GRODNO
Wtorek,
23 kwietnia
2024 roku
 

Idźcie i głoście

Gazeta seminaryjna

Koło misyjne
Kochani Czytelnicy! Światowy Dzień Misyjny (III niedziela października) jest już za nami. Zechciejmy jeszcze zatrzymać się nad tematem posłania misyjnego i głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który jest jedynym Odkupicielem człowieka. Jest to temat, którego nie można ominąć, gdyż, jak zaznaczył papież Benedykt XVI, „jest to najcenniejsza posługa, jaką Kościół może dać ludzkości”. Nakaz głoszenia Ewangelii wypływa z dobrze pojętej miłości, która zawsze chce promieniować. A potrzeba głoszenia Ewangelii „po krańce ziemi” jest wciąż aktualna. Bł. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris misio” pisał: „Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i, że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły”. Zastanówmy się więc, dlaczego i w jaki sposób powinniśmy włączyć się w misyjną działalność Kościoła.

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Te słowa naszego Pana oznaczają, że Chrystus liczy na nas i pragnie, abyśmy z Nim współpracowali w dziele zbawienia wszystkich ludzi.

Pragnąc wypełnić posłannictwo Chrystusa Pana, my, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, zrzeszeni w Kole Misyjnym, zwracamy się do Was, Drodzy Bracia i Siostry: nie pozostańcie obojętni na sprawę misyjną! Misjonarze potrzebują duchowego i materialnego wsparcia swoich współbraci w wierze. Chcąc zaradzić tym potrzebom, w każdy piątek w naszym seminarium modlimy się za krzewicieli wiary i mieszkańców krajów misyjnych, odprawiając w ich intencji Drogę Krzyżową. Odpust zupełny ofiarujemy za zmarłych misjonarzy. Odmawiamy również prywatną modlitwę w papieskich intencjach misyjnych. Dwa razy w miesiącu mamy spotkania, gdzie poznajemy sytuację misyjną Kościoła w poszczególnych krajach oraz dyskutujemy na aktualne problemy misyjne. Właśnie na tych spotkaniach powstają nowe, ciekawe pomysły na to, jak pomóc misjom.

Kościół jest i nie przestaje być rzeczywistością misyjną, ponieważ zmartwychwstały Chrystus polecił Apostołom: „Idźcie...” (por. Mt 28, 19). Ta prawda w sposób szczególny odkrywa się przed nami w liturgii Mszy Świętej, podczas której On sam ofiaruje się za nas w zbawczej ofierze. Chrystus Pan codziennie daje nam wyraźny przykład, jak mamy pomagać bliźnim znajdującym się w potrzebie. Przeto nie zamykajmy drzwi naszych serc! Podtrzymajmy misjonarzy swoimi modlitwą i ofiarą. Módlmy się także o nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pamiętajmy, że wspierając misjonarzy, zdobywamy zasługi dla Królestwa Bożego, które chcemy osiągnąć po śmierci. A więc podtrzymajmy misje razem!

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  253

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.