GRODNO
Sobota,
20 kwietnia
2024 roku
 

Po co świętujemy jubileusze?

Pytania i odpowiedzi

ks. Antoni GremzaTradycja świętowania jubileuszy bierze swój początek jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Księga Kapłańska Starego Testamentu podaje wiadomość o ustanowieniu roku szabatowego. Co 7 lat rolnicy powstrzymywali się od uprawy ziemi. Wśród narodów Wschodu istniało przeświadczenie, że ziemia, aby zrodzić nowe plony, powinna była mieć rok odpoczynku. Uwieńczeniem w Biblii 7 okresów 7 lat szabatowych, stanowiących w sumie 49 lat (7x7=49), był 50. rok, nazwany jubileuszem. Rozpoczęcie tego roku zwykle obwieszczano dźwiękiem rogu baraniego.
    Z tego właśnie sposobu obwieszczania bierze swoją nazwę Jubileusz (z jęz. hebr. Jobel - róg barani). Ze świętowaniem wiązało się powszechne darowanie długów i kar. Rok Jubileuszowy miał głęboki wyraz pojednawczy, podczas którego przede wszystkim uświadamiano sobie, że każdy z ludzi jest dłużnikiem wobec Boga. Towarzyszyła jubileuszowi świadomość darowania win najpierw przez Pana Boga. Stąd też przyjście Pana Jezusa na świat nazwano „pełnią czasu” i „Rokiem łaski od Pana”. Miało to znaczenie przebaczenia wszystkich grzesznych obciążeń wobec Pana Boga. Przez Syna Bożego, jak tłumaczą teologowie, dokonało się doskonałe pojednanie nas z Bogiem i darowanie wszelkiego długu.
Czas trwania Kościoła, aż do czasów Sądu Ostatecznego, jest niczym innym, jak udzieleniem całej ludzkości łaski, powierzonej Mu przez Chrystusa. Trwanie tego jednego wielkiego Jubileuszu łaski od Pana z racji praktycznych potrzebowało ciągłego przypomnienia i odświeżania na nowo zbawczych wydarzeń.
Wyrazem uświadomienia doskonałego darowania win i kar przez Chrystusa, z ustanowienia Kościoła, stały się obchody każdej rocznicy narodzin Pana Jezusa, a także obchody liczby lat równoznacznej trwaniu ziemskiego życia Zbawiciela (33).   
Papież Bonifacy VIII na prośbę wiernych w 1300 r. ogłosił pierwsze obchody w Rzymie Jubileuszu narodzin Pana Jezusa. Od tamtego czasu każde sto lat rozpoczęto świętować w całym Kościele rocznicę chrześcijaństwa.  Podczas tych obchodów wierni na określonych przez Stolicę Apostolską warunkach, mogli cieszyć się dostąpieniem łaski odpustu zupełnego. Przywilej darowania kar odpuszczonych w sakramencie pokuty, nawiązywał do biblijnego przebaczenia grzesznych długów przed Bogiem i służył wzajemnemu pojednaniu w Kościele. Okres obchodu Roku Świętowania Jubileuszu uległ zmniejszeniu najpierw do 50, a następnie do 33 i 25 lat. Było to podyktowane stworzeniem jednemu pokoleniu wiernych, obliczalnemu w ciągu każdych 25 lat, możliwości skorzystania z łaski Roku Jubileuszowego przez kilka razy. Praktyka obchodów jubileuszy i rocznic chrześcijańskich jest kontynuowana do naszych dni i należy od najbardziej okazałych w życiu Kościoła.
W świetle powyższego nauczania Biblii i tradycji Kościoła obchody rocznicy chrześcijaństwa, diecezji, narodzin, przyjęcia chrztu świętego lub kapłaństwa, stwarzają ponowną okazję do zobaczenia sensowności naszych dziejów, a mianowicie, że nie były one stracone, oraz pobudzają do bardziej odpowiedzialnego korzystania z daru łaski, której możemy dostąpić wskutek prośby o darowanie win, zaciągniętych względem miłości Boga i bliźniego.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.