GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

Boże Narodzenie jest światłem nadziei

Słowo Pasterskie

Аляксандр Кашкевіч, Біскуп ГродзенскіCzcigodni Bracia Kapłani, Ojcowie i Siostry Zakonne w charyzmatach swych Założycieli!
   Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
W radosnym i pełnym nadziei okresie Adwentu przygotowaliśmy się duchowo na przyjście Mesjasza Jezusa. I oto doczekaliśmy się tej niezwykłej nocy, podczas której, podobnie jak pasterze z okolic Betlejem, przeżywamy spotkanie z Nowo narodzonym Zbawicielem.
   Gdy pasterze trzymali straż nocną nad swoją trzodą, "stanął przy nich anioł Pański [...] i rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan»" (Łk 2,8-11).
   Także w naszych kościołach i kaplicach podczas uroczystej Mszy Świętej, zwanej pasterką, rozbrzmiewa radosne orędzie: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel! I my, jak niegdyś pasterze, przychodzimy do naszego "parafialnego Betlejem", by spotkać tam Pana i z wiarą oddać Mu pokłon.

    Drodzy Diecezjanie

   Boże Narodzenie jest Świętem Nadziei. W Osobie nowo narodzonego Jezusa sam Bóg przychodzi do swego ludu, dlatego narodziny Bożego Dziecięcia zamieniają ciemności nocy w "światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka" (por. J 1,9), odmieniając do głębi los mieszkańców krainy mroków i napełniając ich serca pokojem, radością i nadzieją.
   Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice "Spe salvi" pisze: "Nadzieją jesteśmy zbawieni. Człowiek potrzebuje Boga. Świat bez Boga jest światem bez nadziei. Jedynie Bóg może zaprowadzić sprawiedliwość".
   Obchodząc radosne święta Bożego Narodzenia, otaczam modlitwą każdego z Was, każdą rodzinę gromadzącą się przy stole wigilijnym. Łączę się duchowo z dziećmi i młodzieżą, z osobami w starszym wieku, chorymi i samotnymi, z więźniami i osobami zniewolonymi przez nałogi. Szczególną modlitwą otaczam tych wszystkich, którzy przeżywają poważne trudności i cierpienia, borykają się z problemami, doświadczają kryzysów, które wystawiają na próbę wiarę i nadzieję. Niech tegoroczne Święta napełnią każdego z Was ufnością i optymizmem.
   Łamiąc się białym opłat­kiem, składam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, moje najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus obdarzy Was zdrowiem i potrzebnymi łaskami, niech umocni wiarę, nadzieję i miłość w Waszych sercach. Życzę pokoju ducha, zgody i jedności w każdej rodzinie.
   Boży Zbawiciel, którego przyjście na świat z radością obchodzimy, niech będzie źródłem Waszej nadziei i niech Wam hojnie błogosławi teraz i w Nowym Roku Pańskim.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.