GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Pismo stało się znane

Słowo Pasterskie

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz Metropolita Mińsko-Mohylewski Apostolski Administrator ad nutum Santcae Sedes Diecezji Pińskiej
Droga Redakcjo i Czytelnicy "Słowa Życia"!
Z okazji okrągłej,15. rocznicy powstania gazety Diecezji Grodzieńskiej "Słowo Życia" serdecznie gratuluję i składam szczere życzenia.

  W minionym półtora dziesięcioleciu wydawane nad Niemnem pismo stało się znane, lubiane i poczytne. Można znaleźć w nim informacje o życiu Kościoła lokalnego i powszechnego, rozważania słowa Bożego, tematyczne artykuły, materiały ewangelizacyjne i katechetyczne, humor itd. Jest ono potrzebne zarówno młodzieży, jak i ludziom starszym.

   Jest to bardzo ważne w obliczu wezwań współczesnego świata, z których najważniejszymi są sekularyzm i materializm, religijny analfabetyzm, odejście od norm moralnych i ducha Ewangelii. Człowiek często żyje tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał. W ten sposób dąży do absolutnej swobody, która w rzeczywistości, zamiast być wolnością dzieci Bożych, staje się wolnością od Boga. Jest to bardzo wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ bez Boga życie człowieka traci swój sens.
 
W tej sytuacji wzrasta rola środków masowego przekazu. Są one nowym areopagiem współczesnego świata, nową amboną dla głoszenia wiecznie żywego i aktualnego słowa Bożego, które jest źródłem wszelkiego odrodzenia - jak uczy Benedykt XVI. Współczesny, szczególnie młody, człowiek jest wychowany na mass mediach. One to stanowią najpoważniejsze źródło jego informacji i formacji. Dlatego ich rola i odpowiedzialność wzrastają z każdym dniem. W nich Kościół znajduje cenne wsparcie dla głoszenia Ewangelii i wartości religijnych.

   Życzę, aby "Słowo Życia", które wstępuje w okres dojrzewania w Roku Nowej Ewangelizacji, nadal spełniało ważną rolę głosiciela Dobrej Nowiny i w ten sposób prowadziło swoich czytelników do życia w Bogu.

   Polecając Was wszystkich Maryi, która przyjęła słowo Boże i zachowywała je w swoim sercu, serdecznie błogosławię.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.