GRODNO
Wtorek,
06 czerwca
2023 roku
 

4 marca 2012 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Wielikosielcowi w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, siły w głoszeniu Ewangelii i prowadzeniu ludu do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona.

Wierni Diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, dużo radości i uśmiechu. Niech Matka Najświętsza i św. Patron nieustannie mają Cię w swojej opiece, a Duch Święty napełnia swymi darami.

Wierni z kaplicy Niemnowo
◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Morawskiemu w dniu Imienin życzymy wielu łask Bożych, siły w prowadzeniu ludzi do Chrystusa Pana oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień. Niech św. Kazimierz nieustannie oręduje za Ciebie przed naszym Ojcem w niebie. Szczęść Boże.

Wierni z kaplicy Niemnowo
◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych, światła Ducha Świętego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Bóg błogosławi Cię każdego dnia.
Kółko Różańcowe z Jatwiezi, par. Sylwanowce
◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Jędrzejczakowi w dniu Imienin dużo zdrowia, uśmiechu, radości, obfitych darów Ducha Świętego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona

życzy parafianka z Szynkowiec
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Romanowi Jałowczykowi z okazji Imienin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia na długie lata życia, wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej oraz błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej.

Kółka Żywego Różańca oraz wierni par. Kiemieliszki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Romanowi Jałowczykowi z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej oraz życzliwych ludzi obok.

Byli parafianie ze wsi Nowijanka
◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Imienin życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, niezachwianej wiary, mocy Ducha Świętego oraz obfitych łask od Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa.

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Józefowi Bogdziewiczowi w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego i wielu pięknych chwil na ciężkiej, lecz najpiękniejszej drodze, którą przygotował Ci Pan. Niech Duch Święty przeniknie do głębi Twego serca i przyniesie radość, pokój i wiele dni napełnionych Jego darami. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, modlitwę, otwarte serce i oddanie się służbie Bogu i ludziom.

Wierni z Lidy
◊◊◊
Kochanej s. Laurze Szukiełowicz z okazji 30. Urodzin Bożego błogosławieństwa, nieustannej opieki Matki Bożej, radości, pogody ducha i wytrwałości w powołaniu

życzą mama, brat Mikołaj, Irina i Maksym
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Gordziejczykowi z powodu odejścia do Boga kochanej Mamy składamy wyrazy szczerego żalu połączone z modlitwą.
Rodzina Wieriszków, wierni z Żytorodzi i Indury
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Gordziejczykowi z powodu odejścia do wieczności kochanej Mamy wyrazy serdecznego żalu i smutku

składają wierni par. św. St. Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Sadowskiemu w dniu Urodzin życzymy mocy Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, a także zdrowia, siły, radości, niekończącego się zapału do pracy i dużo, dużo szczęścia.

Parafianie z kościoła Pobernardyńskiego
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Kazimierzowi Murawie z okazji Imienin życzymy zdrowia, szczęścia, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i św. Patrona, darów Ducha Świętego, dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Twoja droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, a wykonywana praca przynosi radość i zadowolenie. Niechaj Bóg Miłosierny obficie wynagrodzi Ci swoimi łaskami.

Byli parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Kazimierzowi Walczukowi z okazji Imienin życzymy zdrowia, szczęścia, powodzenia w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i św. Patrona. Niechaj każdy dzień upływa w radości, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niechaj Bóg wynagrodzi Ci za wieloletnią kapłańską posługę.

Byli parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu o. Leonowi Witkowi z okazji 50-lecia kapłaństwa składamy moc najserdeczniejszych życzeń: niech Bóg, który wskazał Ci drogę do posługi kapłańskiej, nieustannie umacnia Cię w powołaniu, obdarza wszelkimi łaskami i błogosławi w każdej chwili życia, a Matka Najświętsza trzyma w swej macierzyńskiej opiece. Szczęść Boże.

Parafianie z Bali Kościelnej i Sylwanowców
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Kazimierzowi Lachowiczowi życzymy zdrowia na długie lata, szczęścia, owocnej pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej. Niech Matka Najświętsza zawsze będzie z Księdzem, kojąc wszelki ból i łagodząc cierpienie. Niech św. Kazimierz chroni Księdza przed niebezpieczeństwem i pomaga w każdej chwili życia.

Wierni z Indury
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Kazimierzowi Murawie z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niechaj Jezus zawsze obdarza Was swoimi łaskami i błogosławieństwem.

Z modlitwą i wdzięcznością wierni par. Żuprany
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Sławomirowi Samkowiczowi z powodu odejścia do wieczności kochanego Ojca Jana przesyłamy serdeczne wyrazy współczucia.

Kapłani, koledzy kursowi z Diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Gordziejczykowi wyrazy współczucia i żalu z powodu odejścia do domu Pana kochanej Mamy
składają kapłani Diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Gordziejczykowi w trudnej chwili pożegnania z kochaną Mamą wyrazy współczucia i duchowej łączności
przesyłają wierni z Indury
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Gordziejczykowi w ciężkich chwilach pożegnania z kochaną Mamą wyrazy szczerego żalu i współczucia
przesyłają wierni par. św. Józefa w Grodnie
przesyłają wierni par. św. Józefa w Grodnie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  208

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.