GRODNO
Poniedziałek,
04 grudnia
2023 roku
 

Umiłowani w Chrystusie Panu - Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

Życzenia księdza biskupa Alexandra Kaszkiewicza na Boże Narodzenie 2010 roku i na Nowy Rok Pański 2011
Kolejny już raz przeżywamy uroczystość Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to szczególny czas, kiedy na nowo zatrzymujemy się nad niepojętą tajemnicą Miłości Boga do człowieka. W każdą niedzielę i uroczystość roku wyznajemy naszą wiarę i mówimy: Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Przed tą tajemnicą klękamy, za nią składamy dziękczynienie, wielbimy Boga w Jego nieskończonej miłości do nas.
Niech tegoroczne obchody Bożego Narodzenia, ponownie, z całą mocą wprowadzą nas w tę cudowną perspektywę Bożego planu zbawienia i oświetlą każdy dzień naszego ziemskiego wędrowania. Niech gwiazda Pana nie przestaje świecić w naszych sercach, wskazując nam drogę prawdy, miłości i pokoju.
Z serca płynące życzenia popieram pamięcią w modlitwie zanoszonej przez pośrednictwo Syna Bożego, który w Betlejem stał się Człowiekiem.
Na radosne i błogosławione przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia oraz na każdy dzień Nowego 2011 Roku z całego serca błogosławię.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  28

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.