GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

23 września 2012 roku

Z głębi serca

◊◊◊

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji Urodzin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego, siły w prowadzeniu ludu Bożego do Pana i głoszeniu Dobrej Nowiny, zdrowia, radości oraz pięknych plonów na niwie Chrystusa.
Pracownicy i czytelnicy "Słowa Życia"

◊◊◊
Pragnę serdecznie podziękować moim Kochanym Parafianom oraz ludziom dobrej woli, jakich spotkałem podczas mojej pięcioletniej posługi w parafii Odelsk. Nie sposób tu wymienić wszystkich, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem wspierali mnie w mojej posłudze na rzecz Królestwa Bożego i ewangelizacji, jaką podejmowaliśmy na różnych płaszczyznach naszej wspólnej pracy. Za trud i poświęcenie niech dobry Bóg błogosławi Wam i Waszym rodzinom, a święty Antoni ma was w swojej opiece.
Z pamięcią w modlitwie ks. Walery Bykowski. Pragnę powiadomić, że 23 września br. w Waszej intencji zostanie odprawiona Msza Święta
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Witoldowi Łozowickiemu z okazji Urodzin życzymy dużo zdrowia, radości, światła Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Maryi Panny. Niechaj każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a wykonywana praca przynosi radość i błogosławione owoce.
Rodzina Marcinkiewiczów z kraju i z zagranicy
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Arturowi Wołczkiewiczowi w dniu Imienin życzymy dużo radości, szczęścia, uśmiechu. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze ma Cię w swojej opiece, a Duch Święty hojnie obdarowuje swymi darami. Błogosławieństwa Bożego, siły w pełnieniu codziennych obowiązków oraz obfitych plonów na niwie, na którą posłał Cię Pan
życzą wierni z kościoła św. Rocha w Grandziczach
◊◊◊
Czcigodnej s. Filatei Cichonowicz z okazji dnia Imienin z całego serca składamy życzenia: zdrowia, pokoju w duszy oraz dużo sił i wytrwałości, by nadal służyć Panu Bogu i ludziom.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Steckiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, radości, dużo sił w kierowaniu parafią oraz obfitych łask Bożych. Niech Matka Boża i św. Patron ciągle będą obok.
Wierni parafianie z Rohotnej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, realizacji wszelkich marzeń i zamiarów, wytrwałości, siły, dobrych ludzi obok, niegasnącego zapału w pracy oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z Południowego
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Waleremu Bykowskiemu z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej i wszystkiego, co Ci teraz będzie potrzebne w Twojej pracy w kształceniu młodych kapłanów.
Z modlitwą parafianie z Odelska
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Michałowi Łastowskiemu w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej Jasnogórskiej, darów Ducha Świętego oraz wiele pięknych chwil na ciężkiej, lecz najpiękniejszej drodze, którą Ci przygotował Pan. Niech Duch Święty przeniknie do głębi Twojego serca i przyniesie radość i pokój. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, otwarte serce oraz oddaną pracę na rzecz Boga i ludzi.
Wierni z par. Kopciówka i Eugeniusz
◊◊◊
Czcigodny ks. Władysławie Surwiło! Dziękujemy Ci za wszystkie starania oraz troskę o ludzi z naszej parafii, za naukę, wiarę, owocną pracę oraz otwarte serce. Życzymy Ci na nowej drodze życia życzliwych ludzi obok, niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego oraz darów Ducha Świętego. Dziękujemy Bogu za to, że byłeś z nami.
Dzieci, młodzież i wszyscy wierni z Południowego

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.