GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

J 1, 1-18


Słowo Boga, Słowo człowieka
    Niezwykły początek opowiadania o Tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego. To wydarzenie zawsze pozostanie nieogarnioną tajemnicą Boga i człowieka, opartą na Słowie – Obietnicy niosącej zbawienie.
   Będąc zanurzeni w tę tajemnicę rozważmy słowo wypowiadane przez człowieka. Może być piękne, potężne. Może budzić nadzieję, komunikować najgłębsze uczucia. Słowo ludzkie wznosi nas na wyżyny godności dzieci Bożych. Język nasz w przedziwny sposób stwarza nas jako ludzi, synów konkretnego narodu, określonego kręgu kultury. Słowo, język należą do naszych najważniejszych wartości. Nawet "wiara pochodzi ze słuchania" – powiedział św. Paweł Apostoł, a więc konieczne są czyjeś usta przekazujące słowami prawdy wiary.
    Ale również nasze ludzkie słowo użyte w niegodziwym celu może skrzywdzić, głęboko zranić a nawet być przyczyną śmierci. Kłamstwo leży u podstaw każdego zła, każdego grzechu. Może być także instrumentem przemocy przynoszącej niewolę człowiekowi i całym narodom.
    Często w życiu codziennym słyszymy słowa brudne, wulgarne. One to w znacznym stopniu wpływają na poziom naszego życia i kultury.
    "Na początku było Słowo". Uczyńmy wszystko, aby nasze ludzkie słowa były - choć dalekim i słabym - ale zawsze wiernym echem Słowa – początku istnienia. Niech nas uszlachetniają, uczą prawdy, piękna. Niech rozjaśnią każdą ciemność. Wtedy łatwiej będzie przyjąć Słowo, które dla nas Ciałem się stało.

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.