GRODNO
Piątek,
19 kwietnia
2024 roku
 

Z prasy katolickiej (6)

Prasa

Międzywyznaniowy dialog 5 stycznia.
    30 grudnia w Instytucie Filozofii, Teologii i Historii im. Świętego Tomasza w Moskwie odbyło się kolejne spotkanie Wspólnej grupy pracy w sprawie omówienia problemów w stosunkach między Rosyjską Cerkwią Prawosławną i Kościołem Rzymskokatolickim w Rosji. Na początku spotkania członkowie Wspólnej grupy zapoznali się z pracą Instytutu Filozofii, Teologii i Historii im. Świętego Tomasza w Moskwie.
    Na posiedzeniu rozpatrywano pytania, związane z przekazaniem mienia religijnego, funkcjonowaniem w Rosji wspólnot obrządku bizantyjskiego, a także poruszono temat, dotyczący stosunków państwo – Kościół. Zwrócono uwagę na wspólne pozycje w dziedzinie kwestii socjalnych. Strony domówiły się o niezbędności ścisłej współpracy w sytuacjach, jeśli przekazywanie mienia religijnego wywoła międzywyznaniowe napięcie. Uczestnicy spotkania szczególnie uwypuklili potrzebę pogłębiania współpracy w dziedzinie usług socjalnych i działalności kulturalno-oświatowej. Członkowie Wspólnej grupy podziękowali nuncjuszowi apostolskiemu w Rosji arcybiskupowi Antonio Mennini za znaczący wkład do rozwoju prawosławno – katolickich stosunków w Rosji.

Tajemnica mędrców, o. Jerzy Jagodziński, SVD
    Kilka lat temu wraz z filipińską grupą młodzieży rozważaliśmy nad fragmentem ewangelii św. Mateusza, opowiadającej o trzech mędrcach, przybyłych do Chrystusa. Podczas wspólnej modlitwy uświadomiliśmy sobie, że opowiadanie o mędrcach jest swoistym planem chrześcijańskiej posługi. Na początku swej drogi mędrcy ujrzeli gwiazdę. I każdy z nas żyje po to, by znaleźć światło, prowadzące nas i kroczyć za nim. W nasze dni owym światłem może być krzyk o pomoc przygnębionych i prześladowanych, wołający o przywrócenie sprawiedliwości. To światło można znaleźć także wewnątrz swej duszy. Odbywa się to wtedy, gdy człowiek uświadamia, że nie na próżno przyszedł na ten świat.
    Moi młodzi filipińscy przyjaciele uważali, że najważniejsze było to, iż mędrcy wędrowali nie pojedynczo. Chrześcijanin jest powołany do pokonywania swej drogi razem z innymi, i jego wiara rozkwita przy wsparciu przyjaciół, którzy również jak i on, szukają Światła. Mędrcy odbyli długą drogę, by przynieść dary Dzieciątku Jezus. W naszym rozmyślaniu ten fakt stał się symbolem tego, dla czego żyjemy na ziemi: każdy z nas posiada swój, szczególny dar, który może przynieść innym. Życie jest nam dane po to, by przynosić je jako dar.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  257

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.