas Synodu Ojciec Święty spotyka się z każdym biskupem. Pozdrowię w imieniu całej Białorusi, przekażę zapewnienie o modlitwie i ogromne życzenie wiernych zobaczyć go jak najszybciej w naszym kraju. Opowiem też o programie świętowania Roku Wiary na Białorusi.
 
   O Roku Wiary…
   - Już niebawem rozpoczniemy Rok Wiary. Jakie jest, według Ekscelencji, przesłanie Ojca Świętego do każdego z nas?
   - Ogłaszając Rok Wiary, Benedykt XVI chce zwrócić uwagę współczesnego zsekularyzowanego świata na znaczenie wiary w życiu człowieka i jego zbawieniu. A wielu ludzi żyje daleko od Boga, zobojętniało w wierze albo nawet zatraciło ją. Ten Rok ma na nowo rozbudzić iskrę wiary u ochrzczonych i przyprowadzić do niej niewierzących, bo w naszych czasach trzeba nie tylko chrzcić nawróconych, ale i nawracać ochrzczonych. Czytając znaki czasu, Ojciec Święty zachęca do odnalezienia drogi wiary. Zadaniem Roku Wiary jest wyprowadzić ludzi z duchowej pustyni do Chrystusa. Bramy wiary są otwarte dla wszystkich i w nie trzeba wejść.

   - Czego Rok Wiary ma nauczyć nas, wiernych Białorusi?
   - Obchody Roku Wiary na Białorusi będą połączone z Jubileuszem 400-lecia przybycia obrazu Matki Bożej do Budslawia. Hasło tego Roku brzmi: "Maryja – Matką naszej wiary". Więc ten rok powinien nam pomoc być na wzór Maryi ludźmi mocnej wiary, odkryć jej piękno i utwierdzić w przekonaniu, że wiara prowadzi do zbawienia.

   - Jakie wydarzenia są planowane w Kościele na ten Rok?
   - Wśród wielu inicjatyw najważniejsze są następujące. Chcemy odnowić krzyże jako znaki wiary. W diecezjach odbędzie się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Budslawskiej i relikwii św. Teresy z Lisieux. W kazaniach i katechezach będzie zwracana większa uwaga na temat wiary. Wierni będą zachęcani do studiowania Dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Planują się sympozja poświecone katechezie, Soborowi Watykańskiemu II i świętym Cyrylowi i Metodemu – apostołom Słowian.

   - Jakie jest przesłanie Waszej Ekscelencji dla wiernych na Białorusi na Rok Wiary??
   - Bądźcie mocni wiarą, jej brońcie i nią żyjcie.

   - Dziękuję za rozmowę.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  213

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.