GRODNO
Wtorek,
23 kwietnia
2024 roku
 

I Kongres Mass Mediów Katolickich na Białorusi odbędzie się w Grodnie

Życie Kościoła

W dniach 24-26 sierpnia w Grodnie odbędzie się I Kongres Mass Mediów Katolickich na Białorusi. Sympozjum odbędzie się pod hasłem „Internet, radio, prasa, telewizja: katolicy – my tu jesteśmy!” O tym, dlaczego powstała konieczność przeprowadzenia takiego spotkania oraz co podczas niego się odbędzie zapytaliśmy ks. Pawła Sołobudę, odpowiedzialnego za przeprowadzenie I Kongresu Mass Mediów Katolickich na Białorusi.
– Księże Pawle, skąd przyszedł pomysł zorganizowania Kongresu Mass Mediów Katolickich?
   – W częstych rozmowach z ks. abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, który jest odpowiedzialny za rozwój katolickich mediów na Białorusi, niejednokrotnie poruszaliśmy temat: co musi uczynić Kościół, aby katolickie media nie ustawały w rozwoju. Ostatnio można zauważyć, że nasze media poszły do przodu: rozwija się prasa katolicka, przeprowadza się duża praca w Internecie, medialna działalność na radiu i telewizji, co raz więcej artykułów pojawia się na tematy religijne. Dlatego powstała idea wspólnego spotkania się, aby pracujący w katolickich i świeckich mediach dziennikarze katoliccy mogli się zapoznać. Bardzo ważna jest też wymiana poglądów, idei. Na pewno owoce kongresu nadadzą nowy kierunek naszej dalszej pracy ewangelizacyjnej w mediach.

   – Jakie pytania do dyskusji zostaną postawione podczas kongresu?
– Są 4 najważniejsze kierunki, tzw. sekcje: Internet, radio, telewizja i druk. Chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, co trzeba jeszcze zrobić, aby głos Kościoła był słyszany na tych polach medialnych. Chcemy zatrzymać się nad tym, co jeszcze trzeba zrobić, aby wywiad był ciekawy, aby napisać dobrą wiadomość z życia Kościoła, w której byłyby elementy katechizacji. Jak również, co trzeba zrobić, aby strony internetowe były na poziomie oraz jaki nadać kierunek dalszego rozwoju pracy, np. w sieciach socjalnych, blogach itd... Będzie też wiele informacji praktycznej, np. jak walczyć z plagiatem oraz nieprawdziwą informacją, co w takiej sytuacji powinien zrobić dziennikarz katolicki. Można będzie się dowiedzieć, w jaki sposób znaleźć pieniądze na rozwój mediów katolickich. Kolejnym ważnym polem problemowym jest właśnie zaduma nad tym, aby dzisiejszym czytelnikom było podawane jak najwięcej treści chrześcijańskiej, w tym katolickiej. A nam brakuje artykułów o tematyce religijnej. Zastanowimy się również nad tym. Będziemy rozważać, jak polepszyć współpracę ze świeckimi środkami masowej komunikacji. Wszystkich prelegentów prosiłem właśnie o to, aby podpowiedzieli, co trzeba jeszcze zrobić dla lepszego rozwoju naszej działalności medialnej na Białorusi, a większość z nich zna nasze realia.

– Co można będzie zobaczyć w programie kongresu?
– Przede wszystkim referaty na różne tematy związane z działalnością katolików w mass mediach. Jeżeli się uda przyjechać dziennikarzom z Ukrainy, będziemy mogli posłuchać jak się rozwija już zorganizowana wspólnota katolickich dziennikarzy na Ukrainie. Każdego dnia mistrzowie medialni będą przeprowadzać warsztaty, z których na pewno wiele nauczymy się. Będą również zorganizowane 4 okrągłe stoły – według, oczywiście, zgłoszeń – gdzie można będzie zadać konkretne pytania dla fachowców z zagranicy, jak również zobaczyć, jakie są realia rozwoju katolickich mass mediów na Białorusi. Na zakończenie naszego kongresu chcemy wręczyć nagrody tym osobom, które już bardzo wiele zrobiły w pracy medialnej jako katolicy.

– Jakie, według Księdza, będą owoce kongresu?
– W ogóle myślę, że owoce tego spotkania będą bardzo ważne w życiu naszego Kościoła. Nie zwracamy uwagi na ilość osób, które przybędą na ten kongres, lecz przede wszystkim na jakość. A będą to ludzie, którzy na codzień mają doczynienie z mass mediami, jak również wierzą w Boga. Dlatego to ziarno, które zostanie wrzucone do ich dziennikarskiej gleby, wyda wielkie owoce. Mam nadzieję, że kongres zmobilizuje nas do zaangażowania oraz większej pracy na niwie medialnej, aby lepiej głosić Ewangelię poprzez środki masowego przekazu. Razem możemy wiele uczynić. Zachęcam do lektury orędzia Ojca Świętego na Dzień Środków Masowego Przekazu, gdzie on ukazuje, że pracując na polu ewangelizacyjnym przy pomocy środków masowego przekazu, możemy na nowo głosić Chrystusa we współczesnym świecie.

– Dziękuję za rozmowę!

   Informacje ogólne

    Do udziału w I Kongresie Mass Mediów Katolickich zapraszamy pracowników białoruskiej prasy katolickiej, portali internetowych, bloggerów, osoby  współpracujące z radiem i telewizją, a także dziennikarzy katolików, pracujących w mediach świeckich.
W programie kongresu: warsztaty, dyskusje, okrągłe stoły oraz konferencje, które wygłoszą ciekawi i znani ludzie. Podczas kongresu zostanie zorganizowana także wystawa-sprzedaż literatury religijnej.
  Forum odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie przy ulicy Paryskiej Komuny 1. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Udział w kongresie jest bezpłatny.
Zarejestrować się do udziału należy do 20 sierpnia na portalu catholic.by.

Program kongresu zostanie podany później na stronach internetowych grodnensis.by, catholic.by.

Więcej informacji można otrzymać przez telefon:+375 29 637-07-17 – ks. Paweł Sołobuda, odpowiedzialny za organizację kongresu.
 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  253

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.