GRODNO
Piątek,
12 kwietnia
2024 roku
 

Hosanna na wysokości!

Słowo Pasterskie

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym, Wielebne Siostry Zakonne, Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Po raz kolejny dane nam jest przeżywać radosne Święta Wielkanocne, po­chylając się z wiarą nad Tajemnicą Zmartwychwstania Pań­skiego. W naszych świątyniach rozbrzmiewa uroczyste "Alleluja – chwalcie Pana!" Pragniemy całym sercem wyśpiewać Bogu nasze uwielbienie za wspaniałe dzieło odkupienia, które dokonało się w Jezusie Chrystusie.
    Tajemnica Paschalna ukazuje nam Chrystusa jako Zwycięzcę nad mocami zła i ciemności. Triumf Zmartwychwstałego Pana zapoczątkował nową epokę w dziejach ludzkości, ukazał najpełniejszy i ostateczny sens historii zbawienia, sprawił, że inaczej patrzymy na tajemnice ludzkiego losu. Chrystusowe Zmartwychwstanie nadaje sens nawet najbardziej bolesnym doświadczeniom człowieka, takim jak cierpienie, choroba, śmierć.
Prawda o Zmartwychwstaniu pozwala nam, chrześcijanom, z odwagą zmierzyć się ze zjawiskiem nieubłagalnego przemijania naszego życia, z nieuniknioną koniecznością śmierci. Gdy z bólem żegnamy naszych najbliższych, którzy odchodzą z tego świata, gdy z niepokojem myślimy o zbliżającej się godzinie naszej śmierci, Tajemnica Paschalna staje się dla nas źródłem niezawodnej nadziei, bo przypomina, że przeznaczeniem każdego człowieka odkupionego przez Chrystusa jest życie wieczne.
    W Święta Wielkanocne wszyscy chrześcijanie składają sobie najlepsze życzenia. Chciałbym dzisiaj życzyć Wam, Drodzy Diecezjanie, przede wszystkim głębokiej wiary. Niech ona będzie dla każdego z Was źródłem duchowej mocy w cierpieniu, wytrwałej nadziei w chwilach zwątpienia i niepokoju, wewnętrznej odporności, gdy zostaniecie wystawieni na próbę. Niech światło nadziei wypływające z pustego grobu Chrystusa, będzie niezawodnym przewodnikiem na drogach Waszego życia. Niech świadomość nieskończonej miłości Boga do człowieka, która znalazła swój najpełniejszy wyraz w Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, wypełni Wasze serca uczuciem wdzięczności i wzbudzi w nich gorące pragnienie uwielbienia Pana każdym dobrym czynem.
Ze szczególną miłością i wdzięcznością myślę o tych spośród Was, którzy swoim cierpieniem znoszonym z wiarą dają wspaniałe świadectwo miłości do Chrystusa. Pragnę Was zapewnić, że łącząc się ze Zbawicielem w tajemnicy Jego Krzyża, ubogacacie duchowo wspólnotę Kościoła, gdyż Wasze cierpienie pomnaża w niej niewidzialne skarby łaski. Dzisiaj pragnę Wam za to z całego serca podziękować.

   Drodzy Diecezjanie! Przeżywając razem z Wami radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, ogarniam Was wszystkich moją modlitwą, wypraszając u Zmartwychwstałego Odkupiciela dla każdego z Was potrzebne łaski. Wesołego Alleluja!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  263

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.