GRODNO
Sobota,
09 grudnia
2023 roku
 

Czym jest Legion Maryi?

Pytania i odpowiedzi

Legion Maryi jest to największa organizacja apostolska katolików świeckich, funkcjonująca praktycznie w każdej krainie świata. Liczy ponad 3 mln aktywnych oraz około 10 mln pomocniczych legionistów. Legion Maryi ma na celu głoszenie chwały Bożej oraz dążenie do własnej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Legioniści zawsze idą we dwoje tak do niewierzących, jak i do ochrzczonych, którzy stracili sens wiary i obecności w Kościele. Organizacja została założona przez Franka Duffa w Dublinie 7 września 1921 r. w wigilię święta Narodzenia Bogurodzicy. Legion Maryi zatwierdziło 7 ostatnich papieży. Jest on popierany przez Sobór Watykański II.
Cel Legionu Maryi – wysławienie Boga i oświecenie członków Legionu poprzez cotygodniowe spotkania modlitewne oraz praktyczne wykonywanie pracy apostolskiej. Legionista Maryi codziennie czyta modlitwę obowiązkową (tessera). W jego życiu duchowym ważną rolę odgrywa modlitwa różańcowa. Pałając apostolskim duchem zdobycia dusz dla Chrystusa, legionista dąży do tego, żeby skorzystać z udziału we Mszy św. także w dni powszednie, z Liturgii Godzin, z czytania Pisma Świętego i czytań duchowych. W ciągu roku legionista bierze udział w rekolekcjach zamkniętych, pielgrzymkach, zjazdach, spotkaniach duchowych lub w innych nabożeństwach wspólnych. Znajdując się pod opieką kierownika duchownego i mając jego błogosławieństwo kapłańskie, legionista Maryi nie cofa się przed żadnym zadaniem apostolskim. Wpatrując się w Krzyż Chrystusa, który zbawił świat, legionista wie, jaka jest cena zbawienia każdej duszy. 

Duchowość tego ruchu jest skierowana przede wszystkim do Ducha Świętego. O tym świadczy sztandar Legionu z emblematem gołębia – symbolu zstąpienia Ducha Świętego na Pannę Niepokalaną, przedstawioną na sztandarze i cudownym medaliku, który legioniści Maryi rozpowszechniają w celu zdobycia dusz dla Chrystusa.
Legioniści Maryi odwiedzają szpitale, domy starców oraz więzienia. Przez pośrednictwo Jana Chrzciciela (jednego z patronów Legionu Maryi) prostują ścieżki dla Pana. Można ich spotkać na placach, dworcach lub ulicach dużego miasta, gdzie zajmują się rozpowszechnieniem literatury religijnej, dewocjonaliów itd. Tu często wystawia się na próbę ich odwaga apostolska, za którą często można zapłacić życiem. Jest znany fakt likwidacji prostytucji na jednym z osiedli Dublinu, jednakże Frank Duff, który bezpośrednio uczestniczył w tej akcji, ryzykował życiem. Miłość do dusz nieśmiertelnych była moc-
niejsza od groźby śmierci.
Na Białorusi ruch ten zaistniał w 1994 r. Obecnie funkcjonuje w Baranowiczach, Mołodecznie, Witebsku, Grodnie, Brześciu, Mohylowie, Mozyrzu, Lelczycach, Borysowie, Lidzie, Głębokim, Wilejce, Stołbcach, Żodzinie, Chojnikach, Pińsku, Smorgoniach itd.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  22

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.