GRODNO
Środa,
06 grudnia
2023 roku
 

Słowo dla Życia (7)

Słowo dla Życia

benedict9Benedykt XVI
   Chciałbym ponadto zachęcić chrześcijan, aby z ufnością oraz świadomą i odpowiedzialną kreatywnością włączyli się w sieć relacji, jakie umożliwiła epoka cyfrowa. Nie tylko dlatego, aby zaspokoić pragnienie obecności, ale dlatego, że ta sieć jest integralną częścią ludzkiego życia. Internet przyczynia się do rozwoju nowych i bardziej złożonych form świadomości intelektualnej i duchowej, wspólnych przekonań. Jesteśmy powołani, by także na tym polu głosić naszą wiarę, że Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów, Tym, w którym wszystko osiąga swe spełnienie (por. Ef 1,10).

    Fragment Orędzia na 45. Dzień Środków Społecznego Przekazu 
  Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz

    Problem polega na tym, że człowiek współczesny nie rozumie przyrody prawdziwego szczęścia, dlatego ono nieraz staje się iluzją. Często łączymy szczęście z zewnętrznymi okolicznościami naszego życia i myślimy, że szczęśliwy jest ten, kto w życiu osiągnął sukces. W rzeczywistości Jezus nie życzy sobie, by chrześcijanie wyrzekli się świata i Jego spraw, nie życzy, by byli biedni, nieszczęśliwi, prześladowani, by żyli w niesprawiedliwym świecie, nie radowali się itd. On życzy, by u chrześcijan na pierwszym miejscu był Bóg i Jego sprawy, dlatego że tylko On może gwarantować stałe szczęście.

    Fragment homilii, Mińsk, par. św. Jana Chrzciciela 30.01.2011 (catholic.by)

 


    Ks. Federico Lombardi SJ
    Jedność to coś innego. Jak powiedział Papież, «pragniemy jedności, o którą modlił się Chrystus i która ze swej natury przejawia się w komunii wiary, sakramentów i posług». W obliczu «pokusy rezygnacji i pesymizmu» Benedykt XVI wzywa nas, abyśmy ożywili w sobie «ufność w moc Ducha Świętego» i «gorliwie kontynuowali drogę do jedności». Św. Paweł spadł z konia, kiedy spotkał Chrystusa, i jego życie uległo zmianie. A czego od nas chce Chrystus? Na pewno nie tego, byśmy stali w miejscu. Bo wtedy nasze spotkania ekumeniczne będą co najwyżej pięknym widowiskiem. I zamiast być zaczynem przyszłości, wiarygodnym świadectwem obecności Ducha Bożego, pozostaną jedynie echem podziałów z przeszłości.

    Radio Vaticana, 29.01.2011


Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  26

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.