GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (1)

Kronika z życia diecezji

Nasza Diecezja Grodzieńska obchodzi 20-lecie erygowania. W kolejnych numerach "Słowa" będziemy przedstawiać historię diecezji, przypominając Wam, Drodzy Czytelnicy, o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła na Grodzieńszczyźnie. Wspominając historię naszej diecezji, pamiętajmy o tym, że my również zapisujemy swoje imiona na jej kartach. Polecajmy Bogu w swoich modlitwach księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza oraz sprawy naszej diecezji.
25 lipca 1989 r. Stolica Apostolska utworzyła dla katolików na Białorusi Diecezję Mińską i powołała na jej biskupa ks. Tadeusza Kondrusiewicza, mianując go Administratorem Apostolskim. Ks. Tadeusz Kondrusiewicz urodził się w Odelsku, pełnił funkcję proboszcza w kościele Franciszkańskim za Niemnem.
    Dzięki jego staraniom, 1 września 1990 r. w Grodnie otworzono Wyższe Seminarium Duchowne. Na patronów seminarium wybrano: Najświętszą Marię Pannę Niepokalanego Poczęcia, św. Michała Archanioła i św. Judę Tadeusza, Apostoła.

    15 grudnia 1990 r. kościół farny został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do rangi Bazyliki Mniejszej.

    13 kwietnia 1991 r. - erygowanie Diecezji Grodzieńskiej przez papieża Jana Pawła II. Diecezja Grodzieńska weszła w skład archidiecezji Mińsko – Mohylewskiej na prawach sufraganii. Granicami diecezji są granice województwa grodzieńskiego. Tegoż dnia Ojciec Święty Jan Paweł II mianował proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie, ks. Aleksandra Kaszkiewicza, biskupem nowo utworzonej diecezji. Hasłem posługi biskupiej są słowa: "Jezu, ufam Tobie". Bazylika Mniejsza w Grodnie stała się katedrą diecezji grodzieńskiej.

    23 maja 1991 r. odbyła się konsekracja biskupia ks. Aleksandra Kaszkiewicza w bazylice katedralnej w Grodnie. Aleksander Kaszkiewicz urodził się 23 września 1949 r. we wsi Podgajdzi, w parafii Ejszyszki Archidiecezji Wileńskiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kownie i dnia 30 maja 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1976-1981 ks. Aleksander Kaszkiewicz pracował w Poniewieżu jako wikariusz. W roku 1981 został proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie. 14 czerwca 2006 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Stoi na czele Rady do spraw Młodzieży i Rady do spraw Wychowania Katolickiego.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.