GRODNO
Poniedziałek,
06 lutego
2023 roku
 

Czy dekrety Soboru Watykańskiego II są aktualne dzisiaj?

Pytania i odpowiedzi

Uważam, że jednym z najważniejszych tematów, ze względu na który, zresztą, i obradował Sobór Watykański II, jest rola i miejsce człowieka wierzącego we współczesnym świecie.
    XX wiek przyniósł człowieczeństwu progres, szybki rozwój nauki i techniki, medycyny i edukacji. Z innej strony, pod wpływem możliwości i osiągnięć pojawiła się pycha, wiara we wszechmoc człowieka, który może sam, bez Bożej pomocy kierować swym życiem. I jako wynik – możliwość odrzucenia odwiecznych wartości, których źródłem jest Bóg, a także podstawowych zasad moralności i stosunków międzyludzkich. Wiara stała się "niemodna", nienowoczesna. Coraz częściej zaczęły się pojawiać opinie o tym, że Ewangelia i Kościół są już nieaktualne, nie odpowiadają potrzebom dnia dzisiejszego. Nawet teraz, w naszych czasach, można usłyszeć zdania, że miejscem człowieka wierzącego są tylko świątynia lub sala katechetyczna i on w ogóle nie powinien się wtrącać w codzienne życie społeczne lub wprowadzać do niego swoje zasady.
Jednak biskupi jako przedstawiciele Kościoła Powszechnego na wszystkie te negatywne uwagi dają jasną i stanowczą odpowiedź: w dzisiejszej rzeczywistości nie można zbudować przyszłości bez Boga i Jego Kościoła. Współczesność, jak i wiele lat temu, potrzebuje Światła Chrystusa i Słowa Życia wiecznego. «My, którzy nosimy to dostojne imię chrześcijanina, powinniśmy wyjść naprzeciw "modnemu" i "progresywnemu"» – wołali ojcowie Soboru. Wyjść i swoim życiem udowodnić, że żyjąc według przykazań Bożych, można być współczesnym i pomyślnym. Można być prawdziwym chrześcijaninem i jednocześnie biznesmenem, politykiem, kierownikiem, pracownikiem... Być w każdym miejscu, gdzie kieruje nas Bóg. Poza tym, można spróbować założyć dobrą rodzinę, która buduje się na fundamencie Bożej Miłości, a nie na różnego rodzaju kontraktach bądź umowach.
    Jednym słowem, Sobór Watykański II pokazuje, że wiara, Kościół, przykazania Boże nie przeszkadzają być współczesnym i nowatorskim, lecz odwrotnie - pomagają odczuwać życie w całej jego pełni, jako prawdziwy dar Boży. Dar, który daje nam możliwość być nie tylko współczesnymi, lecz przede wszystkim szczęśliwymi.
    Czy dzisiaj dekrety Soboru Watykańskiego II są aktualne? Odpowiedzieć na to pytanie jest dość łatwo. Wystarczy przyjrzeć się swojemu życiu i odpowiedzieć, w jakim stopniu moja nowoczesność jest przesiąknięta Chrystusową nauką, w jakim stopniu staram się w swojej codzienności kierować się Bożymi przykazaniami. Jeśli się postarać to wszystko szczerze przeanalizować i odpowiedzieć na to proste pytanie, to można zrozumieć, jak, z pewnością, dużo jeszcze trzeba zrobić, uzmysłowić i zrealizować z dekretów tego niby "nieaktualnego" i "nienowoczesnego" Soboru Watykańskiego II!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  329

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.