GRODNO
Piątek,
09 czerwca
2023 roku
 

Nie utracić ducha swojego powołania

Życie Kościoła

Ks. Walery Bykowski, Redaktor Naczelny w latach 2007 – sierpień 2009
   Jubileusz, który obecnie przeżywa nasza diecezjalna gazeta "Słowo Życia" zachęca nas wszystkich do wdzięczności Panu Bogu za możliwość kontynuowania dzieła, które 15 lat temu dzięki inicjatywie ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza i zaangażowaniu ks. prałata Jarosława Hrynaszkiewicza po raz pierwszy w historii prasy katolickiej Diecezji Grodzieńskiej ujrzało światło dzienne.

   Na pewno nie sposób zapomnieć tu wszystkich, którzy na różne sposoby przez szereg lat starali się poprzez swój wkład ubogacić tak ważne dzieło. Są to przede wszystkim zespół redaktorów, tłumaczy, dziennikarzy i wielu innych ludzi dobrej woli, którzy współpracowali z naszą gazetą, ubogacając ją artykułami i wiadomościami z życia Kościoła, poszczególnych parafii i świata.

   Przez wieki Kościół na różne sposoby stara się wypełniać misję Chrystusa w głoszeniu Dobrej Nowiny "Idźcie i nauczajcie...".

    Coraz bardziej starając się wdrążać w swoją misyjną posługę nowe technologie przekazu ustnego, audiowizualnego, pisanego, a dzisiaj także Internetu. Cieszy ten fakt, że również i nasza gazeta na czele z Redaktorem Naczelnym ks. Pawłem Sołobudą wraz z zespołem redaktorów, wprowadzają nowe sposoby dotarcia ze słowem Bożym do czytelników. Kościół został powołany przez Chrystusa, aby stał się widzialnym Jego znakiem i drogą do zjednoczenia z Nim tak na drodze sakramentalnej, jak i w posłudze Słowa. Dlatego zadaniem każdej prasy katolickiej jest promowanie tego, co odkrywa nas na Chrystusa i ukazuje rolę osoby ludzkiej w tworzeniu relacji osobowych z Bogiem na wielu płaszczyznach życia człowieka. Dzisiejszy człowiek otrzymuje bardzo dużo informacji, lecz nie zawsze wzbogaca ona jego duchowość.

   Widzimy, jak w dzisiejszym świecie poprzez środki masowego przekazu można manipulować myśleniem człowieka, układając jego światopogląd według pragmatycznych założeń określonej grupy ludzi prześladujących swoje idee. Dlatego, odpowiadając na wezwania dzisiejszego świata w celu ukazania prawdziwego dobra osoby ludzkiej, również i nasza diecezjalna gazeta jest powołana do tego, aby kształtować jej chrześcijański światopogląd w oparciu o Prawo Boże.

   Całej Redakcji gazety "Słowo Życia" pragnę serdecznie pogratulować dotychczasowych osiągnięć i podziękować za 15 lat działalności na rzecz krzewienia słowa Bożego na łamach naszego pisma. Życzę Wam i wszystkim Czytelnikom, abyście nie utracili ducha swojego powołania i dalej trzymali wysoki poziom, ubogacając poprzez słowo Boże życie naszej diecezji.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  206

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.