GRODNO
Wtorek,
23 kwietnia
2024 roku
 

11 grudnia 2011 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu ks. Redaktorowi Pawłowi Sołobudzie z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitości darów Ducha Świętego, a także dużo słońca, uśmiechu, powodzenia we wszystkich dobrych sprawach, pogody ducha oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Niech ziarno słowa Bożego wydaje piękne plony na niwie naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Z modlitwą pracownicy i czytelnicy "Słowa Życia"
◊◊◊
Przewielebnemu o. Waldemarowi Słocie w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg wynagrodzi za Twe dobre i pokorne serce, Twą drogę kapłańską uścieli najpiękniejszymi kwiatami, a niestrudzona praca na niwie kapłańskiej wyda bogate owoce. Niech Matka Boża nieustannie czuwa nad Tobą, by nic nie zasmuciło jasnego uśmiechu, co promieniuje z serca i tej wielkiej dobroci, którą Ojciec obdarza ludzi. Wróć, Ojcze, wróć, nie zwlekaj! Parafia Najświętszego Odkupiciela czeka!
Wierni z Dziewiatówki
◊◊◊
Czcigodnemu o. Piotrowi Morcińcowi z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2012 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia i pomyślności, sił i wytrwałości, by móc zwalczać życiowe trudności. Niech małe Dzieciątko Jezus otoczy Cię swą opieką, a Maryja Panna darzy swoim błogosławieństwem.
Wierni parafianie z Jezior, Stryjówki, Starzyny
◊◊◊
Przewielebnym księżom Pawłowi Białonosowi i Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, obfitości darów Ducha Świętego, zdrowia i pogody ducha. Niech Gwiazda Betlejemska zawsze świeci na Waszej drodze.
Wdzięczni wierni i Komitet kościelny z Makarowców
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Janowi Rejszelowi, Wiaczesławowi Matukiewiczowi, Józefowi Bogdziewiczowi i Antoniemu Filipczykowi życzymy zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, a także błogosławieństwa Bożego Dzieciątka, sił i wytrwałości w niełatwej pracy duszpasterskiej. Szczęśliwego Nowego Roku!
Rodzice ks. Wiaczesława Matukiewicza
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Sarele z okazji świąt Bożego Narodzenia przesyłamy najpiękniejsze życzenia połączone z modlitwą: zdrowia, łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech radość od wykonywanej pracy nieustannie wypełnia Księdza i daje natchnienie młodym sercom powołanym do kapłaństwa. Dziękujemy za naukę, piękny przykład wiary i wielką dobroć.
Z wdzięcznością parafianie i Kółka różańcowe ze wsi Różanka
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Fiedukowi z okazji świąt Bożego Narodzenia przesyłamy najlepsze życzenia. Niechaj Dobry Bóg obdarza Cię wszystkimi łaskami, Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą, a Duch Święty obdarza swoimi darami. Dziękujemy za sensowne, piękne kazania.
Z wdzięcznością parafianie i Kółka różańcowe z Różanki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej oraz długich lat życia. Niech Bóg nieustannie ma Cię w swojej opiece.
Wierni ze wsi Gineli, par. Nacza
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Imienin życzymy zdrowia i szczęścia. Niech Chrystus przytuli Cię do swego serca i obdarzy błogosławieństwem, św. Patron pomoże w każdej chwili, a nasza wspólna modlitwa wzniesie się ku niebiosom i będzie wdzięcznością naszego Kościoła za Ciebie – Księdza, którego nam posłał Bóg.
Z modlitwą wdzięczni parafianie z Łukonicy
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Zdzisławowi Wederowi i Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej Wspomożycielki Chrześcijan, wstawiennictwa św. Jana Boski w każdej chwili życia. Niech Bóg obdarza Cię dobrym zdrowiem, długim życiem, cierpliwością, wytrwałością, pogodą ducha. Niech Twoja służba kapłańska przynosi obfite owoce i radość, a obok będą życzliwi i szczerzy ludzie.
Wspólnota Salezjańska ze Smorgoni, wierni, dzieci i młodzież parafii
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2012 Roku z całego serca życzymy dobrego zdrowia na długie lata życia, błogosławieństwa Bożego Dzieciątka, radosnej pracy duszpasterskiej, dobrych ludzi na życiowej drodze oraz jak najwięcej słonecznych dni. Dziękujemy za owocną pracę, naukę i opiekę nad nami.
Wdzięczni parafianie ze wsi Wierejki
◊◊◊
Czcigodnemu o. Piotrowi Morcińcowi z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego Dzieciątka. Drogi Ojcze, pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach.
Kółko Żywego Różańca z par. Niepokalanego Serca Maryi w Żytomli
◊◊◊
Czcigodnym ks. Andrzejowi Zujowi, o. Witoldowi Żelwetro, br. Maksymilianowi Tomkowiczowi oraz siostrom zakonnym z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha oraz wszelkich łask Bożych.
Rodzina Ilukowiczów z Lipniszek
◊◊◊
Czcigodnym księżom Aleksandrowi Adamowiczowi i Olegowi Dulowi z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, radości oraz wszystkich łask Bożych. Niech Duch Święty oświeca każdy dzień Waszego życia, a Najświętsza Panna Maryja i św. Patron nieustannie mają Was w swojej opiece.
Wierni z Sołtaniszek
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, księżom Romanowi Kotlimowskiemu, Wincentemu Lisowskiemu, Piotrowi Kubielowi oraz wszystkim duszpasterzom Diecezji Grodzieńskiej, szczególnie z dekanatu Lidzkiego, z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku ślemy moc najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, obfitych łask Bożych. Niech Waszym odpoczynkiem będzie Tabernakulum, życiem – Eucharystia, bogactwem – Krzyż, Matką - Maryja, a nadzieją – Niebo. Życzymy Miłosierdzia Bożego na długie lata życia.
Wdzięczni parafianie z Krupowa
◊◊◊
Wszystkim pracownikom redakcji "Słowa Życia" z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy dobrego zdrowia, darów Ducha Świętego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny, a naszemu organiście - tak pięknego głosu na długie lata życia.
Wierni z Krupowa
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Imienin i nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy obfitych łask Bożych i opieki św. Patrona. Niech Boże Dziecię błogosławi każdego dnia w pełnieniu woli Bożej i niesieniu światła Chrystusowego innym ludziom.
Z modlitewną pamięcią wdzięczni parafianie z Gudziewicz
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Wiktorowi Subielowi składamy wyrazy serdecznej wdzięczności za wizytę duszpasterską do naszej wsi. Wspólna modlitwa za naszych zmarłych i wszystkich mieszkańców wsi rozpaliła ogień i ociepliła nasze dusze. Życzymy dużo zdrowia i sił. Niech dobry Bóg czuwa nad Tobą i ma w swej opiece, a Matka Boża Miłosierdzia otula płaszczem swej dobroci.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wierni mieszkańcy z Girowicz
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Józefowi Staniewskiemu, Pawłowi Golińskiemu, Stanisławowi Łabanowi, Aleksandrowi Lebiedziewiczowi, Jerzemu Bartoszewiczowi oraz klerykowi Jerzemu Jasiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dobrego zdrowia, wielu sił, pogody ducha oraz ludzkiej dobroci. Niech Duch Święty oświeca każdy dzień Waszej pracy, a Maryja Panna nieustannie ma w swojej opiece.
Parafianie z Bieniakoń
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń: błogosławieństwa Dzieciątka Bożego, zdrowia, pogody ducha, sił w niełatwej pracy kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi Cię najpiękniejszą drogą, a Matka Boża zawsze ma w swojej opiece.
Z szacunkiem wierni i Kółko różańcowe św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Olegowi Dulowi i Aleksandrowi Wiluszkiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Księży pokojem, miłością i radością, a Najświętsza Maryja Panna otacza swoją matczyną opieką w każdej chwili życia.
Wdzięczni parafianie z kościoła św. Stanisława Kostki
◊◊◊
Wielebnemu ks. Józefowi Bogdziewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia i wielu sił na długie lata życia, by móc służyć Panu i Jego ludowi. Życzymy wszelkiej pomyślności i dobra w realizacji wszystkich szlachetnych i zamiarów, aby nigdy nie zabrakło tych gorących serc, które przybliżają Chrystusa ludziom i szanują godność człowieka, aby rytm Twojego kapłańskiego serca bił rytmem miłości Serca Jezusowego. Bądź dla ludu Bożego przykładem, obdarzaj miłosierdziem i przebaczeniem, pochodzącymi od Boga.
Wierni z Lidy
◊◊◊
Czcigodnym księżom Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiszniewskiemu oraz kochanym siostrom Eligii i Albercie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił, radości, pokoju, owocnej pracy na Bożej niwie. Dziękujemy za Waszą miłość i wsparcie modlitewne w ciężkich dla naszej rodziny chwilach.
Rodzina Bogdanów
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Imienin i świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowych i pogodnych dni, opieki Matki Bożej, wdzięcznych parafian i wszelkich łask Bożych.
Komitet kościelny z par. Ejsmonty Wielkie
◊◊◊
Wielebnym księżom Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiszniewskiemu oraz siostrom Eligii i Albercie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg obdarzy Was swoimi łaskami, a nadchodzący rok będzie szczęśliwy dla Was, bliskich Wam osób i dla nas wszystkich.
Wierni ze wsi Sobacze, Kosina, Aziranka i Wiszniewicze
◊◊◊
Wielebnemu ks. proboszczowi Jerzemu Sakowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszelkich łask Bożych, zdrowia i radości na każdy dzień. Dziękujemy za mądre rady, uśmiech i kochające serce. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Ci na dalsze lata służby Bogu i ludziom, a Bóg wynagrodzi za oddaną pracę na rzecz naszej parafii.
Wdzięczni parafianie z Korelicz
◊◊◊
Przewielebnym księżom: Janowi Kuczyńskiemu, Kazimierzowi Żylisowi, Witalemu Wnorowskiemu, Jerzemu Jodzikowi, Wiktorowi Chańce oraz klerykom Jerzemu Jasiewiczowi i Pawłowi Biezlapowiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, dużo sił i wytrwałości na wybranej drodze. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Wam na każdy dzień, Duch Święty obdarza obfitymi darami, a Najświętsza Maryja Panna okrywa płaszczem macierzyńskiej opieki.
Młodzież parafii św. Franciszka Ksawerego
◊◊◊
Czcigodnym księżom Tadeuszowi Kaczanowi i Wiktorowi Subielowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc gorących życzeń: dobrego zdrowia na długie lata, błogosławieństwa Dzieciątka Jezus na każdy dzień życia, a także opieki Matki Najświętszej i wszelkich łask Bożych.
Z modlitwą rodzina Stańczyków z Mińska
◊◊◊
Przewielebnym księżom: proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi, Andrzejowi Liszce, Tadeuszowi Krisztopikowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, wszelkich łask Bożych, dobrych ludzi obok, życzliwości, cierpliwości i opieki Świętej Rodziny. Niech dobry Bóg zawsze oświeca Waszą życiową drogę i błogosławi. Szczęść Boże Waszym Rodzicom za Synów Kapłanów.
Wdzięczni parafianie kościoła św. Kazimierza w Putryszkach
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Sergiuszowi Angurowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, mocnej wiary, którą Ksiądz dzieli się z nami, miłości Bożej oraz błogosławieństwa Dzieciątka Jezus na każdy dzień.
Uczniowie zajęć z religii ze wsi Wincuki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Romanowi Jałowczykowi z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, siły i radości. Niech Matka Najświętsza i nowo narodzone Boże Dziecię obdarzają Cię swoimi łaskami.
Byli parafianie ze wsi Nowijanka
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Arturowi Małafiejowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, młodego zapału, pogody ducha, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a Matka Boża Ostrobramska nieustannie Tobą się opiekuje.
Z modlitewną pamięcią parafianie z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z głębi serc życzymy obfitych łask od Bożego Dzieciątka na każdy dzień życia. Jesteśmy wdzięczni za obecność wśród nas, za troskę o nas i nasz kościół, za słowo Boże, miłość i dobroć Twego serca. Niechaj dobry Bóg Ci wynagrodzi, a Matka Boża ma w swej nieustannej opiece.
Wdzięczni parafianie ze wsi Malinowaja
◊◊◊
Czcigodnemu o. Waldemarowi Słocie w dniu Imienin życzymy zdrowia, radości, pogody ducha. Niech Chrystus, który powołał Cię do kapłaństwa wskazuje Ci drogę do świętości, a Matka Boża okrywa płaszczem macierzyńskiej opieki. Światła Ducha Świętego na każdy dzień posługi duszpasterskiej
życzą wierni z Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Henrykowi Jabłońskiemu i Dmitryjowi Siedleckiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy moc życzeń: błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, nieustannej opieki Matki Bożej, zdrowia, radości oraz obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień pracy.
Parafianie z Zabłocia
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia, wytrwałości, niezachwianej nadziei, Bożej miłości oraz opieki Matki Bożej. W dobrej sprawie niech łaskawie Bóg Cię zawsze wspiera! Twym marzeniom, Twym życzeniom Niech swą dłoń otwiera!
Z modlitwą członkowie oddziału ZPB w Raduniu
◊◊◊
Czcigodnym księżom Pawłowi Golińskiemu i Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy: niech Święta będą czasem ogromnej radości, a nowo narodzony Chrystus obdarzy Was zdrowiem i błogosławieństwem. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej zawsze rozjaśnia drogę, a Matka Boża Trokielska chroni przed niepowodzeniem i rozczarowaniem.
Komitet kościelny i parafianie z Trokiel
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Witoldowi Łozowickiemu, Pawłowi Borysiewiczowi, a także księżom, pochodzącym z naszej parafii: Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi i dk. Janowi Romanowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, szczęścia, radości, życzliwych ludzi na kapłańskiej drodze, wielu łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Najświętszej. Dziękujemy Księdzu proboszczowi za ofiarną pracę w odnowieniu naszego kościoła.
Kółko Żywego Różańca św. Teresy i parafianie z Radunia
◊◊◊
28 listopada po wieczną nagrodę do Pana odeszła Pani Maria Maciejewska, wieloletnia pracowniczka Kurii Biskupiej w Grodnie. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę za duszę śp. Marii Maciejewskiej.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...
◊◊◊
Kochanym siostrom Dorocie i Augustynie ze Wspólnoty Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przesyłamy wyrazy współczucia z powodu odejścia do Boga ich Mamy. Pamiętamy o Niej w swoich modlitwach.
Parafianie oraz księża z Południowego

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  253

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.