GRODNO
Sobota,
13 lipca
2024 roku
 

10 czerwca 2012 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Marianowi Chamieni z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich, które Ksiądz przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń połączonych z modlitwą: zdrowia i szczęścia, spokojnych dni i spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia i radości od pełnionej posługi kapłańskiej. Niech Chrystus Pan przytuli Księdza do swego Najświętszego Serca i udzieli błogosławieństwa swoich obfitych łask, opieki św. Patrona, darów Ducha Świętego, a Matka Boża Niepokalana, depcząca węża, broni od nieszczęść. Niech nasza wspólna modlitwa wzniesie się do nieba i będzie wdzięcznością naszego Kościoła za Księdza, którego posłał nam Bóg. Panie Boże, wynagradzaj Rodzicom za Syna – Kapłana.
Wierni z par. Szydłowice
◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Murawie z okazji 25-lecia kapłaństwa wielu łask Bożych, światła Ducha Świętego oraz zdrowia, radości i uśmiechu na każdy dzień
życzy parafianka z Szynkowiec

◊◊◊
Czcigodnemu ks. prałatowi Antoniemu Chańce z okazji Imienin życzymy dobrego zdrowia na długie lata, dużo radości Bożej, pokoju, światła Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Maryi Panny.
Wierni z Żołudka

◊◊◊
Czcigodnemu ks. Piotrowi Morcińcowi z okazji Urodzin życzymy zdrowia, wytrwałości w
pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej, ludzkiej życzliwości i szacunku parafian. Niech każdy dzień kapłańskiej posługi przynosi piękne owoce, radość i zadowolenie. Niechaj Bóg Miłosierny obdarza Cię swoimi łaskami.
Z szacunkiem parafianie z Kaszubiniec
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Filipczykowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, sił, niegasnącego zapału do pracy, optymizmu, nadziei. Niech Matka Najświętsza nieustannie ma Cię w swojej opiece, a Chrystus prowadzi przez życie.
Z pamięcią w modlitwie Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Waleremu Maziukowi w dniu Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: dużo radości w pełnieniu woli Pana, siły i zdrowia. Niech Matka Boża okrywa Cię płaszczem swej macierzyńskiej miłości, a Duch Święty napełnia swymi darami.
Wierni z Wołpy
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Władysławowi Surwile dziękujemy za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, za naukę, wiarę, ogromną i owocną pracę i otwarte serce. Życzymy, aby nic nie zaciemniło Twego uśmiechu, wychodzącego z serca i tej ogromnej dobroci, którą obdarzasz ludzi. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że mianowicie Ksiądz przygotowywał nas do tego ważnego w naszym życiu wydarzenia.
Wierni i młodzież, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania (par. Południowy)
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Szemetowi z okazji 25-lecia przyjęcia sakramentu kapłaństwa życzymy obfitych darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi duszpasterskiej oraz pięknych plonów na niwie Pana.
Z modlitewną pamięcią wierni z kaplicy Niemnowo
◊◊◊
Czcigodnemu o. Romanowi Cieślakowi z okazji 25-lecia kapłaństwa z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego i nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech każdy dzień kapłańskiej posługi przynosi radość i obfite plony.
Z modlitwą i wdzięcznością ministranci i parafianie z Porzecza
◊◊◊
Czcigodnemu o. Waleremu Maziukowi z okazji Urodzin życzymy, aby Pan Jezus nieustannie błogosławił w pracy duszpasterskiej i obficie wynagrodził za Twój trud i starania o dobro rodzin i młodzieży, za kochające serce, kulturę i życzliwość. Niechaj każdy dzień będzie pełen słońca, radości i szczęścia. A Matka Nieustającej Pomocy okryje Cię swym płaszczem.
Kółka różańcowe w Wołpie, Sabina Jeremicz
◊◊◊
Czcigodnemu o. doktorowi Andrzejowi Szczupałowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia na długie lata życia, obfitości łask Bożych, opieki i pomocy Matki Najświętszej na każdy dzień. Dziękujemy, że jesteś z nami, za troskę o każdego z nas i nasz kościół, za mądre słowo Boże, dobroć i ciepło Twego serca. Niech w Twoim sercu zawsze panuje cisza, a na twarzy gości uśmiech.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Zdzisławowi Wederowi z okazji 50-lecia święceń kapłańskich z całego serca składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Duch Święty Ci błogosławi i umacnia duszę i ciało, Matka Boża opiekuje się Tobą każdego dnia. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś w naszej parafii, a szczególnie za odwiedzanie chorych w szpitalu. Za Twoją modlitwę i dobre serce szczerze Cię kochamy. Dziękujemy Bogu, że na swej życiowej drodze spotkaliśmy takiego Kapłana.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoni
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Ryszardowi Jakubcowi z okazji 25-lecia kapłaństwa składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej, ludzkiej życzliwości. Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz kościół i o każdego z nas, za piękny przykład godności i pobożności. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze będzie z Tobą, kojąc wszelki ból, a Jezus obdarza swoimi łaskami i błogosławieństwem.
Wdzięczni parafianie z Mikielewszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, Bożej radości, życzliwych ludzi obok, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona na każdy dzień życia.
Wdzięczni parafianie, III Zakon św. Franciszka w Sopoćkiniach
◊◊◊
Czcigodnym ks. proboszczowi Antoniemu Chańce i ks. Antoniemu Adamowiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, spełnienia marzeń i zamiarów, mocy Ducha Świętego i opieki Matki Bożej na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej.
Wierni par. Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Tadeuszowi Krisztopikowi z okazji 25-lecia święceń kapłańskich przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: dużo zdrowia, radości, wiele łask Bożych od Chrystusa, Najwyższego Kapłana, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i św. Patrona. Niech Bóg błogosławi i strzeże Cię każdego dnia.
Wdzięczni parafianie z par. św.św. Apostołów Piotra i Pawła ze Starych Wasiliszek wraz z proboszczem parafii
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: obfitych łask Bożych, nieustannego zapału w głoszeniu Ewangelii, dużo sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej, stałej opieki Maryi Panny na każdy dzień życia, mocnego zdrowia, radosnych i spokojnych dni. Dziękujemy za ofiarną pracę i dobre serce.
Komitet kościelny oraz parafianie z Lidy-Fary

◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Gaweckiemu z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych. Niech Matka Boża z miłością czuwa nad Tobą, a Anioł Stróż pomaga w trudnej chwili i broni od złego. Niech każdy dzień życia upływa w radości, zdrowie dopisuje, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech szczera i ofiarna praca kapłańska wydaje obfite owoce.
Z wdzięcznością i pamięcią parafianie z kościoła Trójcy Świętej oraz ks. Wiktor z Surwiliszek
◊◊◊
Szanownej organistce pani Janinie Kaspierowicz z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, sił, radości, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej. Dziękujemy za pracę w naszym kościele.
Wdzięczni parafianie z Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu panu Janowi Wasilewskiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, sił, szczęścia, 100 lat życia, łask Bożych i opieki Matki Bożej Surwiliszskiej. Dziękujemy za pracę w kościele, dla jakiego zrobiłeś bardzo dużo.
Wdzięczni parafianie z Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji 28. rocznicy kapłaństwa życzymy dużo zdrowia, pomyślności oraz sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Jesteśmy wdzięczni za Twój przykład wiary, modlitwę i troskę duszpasterską. Życzymy, aby jak najdłużej służyłeś w naszej parafii.
Kółka różańcowe oraz wdzięczni parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji 5-lecia kapłaństwa przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia oraz wytrwałości na dalsze lata posługi kapłańskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze ma Ciebie w swojej opiece, Duch Święty obdarza najobfitszymi darami, a Pan nasz, Jezus Chrystus, ogarnia swym błogosławieństwem.
Rodziny Lachów i Kosjanowiczów
◊◊◊
Czcigodnym oo. misjonarzom Andrzejowi Jodkowskiemu i Waleremu Maziukowi z całego serca dziękujemy za wygłoszone w naszej parafii misje. Dziękujemy za słowo Boże skierowane do każdego z nas, modlitwę, szczere serce i obecność. Bóg zapłać!
Wdzięczni parafianie oraz komitet kościelny z Makarowiec
◊◊◊
Czcigodnym ks. proboszczowi Antoniemu Chańce i ks. Antoniemu Adamowiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: jak najwięcej zdrowia, pogody ducha, życzliwych parafian, obfitych łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej.
Chórzyści kościoła Pobernardyńskiego
◊◊◊
Czcigodny ks. Wiktorze Subelu!
W dniu tak pięknym i wspaniałym
Życzymy Ci sercem całym:
Moc uśmiechu i radości
Oraz wielkiej od parafian
wdzięczności.
Z okazji 15-lecia święceń kapłańskich gorące życzenia składamy:
Dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla Ciebie, Ojcze,
Na 100 lat błagamy.
Z modlitwą wdzięczni parafianie z Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Witoldowi Czurganowi w dniu Urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, siły i wytrwałosci. Niech obok Ciebie będą tylko życzliwi ludzie, Trójca Przenajświętsza obdarza swymi łaskami, a Matka Boża otula płaszczem swej macierzyńskiej opieki.
Kółko Żywego Różańca MB Trokielskiej
◊◊◊
Czcigodnemu o. Antoniemu Porzeckiemu w dniu Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń, połączonych z modlitwą: opieki Matki Bożej i św. Patrona, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia w realizacji Bożych zamiarów oraz dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech każdy dzień Twej posługi duszpasterskiej będzie napełniony radością i pokojem, a praca na rzecz Bogu i ludzi przynosi obfite owoce.
Rycerstwo Niepokolanej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Witoldowi Czurganowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i św. Patrona na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego oraz mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i nieustannego zapału w głoszeniu słowa Bożego.
Kółko Różańcowe MB Częstochowskiej
◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich dziękujemy za pracę w naszej parafii. Życzymy dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa, obfitych łask Bożych. Niech Matka Niepokalana opiekuje się Tobą na dalsze lata życia.
Wierni parafianie ze wsi Jatwieź
◊◊◊
Сzcigodnemu ks. Romanowi Jałowczykowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, powodzenia we wszystkich sprawach.
Niech Ci słońce jasno świeci
I niech czas radośnie leci.
Matka Boska ma w opiece
Pan Bóg strzeże w każdym miejscu.
Byli parafianie ze wsi Nowijanka
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Żurawskiemu z okazji 11. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, siły, nadziei, wytrwałości, cierpliwości w pracy kapłańskiej, dobrych ludzi obok, błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej na każdy dzień posługi duszpasterskiej.
Komitet kościelny, wdzięczni parafianie i młodzież par. Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi oraz całej rodzinie Romanowskich wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu odejścia do domu Pana kochanego Ojca Jana
składają księża, Rada parafialna i wszyscy wierni par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Południowym
 

 

 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  172

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.