GRODNO
Poniedziałek,
26 lutego
2024 roku
 

Wyrazy uznania i wdzięczności należą się wszystkim

Słowo Pasterskie

Aleksander Kaszkiewicz, Biskup Grodzieński
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Czytelnicy Gazety Diecezjalnej "Słowo Życia"!
Z okazji 15. rocznicy istnienia naszego Pisma, pragnę złożyć moje najserdeczniejsze życzenia Księdzu Redaktorowi Naczelnemu, całemu Zespołowi Redakcyjnemu i wszystkim Czytelnikom.

   Już od 15 lat "Słowo Życia" gości w tysiącach rodzin katolickich, zarówno w naszej Diecezji, jak i poza jej granicami, dostarczając rzetelnej i obiektywnej informacji o życiu Kościoła Powszechnego i lokalnego, uwrażliwiając na aktualne problemy współczesnego świata, formując serca i umysły Czytelników w duchu wiary oraz konsekwentnie promując wartości chrześcijańskie jako niezastąpione dla całego społeczeństwa. Z radością trzeba odnotować, że oprócz realizowania tej podstawowej dla każdego medium katolickiego misji, "Słowo Życia" staje się również wartościowym środkiem wymiany opinii pomiędzy Czytelnikami, dając możliwość wypowiedzenia się na nurtujące pytania, umacniając w ten sposób więzi międzyludzkie i przyczyniając się do budowania wspólnoty żywo zainteresowanej sprawami Kościoła w naszej Diecezji.

   Obchodząc tę rocznicę, pragnę złożyć wyrazy szczerej wdzięczności wszystkim, którzy przed 15 laty z odwagą i poświęceniem podjęli się niełatwego zadania tworzenia Gazety. Dzięki Waszej twórczej energii i wszechstronnym umiejętnościom udało się doprowadzić do powstania tego Pisma, dlatego dzisiaj my wszyscy jako Czytelnicy "Słowa Życia" jesteśmy Waszymi dłużnikami i wyrażamy naszą wdzięczność w modlitwie przed Panem.

   Wyrazy uznania i wdzięczności należą się również wszystkim, którzy na różne sposoby w ciągu 15 lat przyczynili się do należytego funkcjonowania Gazety i jej dynamicznego rozwoju. Patrząc wstecz i oceniając przebytą drogę, możecie być dumni z Waszego wkładu w to Boże dzieło.

   Życzę obecnemu Zespołowi Redakcyjnemu i wszystkim Współpracownikom potrzebnych łask Bożych, powiewu Ducha Świętego i twórczego natchnienia w realizacji misji powierzonej Wam przez Kościół. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Drogim Czytelnikom w codziennym wiernym trwaniu przy Chrystusie, uważnym wsłuchiwaniu się w Jego Słowo i nieustannym wzrastaniu w Jego miłości.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  310

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.