GRODNO
Sobota,
09 grudnia
2023 roku
 

Proszę was o modlitwie

Życie Kościoła

Pytania do Księdza Biskupa
Bardzo dziękuję Księdzu Redaktorowi oraz całej redakcji za powstanie i realizację nowego projektu na stronach naszej diecezjalnej gazety "Słowo Życia". Dziękuję również Wam, drodzy Czytelnicy i Diecezjanie, za wszystkie skierowane do mnie pytania. Wypełniając swoją pasterską posługę, pragnę troszczyć się o wszystkich wiernych powierzonych mojej pieczy. Mam nadzieję, że każdy z Was otrzymał należną odpowiedź na stronach naszej gazety. Każdemu z Was z serca błogosławię i pamiętam w modlitwie.
Wasza Ekscelencjo, na czym polega praca Kurii Biskupiej? Jakie są godziny pracy oraz w czym Kuria pomaga biskupowi?
    Najstarszą i najważniejszą jednostką Kościoła jest biskupstwo (diecezja), kierowane przez biskupa. Biskupim urzędem do kierowania diecezją jest kuria. Kuria po łacinie oznacza dwór. W diecezji kuria jest urzędem kościelnym, który wspiera biskupa. Najlepiej streszcza działalność kurii Kanon 469: "Kuria diecezjalna składa się z tych instytucji i osób, które świadczą biskupowi pomoc w zarządzaniu całą diecezją, zwłaszcza w kierowaniu działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej". Nasza Kuria w Grodnie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.30 – 13.00.

   Ten rok jest szczególny dla naszej diecezji. Jest to 20. rocznica jej erygowania. Jakie uroczystości są przewidziane z okazji tego 20-lecia, i jak będą wyglądać jego obchody?

    Kazimierz, Lida
   W kilku punktach powiem o uroczystościach 20-lecia diecezji:
    1. Ogłoszenie w diecezji grodzieńskiej Roku – 20-lecia istnienia pod hasłem "Jezu, ufam Tobie". W kościele powszechnym przeżywamy rok św. Jakuba, a w Kościele Katolickim na Białorusi ten rok przeżywamy pod hasłem "Miłosierdzie Boże – jedyną Nadzieją Świata."
    2. Rozpoczęcie obchodów odbędzie się 13 kwietnia 2011 r. we wszystkich kościołach parafialnych i rektoralnych naszej diecezji. Natomiast uroczyste otwarcie odbędzie się 21 kwietnia 2011 r., w Wielki Czwartek, podczas Mszy św. Krzyżma o godz. 10.00 w katedrze grodzieńskiej. 10 kwietnia 2011 r. w kościołach diecezji zostanie odczytany List pasterski z okazji obchodów 20-lecia diecezji. Zakończenie roku odbędzie się w uroczystość Miłosierdzia Bożego, 15 kwietnia 2012 r.
    3. Postanowiono, że z tej okazji się ukażą: Księga informacyjna 20-lecie Diecezji Grodzieńskiej, Album pamiątkowy oraz plakaty.
    4. 14 – 15 października odbędzie się sympozjum teologiczno – historyczne pt. "20 lat Diecezji Grodzieńskiej".
    5. Także odbędzie się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz misje w parafiach naszej diecezji.
   W programie obchodów możliwe są jeszcze zmiany oraz dopełnienia.

    Ksiądz Biskup jest przewodniczącym Konferencji Biskupów na Białorusi. Jakie są obowiązki przewodniczącego?

    Piotr, Mińsk
    Należy przede wszystkim wyjaśnić, że przewodniczący Episkopatu nie rządzi Kościołem. Nie jest jego głową, przywódcą ani zwierzchnikiem innych biskupów. Każdy biskup diecezjalny ma na terenie swojej diecezji pełnię władzy. Pochodzi ona z nadania papieża, i tylko Ojciec Święty jest zwierzchnikiem biskupa diecezjalnego. Jest natomiast rzeczą oczywistą, że warto, aby wszyscy biskupi z danego kraju spotykali się razem, co jakiś czas, w celu wymiany doświadczeń i koordynacji pracy duszpasterskiej. Takie wspólne spotkanie nazywa się zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu. Konferencja przede wszystkim: troszczy się o pielęgnowanie wśród biskupów braterskiej miłości i jedności działania, wspomaga poszczególnych biskupów w ich misji duszpasterskiej, utrzymuje stałą łączność ze Stolicą Apostolską, studiuje problemy duszpasterskie w celu znalezienia najstosowniejszych metod ewangelizacji w warunkach pracy Kościoła na Białorusi, troszczy się o życie religijne i moralne katolików w kraju oraz po za granicami Białorusi, stara się o właściwe rozwiązanie problemów społecznych, łączących się z posłannictwem Kościoła oraz z zachowaniem i rozwojem kultury chrześcijańskiej. Konferencja ma też swoje Komisje, Rady i Zespoły, stałe lub doraźne, które zajmują się szczegółowymi zakresami tematycznymi.

Будынак біскупскай  курыі   Ksiądz Biskup odbywa w parafiach diecezji wizytacje biskupie. Jakie one mają cel i dla kogo są potrzebne?
   Piotr, Szczuczyn
   Przede wszystkim wizytacja to poruszenie. Do parafii przyjeżdża biskup. Głosi Słowo Boże, spotyka się z wiernymi, zapoznaje się z sytuacją parafii, ze stanem świątyni i wszystkich parafialnych dóbr. Utrwalona już praktyka wizytacji pasterskiej może obejmować następujące czynności liturgiczne i paraliturgiczne biskupa, a mianowicie:
    Wysłuchanie sprawozdania proboszcza o stanie wspólnoty parafialnej. Proboszcz powinien wskazać na aktualny stan parafii, kondycję wiary i moralności, sukcesy i niedomagania wspólnoty. Odprawienie Mszy Świętej i wygłoszenie Słowa Bożego. Celebracja eucharystyczna może być połączona z uroczystym udzieleniem bierzmowania, specjalną homilią dla młodzieży czy też spotkaniem z młodzieżą parafii.
   - Spotkanie z katechizowanymi w parafii: z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi.
   - Indywidualne spotkania biskupa z proboszczem, wikariuszami czy też duchownymi, zatrudnionymi w parafii, jak również z osobami konsekrowanymi, pracującymi w parafii.
    - Spotkania z radami parafii, grupami parafialnymi i stowarzyszeniami, grupami parafian (np. z nauczycielami itp.), czy też z duszpasterskimi wspólnotami.
    - Odwiedzanie chorych w domach, szpitalu lub przewodniczenie Mszy Świętej z uroczystą celebracją sakramentu chorych oraz okazyjne spotkanie z członkami parafialnej Caritas.
    - Spotkanie biskupa z indywidualnymi wiernymi świeckimi, którzy pragną osobistego kontaktu z pasterzem diecezji.

    Jak wygląda zwykły dzień Księdza Biskupa?
    Paweł, Smorgoń
    Mój zwykły dzień wygląda następująco: o godz. 7.00 w swojej kaplicy odprawiam Mszę Świętą i poranne modlitwy. Po śniadaniu do południa pracuję w Kurii Biskupiej. Po obiedzie mam odrobinę czasu na odpoczynek, potem wykonuję pracę biskupa. Poza tym czytam książki, studiuję dokumenty Kościoła. Po kolacji udaję się do kaplicy na wieczorną modlitwę.

    Czy na Białoruś (do Grodna) przyjedzie papież Benedykt XVI?
    Halina, Grodno
   Każdy z nas chce, aby Ojciec Święty Benedykt XVI odwiedził Białoruś. O to codziennie modlimy się, i na pewno jest to jedno z naszych największych pragnień. Podczas ostatniej wizyty ad limina biskupów Białorusi, zaprosiliśmy Ojca Świętego na Białoruś. Zachęcam Was do modlitwy i niech w waszym sercu nie zabraknie nadziei.
Біскупская капліца    Czy w naszej diecezji są zaplanowane koronacje obrazów? Czy są planowane koronacje obrazów w Borunach i Nowogródku?
    Koronacje obrazów bądź figur Matki Bożej są jednym z licznych przejawów czci względem Matki Najświętszej i Dzieciątka Jezus. Wyrosły one z głębokiej wiary i pobożności ludu, który pragnie w ten sposób wyrazić prawdę, że Maryja, będąc złączona ze swoim Synem w dziele odkupienia, uczestniczy w Jego chwale. W ostatnich latach przeżyliśmy piękne uroczystości koronacji obrazów w Grodnie (Katedra), Gudogajach oraz Trokielach. Obecne przepisy odnoszące się do koronowania wizerunków Matki Najświętszej podkreślają, że koronowane mogą być tylko obrazy odznaczające się starożytnością i cudownym charakterem, tzn. obrazy, do których wierni zwracają się z tak wielką ufnością w pomoc Matki Bożej, że otacza je sława, a miejsca, gdzie są czczone, stały się ośrodkiem autentycznego kultu liturgicznego, szkołą prawdziwej pobożności i chrześcijańskiej gorliwości.
Na pewno nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbyły się następne koronacje, lecz proszę Was przede wszystkim o duchowe przygotowanie.

    Czy jest planowana budowa nowych kościołów? Szczególnie brakuje ich w dużych miastach. Jeżeli tak, to gdzie?
    Walery, Wołkowysk
    Rzeczywiście, dzisiaj w naszej diecezji brakuje świątyń, ale pamiętajmy, że wciąż brakuje także kapłanów. O nowe świątynie w naszej diecezji trzeba się modlić. Pamiętajcie, że budowa świątyni to nie tylko praca i decyzja biskupa czy księdza, w tym wszystkim powinien być widoczny udział wiernych. Bardzo ważne jest wasze zaangażowanie. Na pewno w każdym dużym mieście naszej diecezji jest za mało świątyń i trzeba jeszcze budować nowe. W przyszłości jest planowana budowa świątyń w Grodnie i Lidzie, Szczuczynie i Wołkowysku, Oszmianie oraz Smorgoni. Zachęcam Was do modlitwy i pomocy w tej sprawie.
    Kiedyś w sklepiku przy ul. K. Marksa mieściła się biblioteka, chętnie z niej korzystaliśmy. Teraz jej tam nie ma. Gdzie można wypożyczać książki katolickie?
    Jadwiga, Grodno
    Bardzo cieszy mnie fakt, że coraz więcej ludzi chce czytać katolickie książki i dba o swój rozwój duchowy. Zachęcam wszystkich do jak najczęstszego czytania literatury katolickiej, a szczególnie Pisma Świętego. Mamy przepiękną bibliotekę seminaryjną, która mieści się w gmachu naszego seminarium przy ul. Paryskiej Komuny 1. Każdy chętny może się zapisać do biblioteki i wypożyczać książki.

    Czy na Białorusi planuje się wprowadzić posługę stałego diakonatu jako pomoc dla księży? Jeżeli tak, to kiedy?
    Antoni, Grodno
    Chrystus Pan ustanowił w Kościele rozmaite posługi, mające na celu dobro całego Ciała. To właśnie w sakramencie święceń posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom nadal jest spełniane w Kościele. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Stąd diakon jest osobą, która umocniona łaską sakramentu spełnia posługiwanie powierzone przez Chrystusa Apostołom, a przez Apostołów wybranym "mężom, cieszącym się dobrą sławą, pełnym Ducha i mądrości" (Dz 6, 3).
Na Soborze Watykańskim II ojcowie soborowi zarządzili w Konstytucji dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium", by zachować diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny. Posługa diakonatu stałego jest na Białorusi nowością. Do tego trzeba wiele przygotowań oraz, oczywiście, decyzji Konferencji Episkopatu.

    Dlaczego w świątyniach naszej diecezji odprawia się zbyt mało modlitw w języku białoruskim?
    Parafianka z Nowogródka
    Przede wszystkim każdy z nas dobrze zna specyficzną i wyjątkową historię naszej krainy, a w sposób szczególny naszej diecezji grodzieńskiej. Historię trzeba uszanować i pamiętać. W świątyniach naszej diecezji, a szczególnie w dużych miastach, są odprawiane Msza Święta oraz inne modlitwy w języku białoruskim. Każdy chętny może w nich uczestniczyć.

Семінарыйная бібліятэка   Języka polskiego nie znamy, a chcemy się modlić i rozumieć słowa modlitwy. Pochodzimy z dużych miast. Co należy uczynić, aby w naszych świątyniach parafialnych chociażby jedna Msza Święta była odprawiana w języku białoruskim?
    Życzliwa parafianka
    Jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba, bardzo proszę zwrócić się do waszego księdza proboszcza, który najlepiej zna sytuację swojej parafii. On oczywiście zwróci uwagę na potrzebę wiernych, ich duchowy rozwój i podejmie trafną decyzję. Każdy kapłan dobrze wie, że powinien przede wszystkim kierować dobrem dusz ludzkich. Dlatego, jeżeli jest to dla dobra ludzi, to na pewno mądrość i roztropność ludzka w tym będzie pomocna.

   Czy ksiądz proboszcz może być prezesem Komitetu kościelnego?

    Życzliwa parafianka
   Tak, ksiądz proboszcz może być prezesem.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  22

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.