GRODNO
Sobota,
24 lutego
2024 roku
 

ІІI Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Mateusza
Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Mt 4 , 12-23


Zróbcie Bogu miejsce!
Miesiąc temu wraz z Kościołem rozważaliśmy tajemnicę Boga, który zniżył się ku ziemi i stał się człowiekiem. Przez tajemnicę Wcielenia, ubóstwo betlejemskiej szopy, prostotę paste- rzy znikały granice między Bogiem a stworzeniem: stał się jednym z nas. Wszystko po to, aby zrealizować plan zbawienia – przywrócenia pierwotnej przyjaźni ludzi z Bogiem. Cały plan był oparty na zaufaniu do człowieka. Bóg postanowił: narodzenie w ludzkim ciele, zamieszkanie między ludźmi przyniesie oczekiwane owoce, będzie błogosła- wieństwem i skutecznym lekarstwem na rozpanoszone na ziemi zło. Chrystus w tym zaufaniu poszedł jeszcze dalej. Do realizacji zbawczych planów zaprosił innych ludzi – prostych rybaków znad Jeziora Galilejskiego. Będą potrzebni, co więcej – będą Mu konieczni. Bez względu na ich nieprzygotowanie, na słabości, nie zważając nawet na ich zdradę, jak to było w przypadku zaparcia się Piotra. Bóg tak bardzo zaufał człowiekowi. Na ile człowiek gotów jest odpowiedzieć podobnym zaufaniem? Czy nasze plany nie stoją w sprzeczności z zamiarami Boga? Czy potrafimy znaleźć Mu miejsce w naszym życiu?

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  312

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.