GRODNO
Piątek,
01 marca
2024 roku
 

Wakacj, wakacje, wakacje...

Gazeta seminaryjna

Po zaliczeniu ostatniego egzaminu dla alumnów naszego seminarium nastąpił długo oczekiwany czas wakacji, czas na odpoczynek i praktyki duszpastersko-liturgiczne. W tym roku klerycy będą aktywnie udzielać się nie tylko we własnych parafiach i w seminarium, ale także wezmą aktywny udział w życiu diecezji grodzieńskiej.
    Przede wszystkim czekają na nich miesięczne praktyki na parafiach: Grodno–katedra, Lida–Fara, Wołkowysk (św. Stanisława), Odelsk, Bieniakonie, Szczuczyn, Brzostowica Mała, Brzozówka, Nowy Dwór, Żodziszki, Makarowce, a nawet Dortmund (Niemcy). Praktyka na parafii stanowi dla kleryków najlepszą okazję do wykorzystania wiedzy zdobytej na wykładach w seminarium oraz daje możliwość dzielenia się radością wiary i powołania z ludźmi, do których zostaną posłani.
Lato jest także czasem pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Jak co roku, czyli już tradycyjnie, klerycy naszego seminarium wezmą udział w pielgrzymkach do Częstochowy, Wilna i Nowogródka, aby razem z ludem Bożym składać dziękczynienia i prośby u stóp Najświętszej Maryi Panny. W czerwcu niektórzy alumni wspólnoty seminaryjnej będą uczestniczyć w rekolekcjach dla młodzieży Ruchu Światło–Życie, w tzw. oazie "Nowego Życia", która odbędzie się w trzech miejscowościach diecezji radomskiej: Zarzęcinie, Bańsce Wyższej, Skarżysku Kamiennym. Rekolekcje będą przeżywane w ciągu 15 dni w duchu 15 Tajemnic Różańcowych. Podczas nich każdego dnia będą się odbywać spotkania w grupach, gdzie uczestnicy rekolekcji wspólnie rozważą wybrany fragment z Pisma Świętego. Później będą tzw. "Wyprawa otwartych oczu" – dostrzeganie Boga w przyrodzie i otaczającym świecie, "Namiot" - wprowadzenie do wspólnego rozważenia i "Liturgia Słowa", składająca się z 4 czytań tematycznie dobranych 3 psalmów, Ewangelii i homilii. To głębsze pochylenie się nad Słowem Bożym i wspólnotowe jego rozważanie stanowi wielką pomoc w pracy przyszłego duszpasterza.
    Już od kilku lat klerycy naszego seminarium biorą czynny udział także w lekcjach "Duszpasterstwa Trzeźwościowego" zorganizowanego w Zakroczymiu (Polska), podczas których uczestnicy poruszają problemy dotyczące wpływu rodziców- alkoholików na dzieci oraz pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom.
    W sierpniu tego roku w Madrycie odbędzie się kolejny Światowy Dzień Młodzieży, a w dniach 5-7 lipca w Iwieńcu - II Ogólnokrajowy Dzień Młodzieży na Białorusi. Klerycy naszego WSD także wezmą w nich udział.
    Alumni seminarium będą uczestniczyć i w "Wakacjach z Bogiem" we Mścibowie. A seminaryjny zespół "AVE" swoim pięknym śpiewem w sposób szczególny urozmaicił tegoroczną III Parafiadę Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej.
    Chrystus, który pragnie, żeby Jego uczniowie głosili Ewangelię każdemu człowiekowi i świadczyli o niej swoimi czynami, niechaj sprawi, aby praca wśród ludzi w parafii i podczas innych praktyk duszpastersko-liturgicznych stała się okazją do umocnienia powołania kleryków naszej wspólnoty seminaryjnej.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  306

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.