GRODNO
Piątek,
12 kwietnia
2024 roku
 

Świąteczne życzenia

Słowo Pasterskie

ks. Abp Tadeusz Kondrusiewiczks. Abp Tadeusz Kondrusiewicz
"Na początku było Słowo"
   Umiłowani w Chrystusie Panu, którego świętujemy chwalebne narodzenie, Bracia i Siostry, Czytelnicy gazety "Słowo Życia"! Te słowa z Ewangelii św. Jana Kościół przedstawia naszej uwadze w dniu świąt Bożego Narodzenia, kiedy w szczególny sposób zastanawiamy się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Kiedy przyszła pełnia czasu, to odwieczne Słowo, druga osoba Trójcy Przenajświętszej stało się Ciałem. Daleki Bóg Starego Testamentu stał się bardzo bliski i we wszystkim, oprócz grzechu, podobny do człowieka. Niech poprzez gazetę "Słowo Życia" Bóg przychodzi do ludzi. Niech staje się dla nich coraz bliższy. Niech odradza nadzieję. Niech darzy swoimi łaskami. Niech pomoże, aby przyjmowali Jego niezmienną prawdę i nią żyli.
  Wesołych, pełnych łaski Bożej i Jego pokoju świąt Bożego Narodzenia i do siego Nowego Roku razem ze "Słowem Życia".
Ks. bp Władysław Blin
   Ks. bp Władysław Blin

     Kochani Czytelnicy "Słowa Życia"!
  Bóg kocha każdego i zawsze. Pragnie nam pomóc, chce dać nam niebo. Widzimy, jak ludzie idą do kościoła, aby się pomodlić. "Oni już znaleźli drogę do Boga. A co ze mną?" Posłuchajcie! Bóg zawsze jest wśród ludzi. Nie wątpię, że tylko od nas samych i od naszego pragnienia zależy, czy narodzi się Jezus w każdym z nas, czy pozostanie z nami.
  Bardzo Was kocham, modlę się za Was, za naszą Białoruś i serdecznie Wam błogosławię.

 
Ks. bp Kazimierz WielikosielecKs. bp Kazimierz Wielikosielec
   Drodzy Czytelnicy gazety "Słowo Życia"!
   W III Niedzielę Adwentu czytaliśmy z Ewangelii słowa Jana Chrzciciela: "Jam głos wołający na pustyni" (J 1,23). Jan Chrzciciel miał na uwadze duchową pustynię narodu wybranego. Kiedy Pan Bóg przeprowadził lud z niewoli egipskiej do ziemi bardzo urodzajnej, wtedy naród się wzbogacił materialnie, ale osłabł duchowo i w sercu nie było już miejsca dla wiary i czci Pana Boga. Jan Chrzciciel to widział i ze smutkiem mówił: "Prostujcie drogi Pańskie", aby naród wrócił do Pana Boga. Po 70. latach pustki komunistycznej, kiedy społeczeństwo jest pochłonięte sprawami materialnymi, chce się powtórzyć za Janem Chrzcicielem te słowa, abyśmy wrócili do wartości duchowych, do wiary, której tak brakuje w naszym społeczeństwie.
   Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego w życiu rodzinnym, osobistym, w pracy, a także zdrowia i duchowej radości we wszystkim.

 
Ks. Bp Antoni DziemiankoKs. Bp Antoni Dziemianko
   Drodzy Czytelnicy "Słowa Życia"!
   Boże Narodzenie przybliża nam Światło z nieba, które mocno zajaśniało nad stajenką Betlejemską, kiedy Bóg stał się Człowiekiem...
   Przyjście na świat Jezusa oznaczało pojawienie się nowej światłości i nadziei dla świata. Przeżywając te Święta w świetle przyjścia Bożego Syna do każdego z nas, niech one przynoszą nam prawdziwą radość i pokój.
  Niech taki stan przedłuża się przez cały następny nieznany dla nas 2012 rok, kiedy będziemy układać plany i wykonywać zwyczajne czynności skierowane na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi.
   Na każdy dzień Nowego Roku niech towarzyszy nam błogosławieństwo Bożego Syna i wstawiennicza modlitwa Jego Matki Maryi.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  264

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.