GRODNO
Sobota,
04 lutego
2023 roku
 

Koło misyjne

Gazeta seminaryjna

Drodzy Czytelnicy!
Trwając w radosnym oczekiwaniu na dzień beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II — 1 maja br. — przypominamy sobie dzisiaj, jak bardzo Jan Paweł II był wrażliwy na problemy i potrzeby misji wśród narodów. Poświęcając problematyce misyjnej całą Encyklikę "Redemptoris missio" ("Misja Odkupiciela") "o stałej aktualności posłania misyjnego", już przez ten fakt podkreśla ważność i niezbywalność posługi głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie słyszeli.
ЯJak więc możemy uczestniczyć w dziele misyjnym? Poprzez naszą duchową współpracę: modląc się w intencji misji, ofiarując za misjonarzy swoje cierpienie, stwarzając w rodzinach dobre warunki do budzenia się powołań misyjnych u młodzieży. Papież zachęca młodych do odważnej odpowiedzi na głos powołania misyjnego: "Panie, oto ja, jestem gotowy! Poślij mnie!" (por. Iz 6,8). Mają im przyjść z pomocą ożywione duchem misyjnym stowarzyszenia i grupy młodzieżowe w ich rodzinnych parafiach. Także Papieskie Dzieła Misyjne — Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło Świętego Piotra Apostoła, Dziecięctwo Misyjne i Unia Misyjna — budzą w Ludzie Bożym poczucie odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła. Po tej refleksji Jan Paweł II rozważa o duchowości misyjnej wypływającej z osobistej świętości każdego wierzącego. Ojciec Święty pisze pełne nadziei słowa: "Widzę świt nowej epoki misyjnej, która stanie się okresem promiennym i bogatym w owoce, jeśli wszyscy chrześcijanie […] odpowiedzą z wielkodusznością i świętością na wołania i wyzwania naszych czasów".
Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek pomocy Kościołowi. Każdy z nas ma czuć się współodpowiedzialnym za działalność misyjną. Skuteczność zaś działania na polu misyjnym zależy od dojrzałości naszej wiary i świętości naszego życia. A więc dobry katolik "modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność", a kiedy wracają, przyjmuje ich z radością. Zachęcam każdego z Was, Drodzy Czytelnicy, do zainteresowania się sprawą misji, do szukania informacji na temat sytuacji Kościoła w różnych państwach świata, do modlitwy w intencji misjonarzy i ewangelizowanych narodów. Wreszcie do tych spośród Was, którzy chcą rzeczywiście stać się braćmi ubogich, kieruję słowa zachęty do wspierania misji przez materialny i duchowy "dar serca". Okazją do tego może być Światowy Dzień Misyjny, który będziemy przeżywali w naszej diecezji 16 października 2011 r.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  331

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.